Třicetiletý Madal Bal

27. 2. 2024 / Soňa Svobodová

čas čtení 14 minut

Že nevíte, co je Madal Bal? Pak vězte, že je to jedno z mnoha úspěšných českých nakladatelství, specializující se na publikování knižních a hudebních titulů, kterými se snaží inspirovat čtenáře k nalezení šťastnějšího života prostřednictvím objevování vlastní hlubší podstaty, čímž oslovuje nejen milovníky duchovní literatury, ale i všechny ty čtenáře, kteří ve svém životě hledají vnitřní klid a harmonii. Nejen o jeho začátcích, ale i o jeho dalších aktivitách jsem si povídala s Janou Duškovou.

Začátky vašeho nakladatelství sahají až do roku 1993, když se za nimi ohlédnete, vybaví se vám v paměti ta úplně první kniha, kterou jste svou nakladatelskou činnost započali?

 


To víte, že ano. Naší úplně první vydanou publikací byla kniha indického mírového filozofa Sri Chinmoye s názvem Meditace – Lidské zdokonalení v Božím uspokojení, jejíž originál sice pocházel již z roku 1978, ale český překlad byl publikován teprve roku 1994. Tato kniha přináší praktický a jasně srozumitelný návod k meditaci pro začátečníky i pokročilé. Zatímco v dnešní době je meditace čím dál tím rozšířenější, a to i u široké veřejnosti, v době vydání této naší první publikace moc lidí o meditaci v České republice nevědělo, ba pro mnohé z nich měla tehdy meditace punc čehosi esoterického či dokonce trochu podivínského, od čeho je lepší držet ruce pryč. Takže ty začátky byly docela náročné už jen z toho pohledu, že naše nakladatelství bylo jedním z průkopníků, kteří se snažili ve společnosti šířit povědomí o meditaci, o její praktičnosti, a především pak o duchovnosti v tom nejčistším smyslu slova. Naštěstí se za těch 30 let doba změnila a je pro nás velmi naplňující vidět, že jóga a meditace je dnes něco naprosto přirozeného, co je vnímáno nejen jako součást zdravého životního stylu a psychohygieny, ale může být také určitou vnitřní poutí či cestou.

Meditace totiž neznamená pouhé zklidnění mysli a snížení stresu, ale jde především o prostředek k duchovnímu probuzení a sebepoznávání, tedy o jakýsi posvátný nástroj, který slouží k objevování naší hlubší podstaty a života vnitřního štěstí a naplnění.


 

Třicet let není ještě tak moc, ale přece jen je to kousek života, zažili jste za tu dobu i nějaké zásadní změny v nakladatelské sféře?

Vydávání knížek je pro nás srdcovou záležitostí. Myslím, že velká většina lidí v knižní branži jsou do určité míry nadšenci, kteří milují knížky. A Češi jsou naštěstí velcí čtenáři. Za tu dobu vznikla další nakladatelství, některá zanikla. A zaniklo, bohužel, i mnoho nezávislých knihkupectví. To nás mrzí asi nejvíc. Naše knížky si ale stále nacházejí svoje čtenáře, máme vlastní dárkové obchody, práce nás baví – co víc si můžeme přát.

Zmínila jste Sri Chinmoye (1931-2007), který se díky své bohaté tvorbě stal stěžejním autorem vašeho nakladatelství. Kdo ho pro vaše nakladatelství objevil?

Máte pravdu, Sri Chinmoy je pro naše nakladatelství velkou inspirací, a to především díky jeho neúnavné práci pro lidstvo, a to ať už na půdě OSN, anebo v rámci své bohaté literární či přednáškové činnosti. Ne každý asi o něm ví, že ač sám původem z Indie, byl jedním z nejplodnějších spisovatelů v anglickém jazyce, jelikož za svůj život napsal více než 1550 knih. Cílem jeho literatury je vést čtenáře na cestě k sebepoznání a štěstí a objasňovat nadčasové učení duchovního poznání.

Mezi světovými osobnostmi měl řadu přátel i obdivovatelů (např. prezidenta Nelsona Mandelu, arcibiskupa Desmonda Tutu, Matku Terezu, českého olympionika Emila Zátopka a další), v našich českých končinách nebyl, jakožto autor, zase až tolik znám. Proto jsme o to vděčnější zakladateli našeho nakladatelství Petru Šenkýřovi, který měl to štěstí, že se se Sri Chinmoyem několikrát osobně setkal. Na základě těchto setkání se pak rozhodl začít se skupinou svých přátel vydávat jeho literaturu v češtině tak, aby se o myšlenkách tohoto mírového filozofa dozvěděl co nejširší okruh českých čtenářů.

