Skutečným nebezpečím pandemie je sociální kolaps

20. 3. 2020

čas čtení 2 minuty
V březnu 2020 je celý svět zasažen zlem, s nímž se nedokáže účinně vypořádat a ohledně jehož trvání nemůže nikdo předložit žádnou seriózní predikci, píše Branko Milanović. Ekonomické dopady epidemie nového koronaviru nelze chápat jako běžný problém, s nímž se makroekonomika může vypořádat nebo jej zmírnit. Svět spíše může být svědkem zásadní změny samotné podstaty globální ekonomiky.


Bezprostřední krize je krizí nabídky i poptávky. Nabídka selhává, protože společnosti zavírají nebo omezují práci, aby chránily pracovníky před nákazou COVID-19, nemoci způsobené novým koronavirem. Nižší úrokové míry nemohou vyrovnat propad vyvolaný dělníky, kteří nechodí do práce - tak jako by v případě války nemohly nižší úroky kompenzovat nabídku zničenou bombardováním.

Nabídkový šok je vyhrocen snížením poptávky kvůli faktu, že lidé jsou zavřeni doma a mnohé zboží a služby, které byli zvyklí spotřebovávat, již nejsou dostupné. Pokud země uzavřete a zastavíte leteckou dopravu, žádná dávka managementu poptávky a cen nezařídí, aby lidé létali. Pokud se lidé obávají jít do restaurace či na veřejné akce, nebo to mají zakázáno kvůli pravděpodobnosti nákazy, management poptávky může mít nanejvýš velmi slabý účinek - a z pohledu veřejného zdraví ne nezbytně ten nejvíce žádoucí.

Svět čelí vyhlídce na hlubokou proměnu: Návrat k soběstačné ekonomice. Tato změna je naprostým protikladem globalizace. Zatímco globalizace zahrnuje dělbu práce mezi disparátními ekonomikami, změna znamená, že se národy vrátí k soběstačnosti. Tento krok není nevyhnutelný. Pokud národní vlády dokážou kontrolovat nebo překonat současnou krizi během šesti měsíců až roku, svět se patrně vrátí na cestu globalizace, i když některá očekávání, která s ní souvisí (například velmi dlouhé produkční řetězce s doručením just-in-time) mohou být revidována.

Avšak pokud krize bude pokračovat, globalizace se může rozložit. Čím déle krize trvá a čím déle působí překážky volného pohybu osob, zboží a kapitálu, tím více nový stav věcí vypadá jako normální. Vzniknou zvláštní zájmy na jeho udržení a trvající strach z další epidemie může motivovat výzvy k národní soběstačnosti. V tomto smyslu ekonomické zájmy a legitimní obavy o zdraví mohou do sebe zapadat. I zdánlivě malý požadavek - například aby každý, kdo vstoupí do země, musel kromě pasu a víz předložit zdravotnický certifikát - může znamenat překážku návratu ke starým globalizovaným způsobům, s ohledem na to, kolik milionů lidí by normálně cestovalo.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
11064

Diskuse

Obsah vydání | 24. 3. 2020