Více než milion Britů "pracuje na základě pracovních smluv nezaručujících práci"

5. 8. 2013

čas čtení 1 minuta

Z průzkumu, který provedl britských Chartered Institute of Personnel and Developent, vyplývá, že v Británii je nucen pravděpodobně až milion lidí pracovat na základě tzv. "zero-hours contracts" - pracovních smluv s nulovým počtem zaručených pracovních hodin, které nezaručují práci ani plat. "Zero-hours contract" znamená, že zaměstnanec je sice formálně zaměstnán u firmy, avšak firma nemá povinnost mu dávat práci a platit mu plat, když ho nepotřebuje. "Zero-hours contract" zaměstnavatelům umožňuje, aby zaměstnance svévolně krátkodobě propouštěli bez práce a bez platu.

Očekává se, že zaměstnanci, zaměstnávaní na základě "zero-hours contracts" budou k dispozici pro práci navíc, kdykoliv to zaměstnavatel potřebuje. Mají nárok na dovolenou podle počtu odpracovaných hodin, nikoliv však na nemocenské dávky.

Někteří pozorovatelé tvrdí, že velké množství "zero-hours contracts" bylo v Británii dovoleno v důsledku hospodářské krize, aby to umožnilo podnikům větší flexibilitu.

Nejčastějšími sektory, kde jsou zaměstnanci postiženi těmito pracovními smlouvami, jsou hotely, restaurace a turistický průmysl (48 procent), školství (35 procent) a zdravotnictví (27 procent).

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5651

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2013