O přestřelce mezi americkým velvyslancem a Milošem Zemanem

6. 4. 2015 / Jan Čulík

Je to jako obvykle bouře ve sklenici vody, avšak je k tomu nutno říct několik věcí.

1. Americký velvyslanec skutečně nemá právo veřejně či soukromě jakkoliv radit prezidentu České republiky a Miloš Zeman má pravdu, když poukazuje na to, že si nedovede představit, že by se český velvyslanec jakkoliv vyjadřoval o cestách amerického prezidenta Obamy. Velvyslanec Schapiro zjevně nemá základní kulturní a historické povědomí, protože jinak by věděl, že po čtyřiceti letech historie, kdy se sovětští velvyslanci vyjadřovali k tomu, jak se mají chovat představitelé Československa, nemůže žádný, jakkoliv demokratický spojenec dnešní České republiky dělat totéž jako kdysi Sověti. Schapiro by měl vědět, že Češi jsou na takovýto nátlak citliví. Výrok Miloše Zemana o tom, že Schapiro má dveře na Pražský hrad uzavřeny, je však přemrštěný a jím se Zeman lehce otevírá útokům, že nesnese kritiku a že je mstivý. Stačilo pouze vyjádřit nevoli nad Schapirovým výrokem, zakazovat mu Pražský hrad Zeman nemusel.

Proč mohou být fakta nepříjemná

5. 4. 2015

Samozřejmě, že velmi obtížné zpochybnit úspěšně něčí názor, když je založen na tom, co se ten člověk naučil a co zažil.

Níže citovaný článek Alana Rutherforda se týká vědeckých faktů - myslíme si, že je výstižný i pokud jde o zoufale nedostatečné vnímání faktů a jejich zkreslování na základě osobních předsudků na české i mezinárodní politické scéně. Stereotypy vzniklé na základě falešné osobní zkušenosti mohou být problém, ve vědě i v politice. No, posuďte sami (JČ):

Nabídka partnerství pro kameramany či studia

Britské listy hledají partnera pro natáčení televizních rozhovorů

6. 4. 2015

Britské listy byly osloveny, aby pravidelně přispívaly patnáctiminutovými rozhovory do programu Regionální televize. Rádi bychom tuto nabídku přijali, sami ale nemáme technické podmínky k tomu rozhovory v obstojné kvalitě natočit a sestříhat. Nabízíme proto možné partnerství kameramanům, případně studiím. Odměnou za partnerství je reklamní prostor, který máme v rámci dohody s Regionální televizí k dispozici a také informace na samotných Britských listech, kde budou rozhovory publikovány. Rádi bychom začali už ve čtvrtek 9. 4., a to zhruba dvouhodinovým natáčením. Zájemce prosíme o kontakt na redakce@blisty.cz, sdělíme vám další podrobnosti.

Intuitivní shoda křesťanského kněze a radikálně levicové hudební kapely

Velikonoční hymnus: Born of a Broken Man

4. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Křesťanství pochopitelně může být náboženstvím nepodmíněné lásky, stejně jako může být náboženstvím poražených. Úvaha v Guardianu vedla právě k tomu, že přiznat si vlastní slabost a vlastní selhání vede nikoliv k povrchnímu soucitu, ale k poznání, že všichni jsme chybující, což osvobozuje od potřeby vymezovat se vůči těm, kteří neúspěch zosobňují. Příběh Ježíše Krista je v tomto smyslu naprosto výmluvný: jde o symbolické ztotožnění se s párii, s lidmi na absolutním společenském dně. Je fascinující, že autor úvahy, kněz Giles Fraser, dochází ke stejnému závěru jako Rage Against The Machine, americká hudební kapela s radikálně levicovými, marxistickými texty...

Velikonoční zamyšlení

Křesťanství je náboženstvím poražených

4. 4. 2015

"Hluboká selhání, selhání našeho žití jsou tím, o čem přemítáme v noci, v okamžicích děsivé upřímnosti k sobě samým, před tím, než vstaneme a oblékneme se k úspěchu."

