9169

Jan Podhajský

Mgr. Jan Podhajský studoval sociologii na UK (1999 -- 2005), je člen Pirátské strany. Pracuje jako výzkumník mediální komunikace a obchodních značek v komerční výzkumné agentuře Millward Brown .

O sobě píše:

Kdybych nebyl sociolog, tak jsem radikální libertarián. Ale vědomí toho, že sociální uzávěry existují v jakékoli společnosti a že racionalita je spíše teoretický pojem, ze mě dělá paternalistického libertariána.

A nemyslím si, že existuje reálná a virtuální identita. Identita je jenom jedna - identita té dané osoby.

Informační a komunikační technologie (ICT) výrazně proměnily jak ekonomický systém, tak i mezilidské vztahy. Bohužel politická reprezentace, až na vyjímky, bývá ICT negramotná. Hrozí tak, že podlehnou reálnému tlaku lobbyistů a budou šít zákony nikoli na míru uživatelů, ale na míru lobbyistů (např. ze zábavního průmysl, sw průmyslu). Politikům nesmí uniknout fakt, že ICT se podílejí na budování indentity. ICT jsou mnohdy součástí i té nejniternější intimity. Jakákoli regulace nebo restrikce obsahu, jehož přenos ICT zprostředkovávají musí toto brát v úvahu. Jestli je hodnota svobody součástí indetity současného západní člověka, tak regulace a restrikce znamenají i regulaci a restrikce svobod. Svobod nikoli formálních, ale subjektivně prožívaných. Proto jsem členem České pirátské strany. Prosazuji síťovou neutralitu (ICT nejsou v potenciálu nebezpečné ani dobré, jsou neutrální), hlídám občanské svobody a lidská práva v kontextu ICT, prosazuji změnu autorského zákona - dekriminalizace sdílení autorských děl pro nekomerční účely.