Karel Schwarzenberg citován v rakouském deníku Die Presse:

"Zeman a Klaus chtějí zabránit 'novému zhodnocení' poválečného vyhnání sudetských Němců"

23. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Rakouský deník Die Presse zveřejnil 21. ledna 2013 na straně 9 krátkou zprávu (rubrika "In Kürze"), podle níž Karel Schwarzenberg "tvrdí, že Miloš Zeman společně s odcházejícím prezidentem Václavem Klausem tvoří 'silovou skupinu', která chce zabránit novému zhodnocení" (v originálu "eine Aufbereitung") "poválečného vyhnání Sudetských Němců," upozorňuje Matěj Sedláček a pokračuje:

Slovo die Aufbereitung je velmi obtížně přeložitelné, nemá v češtině vhodné synonymum a je i málo používané. Jeho běžné užití je jinde - například "úprava nebo zpracování surovin" nebo "příprava něčeho za účelem něčeho jiného", např. zbroušení povrchu něčeho za účelem natření barvou apod.). Zde je snad užité jako zástupný výraz, aby nebylo potřeba užít jiné, příliš konkrétní výrazy. - Náš německý spolupracovník Uwe Ladwig vysvětluje: "Slovo Aufbereitung naznačuje, že se chce někdo v té souvislosti znovu podívat na fakta a přitom rozhodnout, jaké nové poznatky z toho vyplynou."

Uvedený názor deník klade Schwarzenbergovi přímo do úst a vše nasvědčuje tomu, že může pocházet z vyjádření, které ministr a kandidát snad poskytl deníku, který má v Praze svého zpravodaje. Text má nadpis "Silová skupina proti zvládnutí (nebo "přemožení") minulosti".

Zpráva je to velmi zvláštní a zajímavá, protože narozdíl od rakouských novin se Schwarzenberg českým novinářům dosud se žádným svým plánem nebo úsilím na "úpravu nebo nápravu" (Aufbereitung) "poválečného vyhnání Sudetských Němců" nesvěřil.

České čtenáře, žijící v domnění, že záležitosti dávného česko-německého nepřátelství jsou už definitivně vyřešené, patří minulosti a současné vztahy jsou dobré, může rakouským deníkem uveřejněná zneklidňující zpráva vést k zamyšlení, o co snad Schwarzenberg (nebo deník, kladoucí mu ta slova do úst) v této dávno uzavřené otázce jejím novým otevíráním usiluje. Schwarzenberg podle deníku Die Presse pokládá tuto oblast zřejmě za nedořešenou a její dořešení (kterého má být Schwarzenberg snad možným garantem) se podle něj snaží skupina Zeman-Klaus údajně zabránit. Celý rakouský text zde citujeme v originále, takže si jej každý může sám posoudit:

Channel Four News: Klause nahradí v prezidentské funkci "proněmecký a proevropský člověk"

23. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minutaFaisal Islam se v Davosu o Václavu Klausovi a jeho nástupci zmíní v reportáži jen jednou větou ["He will be replaced by a pro-German and pro-EU guy"] od minuty 4'20")

Pozoruhodné bylo, že ekonomický editor Faisal Islam ve své reportáži z ekonomického fóra v Davosu v Channel Four News ve středu večer, když referoval o záporných reakcích evropských politiků a ekonomů na plán Davida Camerona vyjednat znovu pro Británii podmínky členství v EU a uspořádat o tom v Británii v roce 2017 referendum, se zmínil o tom, že "Klause v prezidentské funkci nahradí proněmecký a proevropský člověk". Doslova řekl: "Camerona v Davosu opustili všichni spojenci, dokonce i český prezident, ten odchází a nahradí ho jeden proněmecký a proevropský člověk."

Jak to ví?

Výsledky prezidentských voleb už známe

23. 1. 2013 / Lubomír Brožek

čas čtení 4 minuty

Do uzavření druhého kola první veřejné volby hlavy státu, pravda, chybí ještě trocha času, ale troufám si říci, že výsledky už známe. Jsou zcela zřetelné, nepřehlédnutelné a varující, neboť vypovídají o naší nezralosti, až příliš snadné manipulovatelnosti, bezbrannosti vůči soustředěnému mediálnímu tlaku, naivitě a neschopnosti kritického odstupu.

