Studie ukázala, že téměř polovinu primátů má v moci samice, což mění vnímání údajné podřízenosti žen

27. 2. 2024

čas čtení 5 minut

Nová studie zjistila, že samičky u primátů jsou u moci častěji, než se dosud předpokládalo. Neexistuje tedy přirozená tendence samců být vůdcem smečky. Zdá se, že se stalo to, že samci mezi primáty, včetně nás lidí, se stali většími a silnějšími než samice, protože 1) měli fyzický pohyb, když šli na lov, zatímco samice používaly své svaly méně, pro činnosti uvnitř jeskyní nebo jiných obydlí, 2) samci lovci měli okamžitý přístup k bílkovinám a k ovoci, zatímco samice dostávaly menší množství, což vedlo k typickému fyzickému rozdílu mezi samci a samicemi. 


 
Teprve po této fyzické proměně ve prospěch samců začali primáti pozorovat konec moci samic a začal proces posilování postavení samců. Tato analýza antropologů z Texasu (https://www.mdpi.com/2076-2615/13/23/3695) ukázala, že u nejbližších příbuzných člověka tvoří 42 procent společnosti druhy, které nemají nadvládu samců. To naznačuje, že stejně tomu bylo i u našich předků.

Vědci zkoumali 79 současných druhů primátů. Obecně se předpokládá, že druhům, jako jsou gorily, šimpanzi a paviáni, vládnou samci. Výjimkou jsou lemuři, u nichž samice téměř vždy zaujímají vyšší hierarchické pozice než samci. Totéž platí pro hypersexuální bonoby a naše blízké příbuzné, šimpanze trpasličí. 

Dlouhodobá studie dospěla k závěru, že faktorem, který vedl k přesunu moci od samic k samcům, byl jejich privilegovaný přístup k potravě a pohybu, který proměnil jejich těla, jež se stala silnějšími než těla žen. Pak moc fyzického násilí předala štafetu moci samcům. 

Musíme vzít v úvahu, že muži našeho lidského druhu strávili většinu naší existence na Zemi, aniž by si uvědomovali, že jimi praktikovaný sexuální akt má něco společného s tím, že ženy čas od času přibírají na váze a vycházejí z nich chlapci i dívky. Jinými slovy, onen primitivní jeskynní člověk neměl žádné znalosti o funkci sexu a účasti svých spermií na vzniku dětí. Proto se také spekuluje o tom, že otcovský instinkt neexistuje nebo je mnohem mladší, na rozdíl od velmi silného mateřského instinktu. Je to proto, že po většinu naší existence muži nevěděli, že jsou otcové. 

Děti obvykle vychovávalo několik žen v jeskyních, zatímco muži chodili na lov. Výměnou za sex a trochu pohodlí pod ochranou jeskyní přinášeli zvěř. Předpokládá se, že muži neměli přístup k ochraně a teplu jeskyní, pokud nezaplatili vstupné zvířecími bílkovinami. Ženy byly považovány za bohyně, protože jen ony tvořily život. 

Představte si mysl primitivního člověka, když viděl, že bytost s ňadry plodí téměř každý rok další lidské bytosti, a to jak muže, tak ženy, zatímco z mužů vycházejí pouze bobky. Přirozeně proto byly ženy považovány za mocné, za bohyně, za stvořitelky života, kterým se muži jako trubci obětovali, aby je udrželi při životě. 

Dalším faktorem, který ovlivnil pohled mužů na ženy, byla menstruace. Pro muže znamená krev bolest a/nebo smrt. Když viděli, že tyto ženy každý měsíc krvácely, aniž by cítily bolest nebo umíraly, znamenalo to, že byly silnější. Vnímali ženy jako bohyně. Důkazem toho jsou amulety a malé kamenné sošky těhotných žen s velkými prsy. Ta byla po tisíce let symbolem života, stvoření.

Pak zřejmě došlo ke změně poměru sil mezi pohlavími v důsledku fyzického růstu mužů, nebo v případě primátů jejich samců. Ti se považovali za silnější a vyvrátili ženskou moc. Vzbouřili se proti ženské tyranii, která od nich vyžadovala příliš mnoho. Tehdy vznikla partnerství nebo proto-manželství. Dříve muži neměli manželky, pouze souložili se ženami, které si je vybraly. A to bez věrnosti. Se vznikem fyzické převahy začali muži "krást" ženy pro sebe. A podmaňovat si je násilím. 

Mezi primáty se nezdá, že by mužská moc byla naším předkům typická; vědci tvrdí, že tato sociální struktura mužské moci se objevila u katarínů, což je skupina tvořená paviány, mandrily, orangutany, šimpanzi a lidmi. Bonobové, giboni, talapoinové a červené opice naopak běžně žijí ve společnostech s ženským nebo smíšeným vedením. V jejich případě jsou buď jejich samčí členové fyzicky téměř totožní se samicemi, což jim znemožňuje mít převahu díky fyzické síle, nebo protože samic je méně (princip konkurence, zákon nabídky a poptávky), a nebo protože samice přicházejí do říje společně ve stejnou dobu, což jim dává větší vyjednávací sílu. 

Tato studie ukázala, že postavení žen ve většině moderních společností, které je horší než postavení mužů, není důsledkem nějakého faktoru, který je vlastní jejich pohlaví. Jedná se o umělý rozdíl, který je vynucen fyzickou silou. 


 

-2
Vytisknout
2447

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2024