Vánoce, svátky míru a konzumerismu

 623

Bezmocný Bůh, který je víc než moc

24. 12. 2019 / Boris Cvek

Vánoce jsou svátky narození Ježíše Krista. Narodil se z Panny, jeho Otcem je sám Bůh. Ba ten Boží Syn, který se vtělil v Ježíšovi, žije od věčnosti, dávno před Ježíšovým narozením a spolu s Otcem ...

 625

Co víme o „svaté rodině“?

24. 12. 2019 / Miloš Dokulil

U té jedné historicky evidované rodiny je religionistický přívlastek o její „svatosti“. Je také v křesťanském kalendáři svátkem obdařená (nedělí po „narození Páně“). Tradičně bývají zmiňována ...

 625

Svatá noc, anebo především slunovrat?

23. 12. 2019 / Miloš Dokulil

  Kdopak by se vždycky netěšil na Vánoce, školáky počínaje a zaměstnanými lidmi nekončíce? Aniž by se tu v první řadě mělo jednat jen o to volno od povinností. A ne, že by šlo především o pohansky ...

Emfnltbxsaatlhp

Kdo byl Ježíš, co hlásal a za co umřel

23. 12. 2019

Duka dnes přirovnal antisemitismus k antikřesťanství. Problém je, že mnoho horlivých křesťanů hodnoty křesťanství samo popírá. Tito antikřesťané by si měli připomenout, kdo vlastně Ježíš byl, co h...

 625

Můžeme si tím rodištěm být opravdu jisti?

16. 12. 2019 / Miloš Dokulil

  Už třeba ta tradiční koleda o tom, že „Půjdem` spolu do Betléma…“, nás o tom ujišťuje. Když římský císař Konstantin mínil „definitivně“ stabilizovat státoprávní poměry ve své rozlehlé říši a ...