Ve volebním cirkusu se vystřídala mnohá čísla, od těch klaunských všeho druhu, přes krotitele duchů zašlých dob a nečekané výstupy kostlivců ze zaprášených skříní, až po knížecí salto mortale do Benešových dekretů. To vše před očima konsternovaného publika, které na okamžik zapomnělo na své všednodenní starosti a nechalo se unést rafinovaným špektáklem, tancem slonů v porcelánu, veřejným vymýváním mozků v podání renomovaných iluzionistů, jakož i verbálním žonglérstvím aktérů. A nyní se tedy chystá velké finále.

Jedenáct otázek občanské iniciativy ProAlt pro podstatnou prezidentskou debatu

23. 1. 2013

čas čtení 8 minut

tisková zpráva

Iniciativa ProAlt sepsala jedenáct otázek, které zaslala oběma prezidentským kandidátům. Odpovědi na ně nám pomohou lépe odhadnout budoucí vývoj, který bude prezident spoluvyvtářet.

1. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který omezí moc soudních exekutorů a vrátí hlavní roli při vymáhání dluhů soudům?

Jak se stavíte k instituci tzv. soudních exekutorů, kteří představují privatizaci části soudní moci a jménem státu a na účet nás všech v podstatě podnikatelském, na ziskovém principu založeném modelu provádějí výkony rozhodnutí soudů ale i soukromých rozhodců, a to s důsledky pro dlužníky často téměř fatálními. Co soudíte o volání občanů po jejich zrušení a návratu k vymáhání dluhů soudy? Vyvinete v této věci tlak na vládu a Parlament?

2. Podepíšete, nebo budete naopak vetovat návrh zákona, který bude zavádět školné, či zápisné na veřejných vysokých školách?

Prezidentská volba jako šachová hra Václava Klause

23. 1. 2013 / Bohumil Trávníček

čas čtení 9 minut

Politika není jen o myšlenkách, ale neméně také o strategii, která dokáže myšlenky efektivně prosadit. Dvoukolová prezidentská volba je z tohoto pohledu obdobou jakési šachové hry, kdy výhodu mají hráči, kteří umí myslet strategicky o několik tahů dopředu. Mnohé lze totiž doslova vypočítat (viz např. ZDE).

Proč nepůjdu k volbám

23. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Neradím nikomu, aby nevolil, nebo aby volil a volil tak či onak, dospěl jsem však k názoru, že pokud oba kandidáti jsou špatní, nepůjdu volit. Nevěřím žádné "takticky správné" volbě, nedokážu předvídat, co zvolení toho či onoho bude znamenat pro možnost politické změny, kterou si přeji. Nejspíše v obou případech nic dobrého.

Říkám si ale, že bych opravdu nechtěl, aby si příští prezident liboval v tom, jak vysokou legitimitu má díky vysoké volební účasti a velkému počtu voličů, kteří ho zvolili. Většina z nich ho totiž stejně zvolí v mukách a se špatným svědomím ne kvůli němu, ale kvůli tomu, aby znemožnili vstup na hrad druhému kandidátu. Jenže zpětně to bude vypadat, jakou úžasnou měl vlastně ten budoucí prezident podporu. Ať už to bude Zeman či Schwarzenberg, zasloužil by si podle mého názoru co nejnižší volební účast. Novináři by se pak mohli zeptat: co říkáte, pane prezidente, tomu, že Vás drtivá většina národa nevolila? A já bych si odpověděl za něho: když jsou to hlupáci a roztříštili své hlasy pro změnu mezi více alternativ v prvním kole volby, tak ať se pak nediví. Chtěl bych doufat, že se veřejnost za pět let poučí, ale když si vzpomenu na doby, kdy měl Václav Klaus 80% důvěru veřejnosti, byť byl před nasazením si prezidentské aury tak nepopulární, obávám se, že ať bude prezidentem kdokoli, brzy se stane miláčkem národa a bude zvolen i v příštích prezidentských volbách. Servilnost českého národa nezná mezí.