Odkazujeme se ke křesťanství jako k jednomu z hlavních kořenů naší kultury. Přitom ale obýváme svět, v němž je zásadní křesťanské poselství obráceno naruby, a to dokonce v církvi samotné. Obdivujeme úspěch, opovrhujeme poraženými. Přitom křesťanství není ničím víc než náboženstvím poražených. Poražených, které bychom se měli naučit hledat sami v sobě, abychom zakusili skutečnou lidskost. Zamyšlení nad smyslem křesťanství přinesl u příležitosti velikonočních svátků deník Guardian.

Křesťanství je náboženstvím nepodmíněné lásky, ne neúspěchu a resentimentu

4. 4. 2015 / Karel Dolejší

V moderní evropské kultuře existuje hluboká identifikace křesťanské víry s neúspěchem a resentimentem - závistivým, nevraživým, negativním a pasivním vztahem poražených vůči těm, kdo měli úspěch. Je to zjednodušené a je to falešné. To není podstatou křesťanství. Dokonce ani podle Nietzscheho, ze kterého je tato primitivní interpretace trapně "odvařena".

Nový film Petra Nikolaeva podle románu Michala Viewegha Vybíjená:

Banalita, uhlazená tak, aby nikomu nevadila a nikoho nepřivedla k zamyšlení

3. 4. 2015 / Jan Čulík

Do českých kin přišel film Petra Nikolaeva, natočený podle románu Michaela Viewegha Vybíjená. Je zklamáním. Je jen slabým odvarem jednoho z lepších románů Michala Viewegha. Komerční hledisko převážilo. Hlavně aby to byla nezávazná zábava, aby film nikoho neurazil, aby se skoro žádné sdělení nevzpříčilo v komunikačním kanálu. Z dobré knihy Michala Viewegha zůstávají v Nikolaevově filmu jen trosky. Proč zničil český filmový režisér slušnou předlohu a vyzmizíkoval z ní cokoliv závažnějšího?

Velikonoce 2015

3. 4. 2015 / Boris Cvek

Nezranitelnost, nesmrtelnost, nemožnost být ponížen a ohrožen, do sebe uzavřená lhostejnost věčného Hodináře, který stvořil svět a který už do něj nijak nevstupuje. Tato představa Boha, rozšířená v osvícenství a zvaná deismus, vznikla z důvodu racionální metafyziky, toužící po příčině všech příčin, po architektovi newtonovských zákonů, po inteligentním designu.

Andreas Lubitz při klesání do Alp opakovaně zvyšoval rychlost letadla

3. 4. 2015

Kopilot německého letu Germanwings 9525 Andreas Lubitz opakovaně zvyšoval rychlost letadla, poté, co nastavil automatické řízení, aby letadlo klesalo do Alp, konstatoval francouzský vyšetřovací úřad. Potvrzuje to podezření vyšetřovatelů, že Lubitz s letadlem záměrně havaroval, i když prokurátoři se stále ještě snaží zjistit, proč to udělal. Vyšetřovací úřad uvedl, že bude dále zkoumat druhou, nedávno nalezenou zápisnici, ve snaze zjistit další podrobnosti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Srovnejte, jak se diskutuje v Británii a v Česku:

Jaká jsou hlavní témata nadcházejících britských všeobecných voleb

3. 4. 2015

V britské komerční televizi ITV se ve čtvrtek večer před všeobecnými volbami, které se budou konat 7. května, konala velká televizní debata šéfů všech sedmi britských politických stran, konzervativců, labouristů, liberálních demokratů, euroskeptické polofašistické strany UKIP, skotských nacionalistů, zelených a welšských nacionalistů. Podle jednoho průzkumu veřejného mínění "zvítězila" v debatě šéfka skotských nacionalistů Nicola Sturgeon, která působila, inteligentně, autenticky, rozumně a silně. Podle listu Guardian její středolevicové názory určitě oslovily aspoň čtenářskou obec tohoto deníku, v Anglii jako celek je to však složitější, přestože ve Skotsku má Sturgeonová a její strana skotských nacionalistů rekordní podporu, takže v celé Velké Británii se skotští nacionalisté umisťují jako strana s podporou až 6 procent (Skotů je 5 milionů, Angličanů 55 milionů), přestože samozřejmě Angličané ve volbách pro skotské nacionalisty hlasovat nemohou. Jiné průzkumy veřejného mínění definovaly jako "vítěze" debaty buď konzervativce Camerona, nebo labouristu Milibanda, často také šéfa strany UKIP Nigela Farage.

