12854

Jana Létalová

Autorka je interní doktorandkou na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, kde se zabývá možností biofilní transformace vzdělávání z perspektivy evoluční ontologie.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Cambria", serif; }