Ztráta iluzí aneb proč bych nechtěl být českým prezidentem

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Myslím, že hlavním výsledkem českých prezidentských voleb bude to, že ztratíme iluzi o nás samých navzájem. Ani jeden z kandidátů si zvolen být nezaslouží, v tom souhlasím s Borisem Cvekem nicméně hluboce nesouhlasím s jeho úmyslem nevolit. Rozdíl mezi hodnotami a nebezpečími, které přestavují oba kandidáti, je na to příliš velký. Pro mně je naprosto nepřijatelný prezident, který je spojen rodinnými vazbami s nacistickými kruhy, byť sám nacistou není a na fašistických zločinech nenese osobní vinu. I kdyby to byl člověk vysokých morálních kvalit, úřad prezidenta není soukromou věcí kandidáta, ale naopak má pro chod státu a fungování společnosti příliš zásadní a klíčový význam, zejména pak v krizových situacích. Možnost, že bude ovlivněn zvenčí silami a zájmy tomuto státu nepřátelskými, může být fatální a o několik řádů převyšuje vše, co může tomuto státu způsobit Miloš Zeman. Karel Schwarzenberg však navíc člověkem vysokých morálních kvalit není, jak už bylo na stránkách BL mnohokrát doloženo. Především, kdyby byl, ve vládě Nečase a Kalouska by neseděl a v čele TOP09 by nestál, píše Čestmír Rovný.

700 000 voličských průkazů

Nechystá se před 2. kolem voleb prezidenta falšování voleb?

23. 1. 2013 / Martin Kunštek

čas čtení 8 minut

Ministerstvo vnitra oznámilo, že v úterý 22. 1. 2013 zaslalo obecním úřadům rekordních 700 tisíc voličských průkazů. Na voličské průkazy může občan volit, pokud se v den voleb nachází mimo volební okrsek, v němž je přihlášen k trvalému pobytu. O voličské průkazy je podle MV mimořádný zájem. Počet voličských průkazů skutečně vydaných občanům zveřejněn nebyl a v době psaní tohoto článku není znám. O jeho vydání se sice muselo zažádat do pátku 18. 1. 2013, ale to, že si občan zažádá, nemusí nakonec znamenat, že si jej vyzvedne.

Teprve po převzetí voličského průkazu je občan vyškrtnut ze seznamu voličů ve "svém" volebním okrsku -- podle místa trvalého pobytu.

Hlas pro Zemana jako hlas pro levici?

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Považuji za naprosto fascinující, že se vyskytují tací, kteří si myslí, že hlas pro Miloše Zemana je hlas proti pravicovým vládám. Byl to právě Miloš Zeman, který tyto vlády pomohl přivést k životu.

Topolánkovu vládu drželi při životě pánové Melčák a Pohanka po poradě s panem Zemanem. Byl to Zemanův muž Melčák, kdo podal ústavní stížnost proti zkrácení volebního období a smazal tím mohutný náskok ČSSD v preferencích, a Zemanův SPOZ, který se ve volbách postaral o zbytek a téměř srovnal hlasy pro ČSSD a ODS.

Mimochodem, byla to Zemanova pravá ruka pan Melčák, kdo se těsně před druhým zvolením Václava Klause na Hrad sešel s prezidentovým kancléřem panem Weiglem. (Ano toho pana Klause, kterého na Hrad zvolili komunisté, a kteří dnes podporují, jaké překvapení, pana Zemana.) O čempak si ti dva čerchmanti asi vyprávěli? Pana Weigela nyní pan Zeman veřejně vychvaluje a slibuje mu, že na Hradě po jeho případném zvolení na Hradě zůstane.

Ten, kdo půjde ve druhém kole k volbám, se nebude rozhodovat reálně pro pravici nebo levici. Bude se rozhodovat pro pravici v podání TOP 09, nebo pro pravici v podání ODS. Nalejme si alespoň v tomto čistého vína a nic si nenamlouvejme, píše Boris Pavelec.

Zkušenost z volební komise

23. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Rád bych reagoval na článek pana Kunšteka. Byl jsem členem volební komise pro volby do senátu na podzim 2012. Já jediný tam byl za stranu, jinak ostatní členové jsou ženy z obce, co to dělají 10 let. To, že jsem přítěž, bylo vidět hned, urnu na noc nikdo nepečetil, vyhodily mě domů v pátek večer a samy čtyři tam byly ještě tak pět minut. Na mé námitky řekly, že mě přehlasují, a opakovaně mě ujišťovaly, že u nich se nepodvádí.

