Jako prodávat Karlštejn

15. 11. 2013 / Antonín Líman

čas čtení 3 minuty

Kdesi jsem četl, že na jednom sjezdu německých kurfiřtů a biskupů urážel jeden z německých velmožů krále Jana Lucemburského. I přistoupil k němu jeden z pánů české delegace, vyťal mu strašný políček a řekl: "Takhle,vzácný pane, o mém králi mluvit nesmíš."

Je to moc smutné, ale kdyby tomuto českému pánu někdo řekl: "Tvoje vláda prodává nejkrásnější barokní palác v Praze Němcům," asi by mu vyťal stejný políček. Jak je možné, že s  prodejem souhlasil kníže Karel Schwarzenberg, který by jako šlechtic měl vědět lépe než kdo jiný, že s kulturními hodnotami, jako je jedna z nejkrásnějších stavebních památek v Praze, se prostě nečachruje. Je to vzácný dar předků a jako takového je třeba si jej vážit a předat ho dalším pokolením. Jednoduše řečeno, žádná generace nemá právo takové jedinečné dědictví prodávat, protože to je svatokrádež.

Tane mi na mysli arogantní visáž Adolfa Hitlera, když přijel na Pražský hrad a naparoval se kousek od tohoto paláce. Mnozí namítnou: "Ale dnešní Německo už je jiné..." Ano, je jiné v tom, že nová území a nový majetek už nedobývá Wehrmacht, ale německé banky. Jak to, že to neví ekonom Václav Klaus?  Považoval jsem ho vždy za kulturního člověka, stal se z něj na stará kolena jenom chladný počtář? Památky jako Lobkovický palác přece nejsou jen tolik a tolik cihel, omítky, trámů  a kamení, ale jsou především věčnou entitou duchovní.

Lobkovický palác má proto penězi nevyčíslitelnou hodnotu, jakýkoliv finanční odhad je urážkou. Že má pro Němce historický význam, to jim nikdo nebere, ale stačilo by na budovu připevnit plaketu, která by připomínala, že se sem v roce 1989 uchylovaly tisíce východních Němců.

Za první republiky se známý podvodník jménem Harry Jelínek pokusil prodat Karlštejn (který mu samozřejmě nepatřil) bohatým Američanům, a byla z toho jen ostuda a tradovalo se to po léta jako povedený vtip. Prodávat Karlštejn byla prostě tak absurdní představa, že ji nikdo nemohl brát vážně.

Jak je možné, že o pouhé dvě generace později schválila tzv. pravicová vláda prodej neméně nedocenitelné památky Němcům?

Cožpak  už jsou čeští politici  tak zabednění, že si neuvědomují, jak nebezpečný precedent tu vytvářejí? V příští generaci by pak bylo možno klidně prodat svatovítskou katedrálu, chrám svatého Mikuláše, Karlův most, Strahov. Hollywoodské hvězdy a ruští oligarchové by si jistě rádi koupili zámky v Lednici, na Hluboké či v Lysé a pořádali v jejich elegantním prostředí své parties.

V Česku je zámků tolik, že by se určitě dostalo i na čínské miliardáře. Protože v Číně už je lovná zvěř zcela vyhubena, mohli by si skoupit i honitbu v Židlochovicích, Žlebech a jiných oborách, a Češi by jim dělali vděčné nadháněče zvěře. Cožpak naším osudem je opravdu to prokleté lokajství, budeme navždy dělat nadháněče cizím boháčům a šlechtě?

0
Vytisknout
13829

Diskuse

Obsah vydání | 19. 11. 2013