Různé

Bodláky Václava Duška

Nenasytné kalojemy

10. 8. 2017 / Václav Dušek

Politická výchova vyšla prý dávno z módy. Tradice politické nekulturnosti vycházejí najevo skoro denně; užvanění strejci se kasají pod baldachýny nicoty, a holedbají se, co nám zase předvedou za n...