Proč mi to říkají a stále zdůrazňují? K volbě prezidenta už mě raději nevzaly. Nedělám si iluze, jak je to ve velkých městech. Je třeba říct, že členové komisí jsou stále titíž lidé. V mém případě to byla dědina s 250 obyvateli. Podívejte se na volební účast v okrscích, kde žijí Romové. Jaká je tam účast a koho ti lidé údajně volí? doporučuje Michal Kment.

Informace z rakouského tisku:

Schwarzenberg čeká podle své advokátky na moment "politické prosaditelnosti restituce", aby získal majetek zabavený roku 1947

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Hovoří se o znovuzískání majetku hlubockých (nikoli orlických) Schwarzenbergů, rodiny, do které byl Karel Schwarzenberg adoptován - obrovského, zejména jihočeského majetku, který byl roku 1947 znárodněn zákonem národního shromáždění, známým jako lex Schwarzenberg.

Nevlastní sestra Schwarzenberga von Pezoldová se domáhala přepuštění Schwarzenbergova rakouského majetku s tím, že se její nevlastní bratr nedostatečně domáhá získání starých majetků v ČR, jak ho k tomu zavazovala závěť strýce a adoptivního otce Heinricha Schwarzenberga. Procesy se táhly zhruba 12 let. Se svou žalobou však von Pezoldová nakonec roku 2012 neuspěla, píše Matěj Sedláček.

Kdo neskáče, není prezident...hop hop hop

23. 1. 2013

čas čtení 7 minut

Pravděpodobně se dalo předvídat, že v souvislosti s první přímou volbou prezidenta České republiky nastanou komické i trapné situace a že se můžeme "těšit" na nevyzpytatelné reakce české společnosti. V úvahu přicházely minimálně dvě varianty. První, která bude výrazem znechucení lidí nad současnou politikou, formou a obsahem vládnutí, a tím pádem nezájmem o volby a druhá varianta, která se bohužel stala skutečností, proměnit předvolební dění za karneval, reality show, přímý přenos finále Davis Cupu atd. Soudím, že v současnosti již nejde ani tak o volbu hlavy státu, protože víme, že stávající prezident je skutečně jen prapodivná a nevyzpytatelná figurka na šachovnici české politiky. Symbol státnosti, morálního kreditu, vizí překračujících jedno volební období, který prezentovala například osobnost Václava Havla, zde bude s jistotou opět několik let chybět, píše Jiří Siostrzonek.

Zlojedi na Hradě i ve Strakovce -- co na to občanská společnost?

23. 1. 2013 / Václav Hořejší

čas čtení 2 minuty

Před třemi týdny se stalo něco, co svými devastujícími účinky na společnost dalece překonává všechno, s čím jsme se tady v posledních letech setkali. Možná dokonce něco, co překonává všechny excesy politiků z posledních více než dvaceti let.

Mám samozřejmě na mysli prezidentskou amnestii ušitou na míru lidem obviněným ze závažných ekonomických zločinů, která byla chatrně zamaskována současnou amnestií pachatelů mnoha jiných méně závažných trestných činů.

Jak se daří disentu v USA?

23. 1. 2013

čas čtení 25 minut

Měli bychom mít na paměti, že disent vlastně vedl k Americké revoluci. Poté jsme disent zcela zabudovali do Americké ústavy. Podle prvního dodatku máme právo "disentovat" a od té doby Američané byli a jsou prakticky pořád v disentu.

"Disent je palivem pro motor pokroku. Věci se nemění, pokud lidé opravdu nezatlačí na změnu," říká v rozhovoru s amerikanistou Kryštofem Kozákem Ralph Young z Temple University, autor knihy Dissent in America a v současnosti hostující profesor na Katedře amerických studií FSV UK. O Tea Party, o Occupy Wall Street, o tom, proč je tak důležité, aby disent rozšiřoval dimenzi uvažování a rozpor nutný pro dialog. Rozhovor poskytuje výjimečný vhled nejen do formování a historie amerického disentu, ale na politickou konstituci USA vůbec.

Prezident zákonodárce?

23. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Zatímco vládní angažmá Karla Schwarzenberga je terčem oprávněné kritiky, klausovsky ultrapravicové vazby Zemana zůstávají prakticky bez komentáře. Čímpak to bude?

Kromě toho, že hodlá ponechat ve funkci kancléře klausovce Weigla, se Miloš Zeman včera vytasil s dalším nápadem, který se ovšem zcela vymyká z ústavně daných prezidentských pravomocí: zavedl by volební povinnost a pokutu za neúčast ve volbách.