Ale nevěnujete se jen vydávání pozitivní filozofie z pera tohoto autora, podporujete i sportovní aktivity, zdravou výživu, humanitární projekty a pořádáte i hudební koncerty, což málokdo ví. Jak často probíhají?

Ano, je to tak. Musím říct, že máme to velké štěstí, že je pro nás práce v našem nakladatelství opravdu velkým koníčkem, a zároveň se zde sešla parta podobně laděných lidí, kteří se chtějí realizovat ještě i mimo svoji pracovní dobu a sdílet s ostatními své nadšení pro sport, hudbu či zdravý životní styl. Cítíme také určitou odpovědnost vůči naší společnosti, jelikož mnozí z nás věří, že každý z nás může světu něco nabídnout, že každý z nás máme v sobě určitou jiskru, dobrotu či potenciál, který může inspirovat ostatní, a společně tak můžeme sdílet tu obyčejně neobyčejnou radost ze života anebo podat druhému pomocnou ruku, když ji zrovna potřebuje.

Co se týče konkrétních sportovních aktivit, pravidelně se účastníme a podporujeme Peace Run, Mírový běh. Jedná se o nejdelší štafetový běh, který se koná ve více než 150 zemích světa. Jeho posláním je šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění. Štafetovým kolíkem je pochodeň, kterou si může podržet úplně každý, může do ní vložit své přání pro lidi známé i neznáme, pro svět. V České republice se tento běh pořádá každoročně, obvykle v měsících květnu nebo červnu. Pokud by měl někdo chuť se zapojit, více informací najde na peacerun.cz

Kromě toho společně s kolegy ze Sri Chinmoy Marathon Teamu pořádáme každý měsíc v Praze, Zlíně a Olomouci dvoumílové běžecké závody pro veřejnost (3,2km). Jednou ročně se pak koná běžecký závod na 24 & 48 hodin v Kladně nebo Plavecká šestihodinovka ve Zlíně. Smyslem těchto závodů je nejenom rozvíjení fyzické zdatnosti a udržování zdravého životního stylu, ale tyto závody mají také určitý duchovní rozměr, který nabízí účastníkům možnost k sebepřekonání či objevení onoho nekonečného vnitřního potenciálu, který nám umožní jít za hranice toho, co si myslíme, že dokážeme.

Naše nakladatelství také vydává relaxační a meditační hudbu, někteří z nás jsou dokonce členy různých hudebních skupin. Podílíme se tedy i na pořádání různých hudebních koncertů pro veřejnost. Tyto koncerty se konají většinou několikrát do roka, a to nejenom v Česku, ale i ve světě.

Prý se také ve vašem nakladatelství věnujete i společné meditaci, co je na tom pravdy?

Je vidět, že máte dobré informace.  Máte úplnou pravdu. Meditace je po tisíciletí známé umění tiché mysli, jehož prostřednictvím lidé odhalují uvnitř sebe hlubší zdroj klidu, porozumění, soucitu a štěstí. Právě záliba v tomto vnitřním objevování nás svedla dohromady a je stále důležitou součástí našeho života.

Každý den strávíme několik chvil v tichu každý sám se sebou, a to nám pomáhá nejen získat více nadšení, energie a nadhledu pro naši práci, ale především pokaždé poznat o trochu lépe sebe samé a vynést v sobě na povrch to nejlepší.

Kromě individuální meditace si párkrát týdně najdeme čas i na společnou meditaci, která může být ještě o něco mocnějším nástrojem, jak se ponořit do vnitřního ticha. Jsme moc vděční, že u nás v nakladatelství je meditace podporována. Díky tomu, že na našem pracovišti máme speciální meditační místnost, tak můžeme během dne strávit čas v tichosti, kdykoli se potřebujeme zklidnit, vnitřně vyladit anebo takzvaně dobít baterky.

Meditaci jsme se učili – a stále učíme – od Sri Chinmoye, který byl také učitelem meditace.

Jak již bylo zmíněno, zúčastňujete se všichni rozličných sportovních aktivit, jak si vedete?

Za touto naší společnou zálibou stojí nejen naše láska k pohybu v nejrůznějších podobách, ale také životní filozofie sebepřekonávání, k níž sport poskytuje nevyčerpatelné příležitosti. A protože věříme, že věk je jen záležitostí mysli, zatímco srdce zůstává vždy mladé, stále se snažíme pravidelně sportovat.

