Alexander Ač

Pracuje pro Centrum pro výzkum globální změny AV ČR. Je členem Resilience, o.s.