Levicoví komentátoři jsou členové volebního týmu Karla Schwarzenberga

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Karel Dolejší svým komentářem o nesmyslných výrocích Miloše Zemana, které navíc nejsou nové, pouze potvrdil, že levicoví intelektuálové jsou vlastně skrytí členové volebního štábu Karla Schwarzenberga. Do stejného tábora patří také pánové Pehe, Špidla, neúspěšný a zahořklý prezidentský kandidát Dienstbier, elitářské seskupení Pro Alt a mnozí další.

Zatímco kritizují Miloše Zemana nebo se distancují od obou kandidátů, fakticky díky své deklarované levicovosti snižují volební účast mezi levicovými voliči, což zvyšuje knížecí šance na těsné vítězství.

A není pravda, že volba prezidenta není důležitá, jak se nám také snaží podsouvat. Jejich postoje nejen v tomto případě jsou důvodem, proč levice v této zemí dlouhodobě není schopna získat moc na celostátní úrovni, nebo případně vítězství dokáže obratem prohospodařit.

Vy vlastně ani vítězství levice nepotřebujete, protože by vás to vyhnalo z pohodlných pozici komentátorů a pozorovatelů! A nechápete, už lidé toho už mají vážně dost a vás už také neberou vážně! píše Pavel Páral.

Odpověď Martinu Škabrahovi

23. 1. 2013 / Michael Kroh

čas čtení 5 minut

Tento text je až na drobné detaily identický s tím, který jsem poslal Martinu Škabrahovi jako odpověď na jeho reakci. Vzhledem k tomu, že Martin Škabraha doslovný text soukromého dopisu zveřejnil jako oficiální stanovisko, využívám této příležitosti i já k důkladnějšímu objasnění svého stanoviska. Současně se tímto omlouvám Jiřímu Štegovi, kterého jsem chybně uvedl jako mluvčího ProAltu, ačkoli podle svého vlastního vyjádření s tuto iniciativou již nějaký čas nespolupracuje a s Prohlášením nesouhlasí z podobných důvodů, jaké jsem uvedl ve svém článku. Text dopisu jsem upravil a odstranil "ich" formu. Zdůrazňuji, že původní článek jsem nepsal jako lacinou předvolební agitku, ale jako polemiku proti přístupům, které ve svém důsledku vedou část levice v době ostrých střetů k "neutralitě" a tudíž do izolace.

Šokující výrok Miloše Zemana

Budoucí prezident nemůže podporovat znásilnění

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Vážený pane Zemane,

Váš výrok o znásilnění jako evoluční výhodě, který navíc zazněl v přímém přenosu v televizní debatě, je zcela nepřípustný a neomluvitelný. Při vší úctě k Vaší oblibě bonmotů byste jakožto soudný člověk měl rozpoznat, že tohle už bylo daleko za hranicí dobrého vkusu. A že jste hrubě urazil mnoho žen, ať už samotných obětí sexuálního násilí, nebo těch ostatních. Slyšet taková slova z úst prezidentského kandidáta je smutné a šokující. Znevažování obětí znásilnění a dalších forem násilí na ženách, které je v naší společnosti bohužel běžné, přežívá právě díky takovýmto rádoby vtipným výrokům, jako byl ten Váš.

Britský Berufsverbot pro stěžovatele

23. 1. 2013

čas čtení 2 minutyZnovu se ukazuje, jak podobný byl v některých rysech někdejší východoevropský komunistický režim kapitalistickému. Největší britské stavební firmy léta společně vedly tajný seznam tisíců stavebních dělníků, které udržovaly desítky let v nezaměstnanosti, protože si tito pracovníci někdy stěžovali na to, že stavební firma nedodržovala předpisy o bezpečnosti práce, anebo měli příliš blízko k odborům. Ve středu v Británii v této souvislosti vyslýchali poslanci londýnské Dolní sněmovny generálního ředitele velké britské stavební firmy Sir Robert MacAlpine. Jeho firma se dlouhodobě podílela na vytváření tohoto seznamu.

