Nové klimatické modely naznačují, že cíle pařížské dohody mohou být nedosažitelné

20. 1. 2020

čas čtení 4 minuty
Nové klimatické modely ukazují, že oxid uhličitý je účinnějším skleníkovým plynem, než se dosud mělo za to. Toto zjištění může znamenat, že cíle Pařížské klimatické dohody ohledně omezení globálního oteplování mohou být nedosažitelné, upozorňuje Marlowe Hood.


Modely vypracované paralelně oddělenými týmy z půltuctu zemí podtrhují revidované předpovědi teplot vydané vloni OSN. Vědci podle nich po dekády soustavně podceňovali skleníkové účinky CO2.

Od dob dokončení prognóz Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) v roce 2013 vědci získali přístup k mnohem většímu objemu dat a získali mnohem masivnější sílu používaných počítačů.

"Nyní máme lepší modely," říká Olivier Boucher, šéf Centra klimatického modelování při Institut Pierre Simon Laplace v Paříži. A dodává, že tyto modely "reprezentují nynější klimatické trendy přesněji".

Nejvlivnější prognózy vládami podporovaných týmů v USA, Británii, Francii a Kanadě ukazují na budoucnost, v níž koncentrace oxidu uhličitého, které byly dlouho spojovány se světem otepleným o 3 stupně, nejspíše ohřejí povrch planety o 4-5 stupňů Celsia.

Nové modely odrážejí lepší pochopení toho, jak dynamika oblačnosti přinejmenším dvěma způsoby posiluje skleníkové působení oxidu uhličitého.

Vysoká oblačnost posiluje sluneční záření, zatímco oblačnost nízká, jež působí opačně, by měla s oteplováním ubývat.

Po většinu z posledních 10 000 let se koncentrace oxidu uhličitého pohybovala kolem 280 částic na milion (ppm).

Avšak počátkem 19. století se startem průmyslové revoluce počet molekul oxidu uhličitého v důsledku spalování ropy, plynu a zejména uhlí začal rychle růst.

Dnešní koncentrace činí 412 ppm, což neznamená nárůst o 45 %. Polovina tohoto nárůstu připadá na poslední tři dekády.

Jen vloni lidská aktivita přidala do atmosféry více než 41 miliard tun oxidu uhličitého, což znamená zhruba 5 milionů tun za hodinu.

Svět, který se dosud oteplil o stupeň, čelí stále více smrtícím vlnám veder, povodním a tropickým cyklónům, jejichž průběh zhoršuje vzestup mořské hladiny.

V 90. letech 19. století švédský chemik Svante Arrhenius spočítal, že zdvojnásobení objemu oxidu uhličitého v atmosféře by zvedlo teplotu na povrchu Země o 5-6 stupňů Celsia, ačkoliv později číslo snížil na 4 stupně Celsia.

Koncem 70. let se vědci shodli na projekci, podle níž klimatická senzitivita 3 stupně Celsia (plus či minus 1,5 stupně) odpovídá zhruba 560 ppm oxidu uhličitého v atmosféře. Tento odhad zůstal v podstatě nezměněn - až do této chvíle.

Poradní orgán OSN Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) předložil čtyři scénáře budoucího oteplování v závislosti na tom, jak agresivně se lidstvo pokusí zredukovat emise skleníkových plynů.

Nejambicióznější z nich odpovídá cílům Pařížské klimatické konference a omezuje vzestup teploty "pod 2 stupně". Vyžadoval by snižování emisí oxidu uhličitého o více jak 10 % ročně, a to ihned.

Na opačném extrému leží scénář "jako obvykle" s růstem využití fosilních paliv. Ten by znamenal, že koncem století budou rozsáhlé části planety neobyvatelné.

Z prvního scénáře se podle řady vědců stalo zbožné přání, zatímco černý scénář je nepravděpodobný, pokud Země sama nezačne uvolňovat přírodní zásoby skleníkových plynů například z tající trvale zmrzlé půdy (permafrostu).

Zbývají tedy dva prostřední scénáře známé jako RCP4,5 a RCP6,0, které nejpravděpodobněji odpovídají budoucnosti.

Podle IPCC by první odpovídalo atmosférické koncentraci oxidu uhličitého na úrovni 538 ppm, zatímco oteplení o 6 stupňů koncentraci 670 ppm.

Modely zpracované ve Francii, americkým ministerstvem energetiky, britským Met Office a Kanadou ukazují na klimatickou senzitivitu 4,9 Celsia, 5,3, 5,5 a 5,6 stupně Celsia. Dalších 27 zkoumaných modelů také nejlépe odpovídalo dosavadním pozorováním.

Naproti tomu modely používané k přípravě podkladů pro novou zprávu IPCC hovoří o výrazně menším zvýšení, ačkoliv téměř všechny modely hovoří o vyšších údajích než dříve.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5448

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2020