Průjezd kolony amerických vojáků Českou republikou nezajistí její bezpečnost

31. 3. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Už jsme to tady v Britských listech omílali asi stokrát, zdá se že je to nesmírně obtížné pochopit. Reakce české veřejnosti na průjezd kolony amerických vojáků českými městy znovu dokazuje, že mnozí Češi nereagují realisticky a pragmaticky na to, co je, ale na to, co si sami určí jako symbolický, metaforický význam daného jevu na základě své vlastní zkušenosti.

Přesun kolony amerických vojáků po českých silnicích nikterak nezajistí vojenskou bezpečnost českého státu. Je to bohužel jen bezostyšné PR, když bylo rozhodnuto, že se americká vojenská technika tentokrát nebude přesunovat po železnici, jak se to - bez vědomí české veřejnosti a bez zájmu médií - děje běžně už mnoho let, ale že bude demonstrativně vyslána přes česká města.

Je docela komické, že na tuto hru čeští občané ve velkém počtu zjevně skočili, aniž by se minimálně zamysleli, zda má skutečně demonstrativní průjezd amerických vozidel českými městy jakýkoliv strategický význam.

Komická je reakce jak odpůrců "průjezdu amerického konvoje", tak jeho stoupenců.

Pokud skutečně existuje hrozba české politické stabilitě od nynější Putinovy vlády v Rusku (domnívám se, že na rozdíl od přímo ohrožených pobaltských zemí a dalších zemí přímo sousedících s Ruskem, především těch, které mají na svém území podstatnou ruskou menšinu hrozí v současnosti Česku především snaha Putinovy vlády rozložit jednotu Evropské unie a destabilizovat evropské země podporou ultrapravicových a ultralevicových seskupení), demonstrativní průjezd amerických vozidel českým územím nezaručuje nic.

Dovedu pochopit, proč reaguje určitá část české veřejnosti zlobně na informace o sílící agresi a o sílícím autoritářství ze strany nynější Putinovy vlády, vzhledem k tomu, jak idiotsky interpretují průjezd amerických vozidel čeští nekritičtí "stoupenci" Západu. Ti si neuvědomují, že zárukou demokracie není lezení kamsi jedné světové mocnosti tak, jak byli lidé zvyklí lézt do zadku před rokem 1989 Sovětskému svazu. Tatáž praxe se nedá použít. Spojené státy opravdu nejsou Sovětský svaz.

Jenže hysterické výlevy "stoupenců Ameriky" ohledně toho, že Rusko je pro Evropu hrozbou, bohužel neznamenají, že Rusko tou hrozbou pro Evropu není.

Stoupenci průjezdu amerického konvoje českým územím i jeho odpůrci jsou svou metaforickou interpretací tohoto průjezdu zcela mimo. Stoupenci jsou zaseklí kdesi na začátku devadesátých let, kdy si čeští sametoví revolucionáři pošetile mysleli, že Západ je dokonalým zosobněním dobra, a netušili, že každá země musí hájit své vlastní zájmy vůči zájmům všech ostatních zemí, především supervelmocí. To platí o Americe i o Rusku. Lezení do zadku Spojeným státům Českou republiku nezachrání, neboť Spojené státy mají vlastní strategické zájmy a ty se shodují se zájmy České republiky jen do určité míry. Jak vyplývá z množství indicií, v současnosti nemají Spojené státy skoro vůbec žádný strategický zájem o Evropu, a o Českou republiku, kterou si pletou s Čečenskem, už vůbec ne.

Stejně pošetile jako stoupenci průjezdu amerických vozidel českým územím se chovají i jeho odpůrci. Ti tvrdí, že "kapitalismus" Českou republiku zničil a Spojené státy a Evropská unie nesou vinu za to, že například většina podniků v ČR je nyní vlastněna ze zahraničí, kde také platí daně, a v zemi vládne tvrdý "kapitalismus bez přívlastků". Jenže i toto svalování viny na "zlý zahraniční západní kapitalismus" je pošetilé. Spojené státy a Evropská unie nejsou někdejší Sovětský svaz a nikdo Českou republiku nenutil, aby se zcela otevřela západním podnikatelským tlakům, nebo aby zaváděla vyděračské a parazitické exekutorské praktiky, které neexistují nikde na Západě.

Za to, jaký systém vznikl v České republice, mohou Češi sami a nelze svádět odpovědnost na Západ, ani naopak se domnívat, že nějaký průjezd několika amerických vozidel je zárukou příslušnosti České republiky k Západu a že Američané touto trapnou PR akcí zaručí bezpečnost ČR před případnými tlaky z Moskvy. Nezaručí. Česká republika si musí sama vypracovat vlastní záchrannou strategii, a protože je zemí střední velikosti, nemůže to učinit jinak než aliancí se zeměmi obdobné velikosti a obdobných strategických zájmů. Proč se v ČR nehovoří o tom?

0
Vytisknout
8694

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2015