Vyhrožování židům je nyní přijatelné – pokud je nazýváte sionisty

21. 6. 2024

čas čtení 8 minut
V New Yorku došlo k nové eskalaci násilných hrozeb vůči židům ve jménu antisionismu, píše na stránkách židovského serveru Forward  publikovaného v USA Nora Berman.

Pozn. red. Důležité je upozornit, že zdůrazňování extremistických excesů a vytváření dojmu, že takto vystupují všichni, kdo kritizují izraelské vraždění civilistů, je konstrukcí neexistující kolektivní viny. Drtivá většina lidí kritizujících Izrael nevystupuje proti židům jako takovým, nepožaduje zničení Izraele a nebagatelizuje zločiny Hamásu spáchané 7. října 2023.Nyní je jasné, že pod rouškou odporu proti sionismu si lze dopřát všechny druhy antisemitských hříchů.

Militantní propalestinská skupina Within Our Lifetime, která odmítá odsoudit teroristický útok Hamásu ze 7. října, provedla protesty před výstavou o masakru na hudebním festivalu Nova na Dolním Manhattanu. Odpalovali dýmovnice; několik z nich neslo vlajky Hamásu a Hizballáhu; jiní drželi transparenty s nápisem "Ať žije 7. říjen".

V metru té samé noci, v natočené interakci, která se stala virální, protestující opouštějící tuto demonstraci požádali všechny sionisty, aby se identifikovali a vystoupili z vagónu metra, se slovy: "Toto je vaše šance dostat se ven." Jeden muž, který měl na sobě tričko s vlajkou Hizballáhu, obtěžoval cestujícího, který měl na sobě kipu, slovy: "Jo, máme tady sionistu, vidím tvou kipu. Nejsi doopravdy žid," a "Najdeme tě a ty budeš čelit následkům."

Během 24 hodin vandalové počmárali dům Anne Pasternak, židovské ředitelky Brooklynského muzea, spolu se třemi členy správní rady muzea. Červená barva a obrácené červené trojúhelníky – symbol převzatý přímo z videí ozbrojené brigády Hamásu Al-Kásam, které používají emotikony obráceného červeného trojúhelníku k označení izraelských cílů – byly nastříkány na fasády jejich domů a vchodové dveře. Na domě Pasternak visela cedule, která ji označovala za "bělošskou rasistickou sionistku".

Všechny tyto události jasně ukázaly, že mezi těmi, kdo protestují proti válce, je jasná podmnožina, která používá slovo "sionista" jako označení pro "žida".

Rychlost, s jakou se do očí bijící antisemitský fanatismus zabalil do balíčku opozice k sionismu, je dechberoucí. Stejně tak počet inteligentních lidí, kteří jsou obvykle velmi vnímaví k nespravedlnosti a tentokrát ji ignorují.

Vždy existovali tací, kteří tyto termíny používali zaměnitelně. Novinkou je odvaha těch, kteří ji používají, a rozdíl mezi židy – marginalizovanou skupinou hodnou respektu – a sionisty – oprávněným terčem násilí.

"Sionisté nejsou židé a nejsou lidé," stálo na transparentu demonstrantů před výstavou o Nově.

Přeživší z Novy na výstavě? Je v pořádku je znovu traumatizovat, protože jsou to sionisté, ne židé.

Je v pořádku vyhrožovat cestujícím metra, kteří si v klidu hledí svého, protože pokud nosí kipu, musí to být sionisté.

Ředitelka židovského muzea, jejíž dům se stal terčem symbolu, který teroristická skupina používá k označení svých obětí? To je v pořádku, nemusíme se bát o její bezpečnost, protože je sionistka. (Přátelé Pasternak říkají, že má dlouhou historii obhajoby Palestinců.)

Pokud vás označíme za sionistu, zasloužíte si následky – ať už jde o veřejné hrozby, invazi do vašeho soukromého života nebo čisté obtěžování. A pokud toto chování překračuje hranici od pokojného protestu k agresivnímu antisemitismu, pak si to zaslouží i sionisté.

Ještě horší je, že tyto posuny jsou široce doprovázeny naprostým nedostatkem zodpovědnosti ze strany kohokoliv, kdo se považuje za propalestinského, pokud jde o distancování se od tohoto odporného chování. Toto mlčení poskvrňuje velmi spravedlivé hnutí za osvobození Palestinců od desetiletí izraelské okupace.

Události jsou očividně bigotní. Ale nevidím, že by o tom moji progresivní přátelé psali online. Nevidím, že by nežidovští autoři, novináři, aktivisté a právníci, které tak hluboce obdivuji za jejich obhajobu práv transsexuálů, imigrace, rasové spravedlnosti a reformy trestního soudnictví, promluvili a poukázali na toto přivlastňování si antisionismu za účelem zamaskování antisemitismu.

