Ellen Heyting

Ellen Heyting je učitelka, doktorandka, vedoucí instruktážních kurzů a poradkyně pro rozvoj školních osnov. Vyučovala v Melbourne, v Pekingu, v Singapuru a nyní učí na Mezinárodní škole v Helsinkách. Vyučuje psychologii, humanitní obory a teorii znalostí. Její zkušenosti z vyučování ji vedly k specializaci v začleňování komunitních vazeb a pomocného učení do školních osnov a k vytváření interdisciplinárních jednotek, založených na projektech. V současnosti pracuje na své doktorské práci, která se zaměřuje na používání psychologického pocitu příslušnosti jako nástroje k zvyšování akademického úspěchu studentů z neelitního zázemí studujích na elitních školách.

Ellen Heyting is a teacher, PhD student, instructional coach and curriculum development consultant. She has taught in Melbourne, Beijing, Singapore and is currently teaching at The International School of Helsinki. She teaches Psychology, Humanities and Theory of Knowledge and her classroom experience has led her to specialise in embedding community connections and service learning into the curriculum and co-creating interdisciplinary and project based units. She is currently working on her PhD which focuses on using psychological belonging as a tool to increase the academic success of students from non-elite backgrounds who are attending elite educational institutions.