Druhá vlna epidemie koronaviru ve verzi „COVID-19“ je tu?

22. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut

Takže nejdřív to evidované, nově exponované „vlnění“ v uváděných číslech nově nakažených (Covidem-19 a v ČR):

Ve druhém zářijovém týdnu – mezi 7. až 13. zářím – ta „vlna“ byla v pěti dnech ze sedmi nad hranicí 1150 postižených (s vrcholem 12. 9.: 1538); vůči předchozím takto u nás sledovaným údajům ta čísla byla alarmující. V tom právě uplynulém třetím týdnu září byla ta sledovaná „vlna“ graficky ještě „výraznější“ a celkově hrozivější; takže mezi 14. až 20. zářím od zhruba tisícovky nově sledovanou virózou nakažených ta křivka 17. 9. vrcholila u 3 129 nových případů sledované nákazy; čili již šlo vůči předchozímu týdnu skokem o víc jak dvojnásobek. (Aniž je automaticky okamžitě vidět, co přesně ten vzestup počtu nově postižených způsobilo. Byl to ovšem „bezděčný“ příspěvek k tomu, aby třeba okatě a urychleně došlo ke změně na místě postu ministra zdravotnictví; i když zřejmě prakticky všichni ostatní, kdo se tou pandemií v ČR odborně zabývají, zůstávají „pochopitelně“ na svých místech. Kdo jiný by profesionálně měl a mohl připravovat další účinná hygienická opatření, aby došlo „k nápravě“?)

 

Ne že hned může být spolehlivě zjištěno, co bylo předtím opomenuto, anebo kde a jak se náležitě nedbalo na vyhlášená ochranná opatření (případně jaká byla jejich účinnost). U infekčních nákaz přece jde o relativní větší či menší možnost kontaktů s již dříve nakaženými jedinci (a kde asi se mohli výchozím způsobem nakazit). Přitom zřejmě není záruka ani v tom, jak dlouho se lze spolehnout na to, že a na jak dlouho mají vyléčení z té virózy v sobě dost protilátek proti opětné nákaze. (Již byly globálně evidovány – zatím ojedinělé – případy opětného onemocnění na „koronavirus“ u některých jedinců, kteří se předtím z nákazy „vylízali“. Koncem srpna na to upozorňoval i New York Times. A potom by tu mohl být rovněž nový závažný problém s tím, na jak dlouho by byla účinná ta případná a nyní horečně ve vzájemně odlišných preparátech testovaná injekce.)

Jinou míru rozšíření „východiska nákazy“ bychom zřejmě našli v relativně izolovaných domovech důchodců a opět jinou musíme předpokládat třeba v nemocnicích nebo v různých úřadech. Zase jinak odlišná situace k možné nákaze sledovanou virózou je a bude ve školách během jejich provozu, a zase jinou „specifičnost“ musíme předpokládat třeba v sídlištích na místech dopravních spojů nebo na frekventovaných náměstích zástavby měst či vesnic. Anebo v samoobsluhách či v rozmanitě soustředěné širší obchodní síti. Ne že by byla neproblematická obslužnost restaurací, i když jejich provoz se jeví jako nutný. (Ne tak nutné jsou ale večer provozy barového typu, o jejich zavírací době nemluvě.) Danou nyní pandemickou situací trpí nejen obecně kultura, ale i náboženské aktivity nebo sport. Je tu riziko, aby se mezilidské vazby zcela neochromily.


Virus ne že by musel mít nutně políčeno „víc“ na některé věkové kategorie či obyvatele určitých městských čtvrtí, když především – jako parazit – potřebuje včas zakotvit v cizím genetickém materiálu, který by umožnil tomu viru jeho reprodukci.

Možná si též málo uvědomujeme, že ten stávající koronavirus není nutně svými škodlivými dispozicemi „zakonzervovaný“; i když se uvedl jako především „respirační syndrom“, může napadat také třeba mozek nebo srdce. (Ne dost možná bereme v úvahu, že závažnou roli pro celkový průběh ochoření hraje konkrétní celkový předchozí zdravotní stav nového pacienta virózní nákazy.)

Ví se rovněž, že viry mohou snadno mutovat. V oblasti výskytu COVIDu-19 se teď ovšem zatím stále pohybujeme „pod střechou“ druhu „SARS-CoV-2“. (Takže třeba varianta koronaviru D614G se rychleji šíří; již tou rychlejší replikací, i když nemocného nenapadá tak zákeřně. Naopak druh ∆382 dává záruku mírnějšího průběhu onemocnění.)

Také již byly zaznamenány případy nákazy koronavirem mající průběh bez běžných pro něj vnějších příznaků!

((Viz mj. i v BL, 21/8: Virus a jeho geneze? - 22/8: Virus a jeho závažná brzda (i možná akcelerace!) Nebo nověji: 13/9: Koronavirus jako dočasná „perspektiva“ (potenciálně ve „2. vlně“) - 21/9: Že se již zkoušejí vakcíny proti zrovna aktuálně pandemickému viru Covid-19? Následuje v soupisu článků autora ještě několik dalších mnou pro BL napsaných námětů k virové tématice.))

  • — —

Ne že by nemělo po všech hygienických opatřeních proti koronaviru z předchozích týdnů překvapovat, že jsme se jako „ČR“ najednou (již před týdnem) představili jako 3. nejpostiženější stát v rámci Evropské unie v počtu 100 000 nakažených za zprůměrovaných 14 dní.

Ne že bychom museli zapomenout, že se v BL již z 5/9 jako diskusní otázka autorem tohoto příspěvku signalizoval: Začátek 2. fáze nákazy koronavirem?


0
Vytisknout
3449

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2020