Británie nemá tradici předvolebních televizních debat a jak se předpokládalo, "diskuse" sedmi osob byla spíš chaotická a nudná.

Přesto však lze shrnout některé hlavní výroky:

 16853

VELKÝ PÁTEK:

Tři hodiny odpoledne

2. 4. 2021 / Jim BishopJežíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu.

Z Ježíšových úst zazněl poslední výkřik: "Dokonáno jest." Jeho tělo se svezlo dolů. Ježíš se vzdal smrti.

Ozval se zvuk, jako by pod zemí dusalo stádo prchajících zvířat. Čerstvý vítr ovál krátkým dechem rostlinstvo.

Země se třásla a úzká trhlina rozdělila zemi od západu na východ. Běžela od velké popravčí skály přes silnici a jeruzalémskou branou přes město do chrámu, kde roztrhla velkou oponu vnitřní svatyně od vrchu až dolů, a pokračovala dál k východu. Otřásla velkou zdí, otevřela hroby na hřbitově za městskými hradbami, překročila Cedron a zamířila k Mrtvému moři zanechávajíc svou stopu na zemi, na skalách i v horách.

Velikonoce – tradice spíše jen pondělních pomlázek?

3. 4. 2015 / Miloš Dokulil

Také pár námětů k Velkému Pátku (jako státnímu svátku?)

Podle jednoho nedávného statistického šetření je v ČR nábožensky věřících lidí jen 11 %. Přitom to nemuseli automaticky být křesťané. Ta klíčová otázka měla rozhodnout jen to, zda dotazovaní jedinci věří v Boha nebo v nějakou „Sílu“ (či „Energii“, anebo aspoň „Něco“) nad sebou. Zda se cítí být takto věřícími. Když nedávno uváděl britský The Economist případnou dynamiku ve vývoji náboženské víry občanů v různých státech, právě obyvatelstvo ČR nebylo potom možné v tom článku, a především na tom doprovodném grafu přehlédnout. Tak procentuálně nízko (a tak osaměle vzhledem k jiným státům) se ve sledovaném zaměření umístit vypadalo spíše jako omyl. Už pro ty různé nábožensky reflektované tradice za ta staletí křesťanské víry v naší vlasti…

Křižáci versus mučedníci, aneb Nekřesťanské neřešení

3. 4. 2015 / Karel Dolejší

"Nech mi nehovoria, že mám vravieť hlasno, tí čo tichým včera rozbíjali ústa," zpívával Ivan Hoffman, když se ještě pokoušel být statečným folkovým písničkářem. Dnes, coby tisící prvý v řadě šedivých sloupkařů, v textu nazvaném "Křesťanské řešení" tvrdí, že jedině správné je nechat si ústa rozbít a ani se nepokoušet bránit. Z dědictví "verejnosti proti násiliu" se tak stává "veřejnost proti pudu sebezáchovy".

Britské listy se bez finančních příspěvků neobejdou

19. 11. 2014 / Bohumil Kartous

Vážení čtenáři, krátce k nově nastaveným formátům reklamy a k souvislostem, které z toho vyvstávají jak pro BL, tak pro vás. BL nejsou komerční projekt, ale peníze potřebují. Proto se v současnosti bez reklamy neobejdou. V rámci nového designu jsme se snažili najít kompromis mezi její „otravností“ a užitečným přínosem.

Odmítli jsme formáty zcela běžné na většině českých mediálních portálů, drželi jsme se formátů běžných na britských a amerických médiích. I tak se určitě najdou lidé, které to bude obtěžovat. Pochopte prosím, že bez reklamy to nejde.

International Crisis Group: Roste riziko obnovení bojů na Ukrajině s převahou (pro)ruské strany

3. 4. 2015

KD│ Mezinárodní thinktank International Crisis Group vydal zprávu nazvanou "The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict after Minsk II" (Ukrajinská krize: Rizika obnoveného vojenského konfliktu po Minsku II). Dokument uvádí, na rozdíl od mnoha "jestřábích" amerických zpráv, že kromě nepoměru ve výzbroji obou stran hraje velmi významnou roli nekompetence ukrajinského velení politicky přikrytá prezidentem Porošenkem, která v konečném důsledku vyvolává i problémy s morálkou jednotek.

