Klub politické komunikace: Sazima a Jirsa profesně pochybili, když pracovali na obhajobě čínského režimu

11. 12. 2019

Vážená redakce, kauza, na kterou upozornil server Aktuálně.cz textem „Kellnerův Home Credit platil kampaň na podporu rudé Číny. Využil experty i novináře“, ukazuje podle Klubu politické komunikace na profesní selhání Tomáše Sazimy a Tomáše Jirsy z agentury C&B Reputation Management, píše Karel Kreml.

Přestože ovlivňování veřejného mínění ve prospěch klienta a za účelem dosažení zisku je standardním nástrojem oboru public relations, vždy je na místě ptát se, komu a jak taková služba přináší užitek. Koncept nezúčastněného profesionála, který pouze vykonává svou praxi bez ohledu na obsah a účel svých služeb, je podle našeho názoru v oboru politické komunikace negativní jev a přežitek.

V momentě, kdy Bezpečnostní informační služba dlouhodobě označuje aktivity čínského režimu za jedno z největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku, je na místě konstatovat, že činnost profesionálů v oboru politické komunikace, kteří i přes tato upozornění vykonávají své služby za účelem podpory režimu, je v rozporu s dobrou praxí oboru politické komunikace.

Protože neexistuje jednoznačná hranice, je na každém profesionálovi, aby se sám ptal a vyhodnotil dopady své praxe. V případě kauzy agentury C&B Reputation Management k tomuto kroku nedošlo, což potvrzuje i nesebekritické vyjádření jejího spolumajitele Tomáše Sazimy, když ho s celou věcí konfrontoval server Aktuálně.cz.

Z hlediska oboru politické komunikace a jeho reputace je klíčové, aby nekriticky smýšlejících profesionálů v něm působících bylo stále méně a aby si stále více lidí uvědomovalo dopady své praxe.

Karel Kreml, předseda KPK

Klub politické komunikace dobrovolnou, nevládní, apolitickou, neziskovou organizací, ve které se sdružují fyzické osoby pracující v oboru politické komunikace nebo ho studující a zároveň mající zájem na jeho rozvoji.

Cílem klubu je rozvoj a kultivace oboru politické komunikace v České republice.


0
Vytisknout
3412

Diskuse

Obsah vydání | 17. 12. 2019