Jak s námi reálný Bůh v Adventu reálně je

3. 12. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Advent, období liturgického roku, který právě začal, období, do nějž vstupujeme, nemá být tolik přípravou na vánoční svátky, jež jsou několik týdnů před námi, ale vztahuje se ke konci dějin a příchodu Ježíše Krista jako Pána a Soudce a Spasitele světa. Jak nicotné jsou všechny naše lokální a historické zvyky proti takové události, kdyby se brala vážně.

Jenže člověk nemůže brát cokoli vážně nadlidsky, protože není bůh, ale člověk. Jeho pojmy, emoce, kultura, imaginace, všechno, co má a je, je dáno tím, kdy a kde se narodil. V minulosti bylo často usilováno o to tato omezení přemalovat něčím nadlidským člověku dostupným, co mělo garantovat Boha: rozumem, autoritou, mystickými prožitky, které se deklarovaly jako univerzálně přístupné a závazné. Jenže všude se ukázalo, že jsou to zase dějiny a lidská situovanost a vrženost. Jako by Bůh nechtěl být uzavřen do klece historické situace a lidské omezenosti. Je to něco proti Bohu?

Podle mě je naopak důležité, že Bůh není naše představa, představa té či oné doby, toho či onoho regionu či kultury. Advent, má-li se týkat Boha, nemůže být tedy zavinutím se do našich představ a zvyků, ale naopak otevření se Bohu, který je skutečný a skutečně přijde. Bohu, který všechno dělá nové. Ale nezbude pak jen nepředstavitelné „něco“ nad námi? Na „něco“ není nic nového. Nové se neustále děje v dějinách spásy. Nová je Golgota, nová je milost z kříže pro všechny, nový je Pavlův univerzalismus a jeho svoboda, nové není otroctví, války, kmenové a nacionální myšlení, nové není uzavření se do církevnictví a farizejství, a už vůbec není nové stavění tradic nad živou skutečnost a naslouchání trpícím a vyloučeným.

Bůh, který dělá všechno nové, dělá opak starých zvyklostí, staré tvářnosti, staré logiky lidských společností a lidských dějin. Světlo přichází z budoucnosti, z ní přichází Bůh, na kterého v Adventu čekáme. Z ní přišlo zrušení otroctví, emancipace žen, pomoc tělesně postiženým, práva homosexuálů atd. To je to, jak s námi v Adventu Bůh už nyní je, reálný Bůh a reálně je.2
Vytisknout
2307

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2023