Dopis Babišovi: Čeští zdravotníci jsou stále ohroženi

22. 3. 2020

čas čtení 2 minuty


Tiskové sdělení

Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné předsedu vlády ČR upozornit, že ministr zdravotnictví ztrácí důvěru regionálních nemocnic a jejich pracovníků.

Ani po předchozích upozorněních se stav vybavení ochrannými prostředky v naprosté většině ze 118 nemocnic a zařízení AČMN nezlepšil. Ba naopak, nebyly z jeho strany splněny ani sliby rozdělení ochranných prostředků, zabezpečovaných současným leteckým mostem.

 

Polovinu nově přivezených ochranných prostředků přidělil zařízením zřizovaným ministerstvem zdravotnictví a sedmi dalším. Ve zbývající polovině pro regiony podíl pro nemocnice a další lůžková zařízení snížil rozdělovníkem vydaným v pátek 20. 3. 2020 ze slibovaných 38 % na pouhých v průměru 30 %. Podle informací docházejících z krajů nebylo splněno ani to.

Bude-li i u dalších dodávek tento vývoj pokračovat, nemocnice, které svým vybavením a nepřetržitým provozem jsou první i poslední instancí proti epidemii, nebudou moci v regionech tuto svou roli naplnit.

Vyvrcholením nekoordinovaného postupu a odtržení od reality je pak rovněž tento pátek ministrem zdravotnictví vydané opatření, jehož podstatou je, že každý zdravotnický pracovník, který se dostane do tzv. rizikového kontaktu s nositelem nákazy, bude více či méně vyřazen z činnosti.

Jako rizikový kontakt je přitom definován kontakt bez použití přiměřených ochranných prostředků. Při absolutním nedostatku jakýchkoli, natož přiměřených ochranných prostředků to znamená, že jakýkoli nositel nákazy při každém kontaktu vyřadí jednoho nebo i více zdravotnických pracovníků. Za uvedeného nedostatku ochranných prostředků jde o opatření, které zcela vyřadí regionální nemocnice z provozu.

Doporučujeme proto předsedovi vlády ČR, aby zvážil, zda je možno takto v řízení zdravotnictví pokračovat.

Důrazně však žádáme o neprodlenou nápravu v zásobování osobními ochrannými prostředky pro nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení.

V Praze dne 21. 3. 20200
Vytisknout
3611

Diskuse

Obsah vydání | 24. 3. 2020