Přehled základních informací zohledňujících úmrtí na COVID-19 v jednotlivých zemích

16. 4. 2020 / Petr Čížek

Interaktivní statistická mapa Univerzity Johnse Hopkinse. Jsou zde k dispozici konsolidované zpravodaje o případech COVIDu-19 včetně metadat pro Francii, Itálii, Španělsko a Německo. 

Francie:

Započítávají se evidentně jen mrtví v nemocnicích. Rekord z minulého úterý - 1417 úmrtí za den - byl zapříčiněn dodatečným započtením i zemřelých z léčeben dlouhodobě nemocných a domovů důchodců z předešlých týdnů. Nyní by již tedy měly naskakovat záznamy i odsud. Francouzi ale mají problém získat data z Ústavů sociálních služeb. To víceméně potvrzuje detailnější rozbor ve francouzštině:

„Ale stejně jako u sezónní chřipky bude možné kvantifikovat nadměrnou úmrtnost kvůli COVIDu-19 teprve až na konci epidemie. V průběhu epidemie se zpětná vazba a zpracování informací, i když zrychlené, provádí s několikadenním zpožděním a nevztahuje se na všechna úmrtí. Trvá několik týdnů nebo měsíců, než je možné přesně spočítat všechny mrtvé a zjistit, které skupiny byly nejvíce ovlivněny."

Velká Británie:

Do statistik se dostanou jen ti, kteří zemřeli v nemocnicích, a to pouze jen zesnulí, kteří byli testováni na COVID-19. Proto statistický úřad ONS odhaduje, že až 40% úmrtí může zůstat nezapočteno. S takovými potížemi ve statistikách se potýkala i Itálie.Úmrtí mimo nemocnice spravované bristkou národní zdravotní službou tedy do celkového počtu obětí infekce nejsou zahrnuta.

Itálie:

Již v březnu byly popsány nesrovnalosti v počtech zemřelých a oficiálních číslech týkajících se úmrtí na COVID-19 v deníku Corriere della Sera. Úmrtí pacientů testovaných na COVID-19, která nastala, či naopak nenastala v nemocnicích? Více informací v italštině naleznete v Nota metodologica.

Španělsko

Od 25. února byli na COVID-19 testováni lidé se zápalem plic neznámého původu, a statistiky se tak vyšplhaly vzhůru. Úmrtí pacientů testovaných na COVID-19… která byla nahlášena podle protokolu RENAVE – zda k nim došlo v nemocnicích, nebo nikoliv. Proces diagnostiky a hlášení ohledně COVID-19 je popsán zde.

Německo:

Institut Roberta Kocha (RKI) započítává evidentně všechny zemřelé, u nichž byl pozitivně testován SARS-Cov-2, ale kupříkladu v Hamburku změnili metodiku a do statistik se tak dostanou jen ti, u kterých bylo jako příčina smrti uvedeno COVID-19. Kumulovaná úmrtí na COVID-19 jsou potvrzená laboratorními testy. 

Česká republika:

Aktuálně jsou hlášeni hospitalizovaní pacienti nebo i ti, kteří zemřou jinde, a jsou vedeni jako osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19, respektive s pozitivním testem na SARS-CoV-2. Pro finální statistické zpracování se pak dle Listu o prohlídce zemřelého určí, co vedlo ke smrti pacienta přímo nebo nepřímo, a to za pomoci mezinárodní klasifikace (tj. porovnatelné s daty z jiných zemí). Tyto informace jsou prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky zpracovány Českým statistickým úřadem. Takové statistické zpracování se děje typicky v lhůtě do půl roku po odeznění epidemie, a je tedy teprve v plánu. Kvalitně je zpracovaný portál Ministerstva zdravotnictví ohledně COVIDu-19. K dispozici jsou datové zdroje analýz o COVIDu-19 v ČR.

0
Vytisknout
3760

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2020