O zničení československého průmyslu

3. 4. 2015

Zaujal mne váš článek o čs. průmyslu, píše Ivo Malý. Jsem ze Zlína a pracoval jsem léta ve Svitu. V jisté době koncern v 60., 70. letech zaměstnával až 80 000 lidí, což je takřka počet obyvatel celého Zlína. Tehdy jsme dodávali do Sovětů cca 80 milionů párů bot ročně, potřeba Sovětů v té době činila zhruba 10x více, tj.800 milionů párů bot za 1 rok (doslova brali všechno zboží).

Tyto trhy jsme ztratili protiruskou politikou zbytečně, na trhy v Rusku se nahrnuli jiní...

Podle mých spolužáků to bylo obdobné v prostějovském Oděvu, libereckém Textilu, plzeňském strojírenství, sklářství a dalších a dalších dobře vybudovaných průmyslových odvětví z dřívějších generací. Tomáš a Jan Baťovi udrželi podnik za Rakouska, za Masaryka i za Hitlera, i když Jan A. Baťa s tím měl dost problémů, až přišla 90. léta a naši ministři zrušili vše, co se dalo. Je možno o této etapě napsat dlouhou a velkou knihu, ale již se tím ani nezabývám.....!

Rusové přecházejí na levné zboží

3. 4. 2015

Na rozdíl od krize v letech 2008-2009 bude ta současná v Rusku bolestnější a zasáhne především nízkopříjmové skupiny. K tomuto závěru dospěli experti Vyšší školy ekonomické v Moskvě. Srovnávali poslední krize z hlediska snížení spotřebitelské poptávky.

Bejrútský guvernér zakázal prodej barvených velikonočních kuřat

3. 4. 2015

Guvernér libanonského Bejrútu Zijád Chebíb včera vydal rozhodnutí zakázat pouliční prodej barvených kuřat. Ta jsou v zemi s výrazným podílem křesťanského obyvatelstva během velikonočních svátků běžně na ulicích prodávána dětem. Organizace hájící práva zvířat dlouho usilovaly o takový zákaz.

Zvláštní den

2. 4. 2015

O současné generaci dětí a mladých si ta starší často neoprávněně myslí, že nedokáží číst, natož psát. Publikujeme pozoruhodnou povídku třináctileté Jany Přistoupilové. Nejsme si jisti, kolik současných čtenářů bylo schopno ve svých třinácti letech takové imaginace a nesporného literárního umu. Podle Václava Duška, spisovatele, který vedl kurz tvůrčího psaní, jenž Jana navštěvuje, ji tam vodí její babička. I v době "těch internetů" je prostě možné najít pojítka mezigeneračních vztahů...

Kterak "ty internety" převrátily generační vztahy vzhůru nohama

2. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Ve společnosti vládne generační rozkol. Ne, že by tu jindy nebyl, ale tentokrát je okořeněný zcela unikátní, z historického hlediska radikálně novou zkušeností. Mohli bychom si ji pracovně nazvat "destrukce autority starších". Pokud to řekneme hodně natvrdo, starší generace měly v minulosti ty mladší v moci, protože jen díky nim si mohly osvojit taktiky a strategie, jak v tomto světě přežít. Jenže něco se změnilo…

Nesnažme se dál tvářit, že této hře nerozumíme

2. 4. 2015 / Karel Dolejší

Když Rusko anektovalo Krym, přímluvci Vladimira Putina v České republice tvrdili, že to udělat muselo "kvůli agresívním krokům Západu", a že už nemá vůči nikomu žádné další územní požadavky. Když začala agrese na Donbase, tíž přímluvci tvrdili, že "DNR" a "LNR" jsou vše co Putin chce, že jeho "oprávněné znepokojení" uklidní federalizace Ukrajiny. Později, když se na Donbase začaly množit příznaky faktické anexe v podobě přítomnosti ruských vojsk, vojsk ministerstva vnitra, policejních složek a dalších součástí interního ruského aparátu, jsme se dozvěděli, že mír v Evropě pro tuto generaci zajistí Minsk 2, po němž bezprostředně následoval útok na Debalceve s účastí pravidelných ruských jednotek ZDE ZDE, pod velením ruských generálů ZDE. Není pochyb: Teď se dozvíme, že po avízování částečné či úplné anexe Pobaltí ZDE směřující k rozbití NATO už Putin nebude chtít vůbec nic dalšího. V lidovém podání se takovému postupu říká "salámová taktika". Na appeasery spolehlivě zabírá.