Nevidím, že by moji přátelé s dobrými úmysly, kteří oprávněně hovoří o rasismu židovských osadníků, kteří ničí konvoje s humanitární pomocí pro Gazu a násilně vyhánějí Palestince z jejich vesnic na Západním břehu, také odsuzovali tuto hnisající nenávist přítomnou v propalestinském hnutí.

Aby bylo jasno, někdy antisionismus není antisemitský. Ale někdy to tak je.

Nedávno jsem na Instagramu viděla příspěvek o autorčině dobrovolnickém úsilí o to, aby byl její blok v Brooklynu označen za orientační bod ve snaze ochránit starší černošské majitele domů před predátorskými pronajímateli. Když se podělila o mnoho překážek, které dobrovolníci překonali, zachytila jsem tuto větu: "Zažili jsme sionismus z první ruky a bylo to děsivé a náročné."

Co?

Rychle jsem naskenovala zbytek příspěvku. Sionismus se znovu vynořil: "Zachovat Black Bedstuy tváří v tvář sionismu. V době, kdy se od toho náš svět potřebuje osvobodit!!"

Existuje nespočet definic sionismu, ale žádná z nich ani vzdáleně nezahrnuje snahy o změnu čtvrti v Brooklynu. Gentrifikace a vysídlování jsou velmi reálné jevy, které disproporčně postihují černochy a hnědé lidi, ale nemají nic společného s židovským sebeurčením.

Nejpravděpodobnější scénář: Tato osoba jednala s židovským pronajímatelem nebo židovskou správcovskou společností v jejich boji za ochranu přírody. A i když jsou špinaví pronajímatelé nejhorší – vím, že žiji v New Yorku už 13 let – přicházejí ze všech etnik a náboženství.

Tyto věty byly přímočarým, nesporným antisemitismem, ale na příspěvek se hrnuly lajky jako "Gratuluji!" a "Dobrá práce, sestřičko!", a to i od novináře, který pracuje v The New York Times. Autor také označil člena newyorské městské rady, který pomáhal jejich skupině.

Protesty před výstavou Nova a vandalismus v domech vedoucích pracovníků Brooklynského muzea byly všeobecně odsuzovány politiky napříč politickým spektrem, zejména Alexandrií Ocasio-Cortez, která ne vždy potěšila židovskou komunitu svou obhajobou vyzbrojování Izraele. (Ocasio-Cortez, která se setkala s tvrdým odporem progresivistů a falešnými obviněními z toho, že je placenou osobou AIPAC poté, co se v živém vysílání vyslovila proti antisemitismu, nyní sleduje důsledky pojmenování okamžiků, kdy je antisionismus antisemitismem.)

Tím, že stoupenci osvobození Palestiny jednotně neodsuzují tyto špatné aktéry uvnitř hnutí, podkopávají důvěryhodnost svého hnutí a dávají munici militantním proizraelským obhájcům, kteří se snaží celý projekt zdiskreditovat tím, že jej odmítají jako antisemitský. Jak může někdo brát vážně skupinu jako Within Our Lifetime jako osvobozenecké hnutí, když lidé, kteří v ní protestují, říkají: "Sionisté nejsou židé a nejsou lidé"? Když se rozhodne protestovat nikoli před izraelským konzulátem, ale u památníku obětem teroru?

Kolaps sionismu jako užitečné nebo efektivní definice začal již dávno. V úvodníku pro časopis Forward na začátku tohoto roku Lux Alptraum poukázal na to, jak sémantika toho, jak je tento termín používán, může zastřít sdílené hodnoty. "Pokud se dva lidé mohou shodnout na tom, že chtějí mír a svobodu jak pro Palestince, tak pro Izraelce," napsala, "záleží na tom, zda se jeden z nich identifikuje jako sionista a druhý jako antisionista?" Tamar Glezerman, izraelsko-americká spoluzakladatelka organizace Izraelci za mír, jejíž teta byla zavražděna v kibucu Be'eri 7. října, řekla deníku The Guardian, že termín "sionista", jak je v současné době používán, "by mohl znamenat cokoli mezi někým, kdo věří v mírové soužití dvou států, a kódem pro židy, kteří si nezaslouží bezpečí nebo život."

Kluzkost toho, kdo je "sionista", umožnila rozkvět antisemitské rétoriky a násilí. Jak daleko bude muset zajít, než se proti tomu samozvaní spojenci židů vymezí?


Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2405

Diskuse

Obsah vydání | 21. 6. 2024