Jiří Dusbaba

Autor je tajemník Asociace zahradnických společenstev.