Práva homosexuálů

Rebelie v britské Konzervativní straně

5. 11. 2002

K zajímavé rebelii došlo včera v britské Dolní sněmovně mezi poslanci Konzervativní strany, z nichž osm hlasovalo proti přání vedení této strany. Mezi nimi byli Michael Portillo a Kenneth Clarke, k...

 559

Feminismus - zbraň ženské emancipace

29. 9. 2002 / Jean Bethke Elshtain

Termnín používaný obecně pro komplexní jev, který je zčásti definován spory, jež byly vyvolány ohledně jeho významu. V širším významu znamená zájem o společenskou roli žen ve vztahu k mužům ve spol...

Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví?

18. 7. 2002 / Petr Kupka

Upřímně se snažím dopátrat podstaty sporu o tzv. zrovnoprávnění homosexuálních dvojic. Koncept "jejich nerovnosti před zákonem" zdá se mi být postaven na fundamentálním nedorozumění příznačném pro ...