Kritika Západu a jeho spojenců pražské novinářské kavárně dlouhodobě nevoní

Mrtví civilisté a děti v režii USA nevadí?

2. 4. 2015 / Daniel Veselý

Neustále v českém mediálním prostředí slýcháme o ruské agresi na Ukrajině, na nic dalšího nezbývá moc prostoru. Ona obsese jednou velmocí a jejích aktivit etablovaným komentátorům znemožňuje kriticky zohlednit destruktivní jednání západních zemí a jejich klientských států, neboť pro stromy nevidí les. Jestliže například Jiří Pehe považuje dopady zahraniční politiky USA v uplynulých letech maximálně za chyby, je něco špatně.

Čína si v moři staví umělá úzeí, pravděpodobně pro vojenské účely

Nová velká čínská zeď, v moři a z písku

2. 4. 2015

Čína začala v rámci naprosto bezprecenndentního programu, zaměřeného na potvrzení svých územních nároků v jihočínském moři, uměle rozšiřovat korálové útesy v oblasti Spratlyových ostrovů. Informace a satelitní snímky, které to potvrzují, způsobily značnou tenzi a zvyšují pravděpodobnost námořního konfliktu ve sporných vodách, na které si dělá nároky několik zemí. Píše o tom deník Washington Post.

Na co v českém veřejném prostoru těžko narazíte...

Clarkson ambasadorem kampaně za snížení průmyslových emisí a feminismus

2. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Jedinečný aprílový žert se povedl britskému deníku The Guardian, když včera, ve velmi realisticky a do detailu propracovaném textu informoval, že Jeremy Clarkson, moderátor pořadu Top Gear, který byl nedávno vyhozen BBC za napadení produkčního kvůli tomu, že mu nezajistil teplou večeři, bude ambasadorem snížení průmyslových emisí, lidských práv a feminismu.

Milan Kundera šestaosmdesátiletý

1. 4. 2015 / Jan Čulík

Dnes, prvního dubna, má šestaosmdesátileté narozeniny spisovatel Milan Kundera, blahopřejeme. V jednom z jeho pozdních románů se o sobě vyjadřuje fiktivní postava Milan Kundera o tom, že je aprílovým dítětem, komediantem, a proto nemůžeme nic, co řekne či napíše, brát vážně. Potíž ovšem je, jak je to u Milana Kundery vždycky, že i toto apodiktické tvrzení je zpochybněno - čtenář si musí všimnout, že jeho autorem není sám Milan Kundera, ale pouze fiktivní, vymyšlená postava tohoto spisovatele.

Ale jaký má dodnes význam pro Českou republiku? Vyprávěla mi včera jedna studentka, jak navštívila jednu z nejzapadlejších a zjevně nejzaostalejších částí Indie. V naprosto zapadlé vesnici, odříznuté od světa, se dala do řečí s místním jogínem, tedy téměř zcela nahým, obyčejným mužem, který na sobě měl jen kus látky kolem rozkroku. Ptal se jí: Odkud jste?

Dívka si myslela, že když řekne z České republiky, Ind nebude mít tušení, kde to je. Proto řekla: Jsem z Evropy. Jogín naléhal: Ale odkud z Evropy? Tak dívka odpověděla: Z České republiky.

Muž nato vážně pokýval hlavou a řekl vážně: Ano. Milan Kundera.

Proč o tom česká média celou dobu mlčela

Americký vojenský konvoj převáží komponenty jaderných zbraní

1. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Americký vojenský konvoj nebyl zdaleka jen přesunem armádní jednotky z vojenského cvičení, ani pouhou marketingovou kampaní NATO. Podle nejnovějších zpráv je cílem transportu dopravit do Německa komponenty jaderných zbraní, jejichž údržbu si Ruská federace tajně objednala u jedné ze specializovaných amerických firem. Vyplývá to z korespondence, která omylem unikla z českého ministerstva obrany. 