Mnozí z nás alespoň jednou uběhli maraton, účastníme se ale i vícedenních běžeckých závodů a vytrvalostních plaveckých projektů. Máme mezi sebou několik ironmanů, dvě mistryně České republiky v běhu na 100 km a 48 hodin, a také držitele národního rekordu v běhu na 3100 mil, což je nejdelší certifikovaný běžecký závod na světě.

Dva ze zaměstnanců Madal Bal zdolali Mt. Everest dálkového plavání – jako jednotlivci přeplavali 34 km široký kanál La Manche. Několik dalších pak urazilo tuto trasu ve štafetě. Plaveme ale i vzdálenosti „kratší“ – například každoroční závod přes Curyšské jezero nebo štafetové plavecké závody na šest hodin.

V loňském roce se několik zaměstnanců naší firmy zúčastnilo nejdelšího štafetového běhu na světě, již zmiňovaného Mírového běhu, a to ať už v České republice, nebo i v dalších zemích jako např. ve Velké Británii, Irsku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Indonésii a jinde. V letošním roce jsme se již stihli zúčastnit Mírového běhu v Albánii nebo na Maltě, kde se k Mírovému běhu připojil rovněž samotný maltský prezident Georg Vella.

Pokud jde o nějaká konkrétní sportovní dosažení z nedávné minulosti, tak někteří ze čtenářů možná již slyšeli o šéfce našeho nakladatelství, Abhejali Bernardové, která jako desátý člověk na světě, čtvrtá žena a první člověk ze země bez moře přeplavala sedm světových mořských úžin, výzvu zvanou „Oceans Seven“. V roce 2021 pak Abhejali dokončila další ze svých mimořádných projektů, a to La Manche triatlon Dover-Praha, kdy během sedmi a půl dne urazila 1111 km vlastními silami, což v jejím podání znamenalo: 34 km plavání, 895 km na kole, 182 km běhu.

Další naší mimořádnou sportovkyní je Ilvaka Němcová, zkušená ultra běžkyně, která v loňském roce absolvovala čtyři ultra běžecké závody (závody delší než maraton) doma i ve světě. Za zmínku stojí 10denní závod v bulharské Sofii, během kterého Ilvaka uběhla 1006 km. Jen pro představu čtenářů Britských listů, Ilvaka v roce 2023 naběhala neuvěřitelných 4600 km.

Tak to tedy opravdu, jak se říká „klobouk dolů“, ale určitě chystáte i nějaké další projekty, na něž se mohou vaši čtenáři a sportovní příznivci v dohledné době těšit?

V letošním roce se chystáme vydat knihu s manuálem či rychlokurzem meditace, jehož autorem je americký chiropraktik a učitel meditace Pradhan Balter. Kniha má zatím pracovní název „Hledající moderní doby“. Dále připravujeme překlad knih Sri Chinmoye na různá aktuální témata dnešní doby – promluvy o míru, o zdravém životním stylu, o hudbě a také kartičky s mantrami. Pro rodiče s dětmi pak chystáme sadu karet, které chtějí hravou a zábavnou formou inspirovat děti ke sportu, laskavosti, pomoci druhým, prostě k tomu stát se lepším člověkem.

Co se týče našich sportovních aktivit, tak i letos opět plánujeme zúčastnit se Mírového běhu v ČR, který se bude konat ve dnech 22. května až 13. června, a dalších Mírových běhů ve světě. Kromě toho budeme již tradičně pořádat Plaveckou šestihodinovku ve Zlíně (30. a 31. března) či závod na 24/48 hod v Kladně (27. a 28. července). Každý měsíc se pak mohou čtenáři zúčastnit také našich pravidelných 2-mílových běhů v Praze, ve Zlíně a v Olomouci, které pořádáme pod hlavičkou Sri Chinmoy Marathon Team. A určitě nás můžete také potkat na některém z koncertů meditační hudby či kurzů meditace, které zdarma pořádáme pro veřejnost po celé ČR (více na umenimeditovat.cz). Budeme opravdu moc rádi, když se s Vámi se všemi, na některé z těchto akcí potkáme.


A když jsme u té kulaté třicítky, plánujete i její oslavu?

Oslava 30. výročí Madal Bal nakladatelství určitě bude. Přiznáme se, že slavíme často a rádi. A ta kulatá třicítka za to rozhodně stojí! V rámci těchto oslav budeme chtít především poděkovat všem našim obchodním partnerům za spolupráci. A pak také všem čtenářům, kteří si naše knihy a další produkty našeho nakladatelství kupují a mají je rádi. Protože je to hlavně díky nim, že už 30 let na českém trhu existujeme – a doufáme, že ještě dlouhou dobu budeme!

Děkuji za rozhovor.0
Vytisknout
2010

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2024