Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes?

Kravíny a kraviny

17. 4. 2013 / Karel Dolejší

Pan Milan Daniel v souvislosti s probíhajícím sporem o ÚSTR(k) ostalgicky vzpomíná na reálsocialistické kravíny. Působí to zajímavě; leč jako student elektrotechniky jsem v těch krásných kravínech ...

Poslední tajemství Karla Kosíka

1. 4. 2013 / Karel Dolejší

Reálný dějinný proces nakonec všechny vznešené ideje nenapravitelně semele a zkarikuje - a týká se to i historických proroctví; ohlášený mesiáš vjede do Jeruzaléma na oslu, aby byl potupně ukřižová...

Rub a líc

27. 2. 2013

Kdysi hráli Rub a líc v Osvobozeném divadle, numismatici rozlišují líc a rub u svých minci. V přeneseném významu se dá toto sousloví použít na společnost. Každá společnost má tedy svůj líc a svůj r...

O nenávistných reakcích

9. 1. 2013 / Luděk Prokop

Pan Boris Cvek ve velikém překvapení z nenávisti čtenářů vyvolané jeho článkem o legitimizaci komunismu, sepsal článek o nenávistných reakcích.

Česká národní impotence

23. 11. 2012 / Jan Molič

Zase mám chuť emigrovat. Ne kvůli exekutorům, dokonce ani kvůli Klausovi, ale kvůli Čechům. Ze všech koutů v jednom kuse slyším, jak nás rozkrádají (hajzlové), jak máme špatnou vládu (hajzlové), ...