Zaměstnanci poboček řetězce v USA jsou placeni na úrovni zákonného minima

Pod hrozbou protestů zvýšil McDonald’s platy

2. 4. 2015

Na hrozby zaměstnanců, kteří se v úterý začali shromažďovat před restauracemi a protestovat proti nízkým platům, reagovala firma McDonald's v podstatě okamžitě. Ve středu oznámila, že zvýší gáže a nabídne zaměstnancům další benefity. Informaci jako první přinesl deník NY Times.

Tance kolem tanků, jež tanky nejsou

1. 4. 2015 / Karel Dolejší

Nevěcnost české veřejné debaty lze demonstrovat každou chvíli na tom, jak se často vůbec nedotýká konkrétního dění, ale odehrává se čistě ve světě subjektivních představ nějaké stranící skupiny - té potom zpravidla oponuje ještě vyhrocenější a nevěcnější protinázor opačného tábora, a tak dále v sestupné spirále k naprostému chaosu.

Kdo šíří proruskou propagandu

1. 4. 2015

Na Britských listech se od začátku ukrajinské krize několikrát objevilo téma šíření proruské propagandy. V našem mediálním prostoru byly v poslední době vytvořeny i seznamy periodik a webů šířících proputinovskou propagandu, např. ZDE, píše čtenář Daniel Šatra.

Dobytí Debalceva veleli ruští generálové

Ukrajinští "povstalci" závisejí na Rusku

1. 4. 2015

Kdo jsou ruští "dobrovolníci" na straně samozvaných republik na východě Ukrajiny? Reportérka BBC Olga Ivšinová hovořila s vojákem ruského specnazu, který vylíčil klíčovou roli ruských jednotek v nedávných bojích.

Ukrajinské vyšetřování střetů v Kyjevě "nebylo nezávislé"

1. 4. 2015

Ukrajinské vyšetřování protestů, které vedly r. 2014 k vyhnání prezidenta Viktora Janukovyče, neodpovídá požadavkům konvence o lidských právech, konstatuje mezinárodní analýza.

Mezinárodní analýza zjistila, že ukrajinské vyšetřování násilných střetů v Kyjevě během protestů na tzv. euromajdanu v letech 2013-14, kdy zahynula celá řada osob, nepohnalo k odpovědnosti činitele ukrajinské policie a armády.

Zpráva mezinárodního poradního výboru, sponsorovaného Radou Evropy, konstatuje, že vyšetřování euromajdanských demonstrací, které vedly v únoru 2014 k vyhnání prezidenta Viktora Janukovyče, nesplnilo podmínky Evropské konvence pro lidská práva. Ukrajinskému vyšetřování "chyběla praktická nezávislost", protože v mnoha případech policie prostě dostala úkol vyšetřit sama sebe.

Vítězství americké armády

1. 4. 2015

Obávám se, že Pavel Franta se v poznámce k reakci Jana Hučína na článek Daniela Veselého hrubě mýlí. Pavel Franta našel stejný průzkum veřejného mínění jako Daniel Veselý — ten byl sice publikován 27. března, ale jak správně upozorňuje Jan Hučín, datován je už do dnů 22. až 25. ledna (kdy byl vypracován pro Blesk). Průzkum agentury STEM/MARK citovaný Janem Hučínem byl publikován už 25. března, ale vypracován pro Českou televizi těsně předtím, 23. až 24. března, píše Jan Macháček.

Na saúdsko-jemenské hranici propukly těžké boje

1. 4. 2015

Saúdské jednotky v úterý bojovaly s oddíly šíitských Húsiů na společné hranici. Šlo zatím o nejtěžší boje od počátku Saúdy vedené ofenzívy zahájené minulý týden. Ministr zahraničí vlády vytlačené z hlavního města Rijád Jasín mezitím vyzval k neprodlené pozemní intervenci arabských armád.

Islamistická hrozba Rusku

1. 4. 2015

Z Ruska pochází více bojovníků "islámského státu" než z kterékoliv jiné země mimo Blízký východ a Severní Afriku. Co se s nimi ale stane, až se vrátí?

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2015

7. 4. 2015

V únoru 2015 přispělo 198 čtenářů finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 48 584,17 Kč dále dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v prosinci 2014 částkou 3291,91 Kč.

Zůstatek byl koncem února 2015 235 047,39 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 156 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
74884