Cameron Britům navrhne pro rok 2017 referendum o odchodu z EU

23. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

V projevu, který britský konzervativní premiér David Cameron přednese ve středu, nabídne k nadšení euroskeptiků britským občanům dva a půl roku po příštích všeobecných volbách, v roce 2017 referendum o odchodu z Evropské unie. Ve volbách r. 2015 požádá konzervativní strana voliče o mandát vyjednat s Evropskou unií novou dohodu. Pak konzervativci uspořádají referendum o tom, zda Britové budou stále ještě chtít zůstat členy EU. Cameron chce zrušit evropská sociální a zaměstnanecká práva a omezit práva občanů EU žít a pracovat v Británii.

Prominentní eurofilové budou za to Camerona ostře kritizovat. Šéf opoziční Labouristické strany David Miliband označil Camerona za slabého premiéra, který ohrožuje národní zájem v zájmu své strany. Euroskeptikové Cameronův návrh nadšeně přivítali.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Česko hledá prezidenta

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Po tomto mejdanu emocí ale zaručeně přijde i kocovina deprese, a to tehdy, až milošovci nebo karlovci zjistí, že mají svého prezidenta na Hradě, ale chleba bude mít stále dvě kůrky a ve Strakovce budou pořád sedět Nečas, Peake a Kalousek.

Z dění posledních dnů je jasná jedna věc - český volič dostal to, co chtěl, i když to možná sám nevěděl. Přímá volba prezidenta nikdy nebyla něčím klíčovým, za co by se třeba masově demonstrovalo. Až když tato volba přišla, zjistili jsme, oč jsme ta léta přicházeli, píše Jan Mareš.

"Dobrá" věc se podařila...

23. 1. 2013 / Pavel Táborský

čas čtení 2 minuty

Věrná láska ovšem nezvítězila. Ba naopak. Opětně, už po kolikáté, se skutečně podařilo vytvořit až neskutečné mezigenerační bariéry mezi mladými a starými. Touto infekcí je hluboce zasazena i přirozená solidarita v rodinách. Někdo zcela záměrně staví proti sobě občany tohoto státu tentokrát na základě volby jejich prezidenta. Už se úspěšně povedlo postavit proti sobě velkou část občanů měst a venkova, zejména Prahy a zbytku republiky. Delší dobu se daří vytvářet různorodé antagonismy mezi Brnem a Prahou, ale co horšího, mezi Moravany, Slezany a Čechy. Občané na sebe nevraží na základě příslušnosti k politickým proudům a stranám, stále více jsou všemi možnými prostředky zdůrazňovány rozdíly mezi takzvaně vzdělanými a nevzdělanými, kulturními a nekulturními, rockery a dechovkáři, čepičáři a bouchači. Ale hlavně a důsledně se prohlubuje příkop mezi bohatými a chudými, mezi národnostními menšinami a většinou obyvatelstva. Jako by někdo využíval zcela přirozený návyk sportovní rivality typu Sparta a Slávie, svobodní proti ženatým, horňáci vůči dolňákům k nějakým záhadným cílům.

Jakub Klouzal: Karel Schwarzenberg je odpovědný za ohrožení mého života

22. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Jakub Klouzal pracoval od roku 2008 jako ředitel odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Když tam odhalil korupci, byl zbaven zaměstnání."Slušnost pana Schwarzenberga je dle mých zkušeností jen slupka navenek, ale v konání se neprojevuje. Pan Schwarzenberg se často nezastane slušných lidí, kteří mu důvěřují, a přivede je tak do problematických životních situací. Můj případ není zdaleka jediný. Pan Schwarzenberg dosazuje na klíčová místa ministerstva lidi, o kterých ví, že spolupracují na ekonomických machinacích. Pan Schwarzenberg neodvolává lidi, kteří se na ekonomických machinacích podílejí a pan Schwarzenberg je velice špatný manažer.

Pan Schwarzenberg se obklopuje lidmi, kteří jsou špatní manažeři, a dosazuje na klíčové posty ministerstva lidi, kteří jsou nekompetentní. Tiskové oddělení MZV veřejnosti pod vedením pana Schwarzenberga lže a zametá jednu kauzu za druhou.

Pan Schwarzenberg se nijak zvlášť nezajímá o vnitropolitickou situaci země a pan Schwarzenberg se nechá velice jednoduše obelstít. Ty, kteří ho obelstili, netrestá. Neřeší vnitřní záležitosti ministerstva zahraničních věcí. Zaštiťuje se bojem za lidská práva, ale v tomto duchu často nekoná. Pan Schwarzenberg nerozumí provozu rezortu státní správy ani jinému modernímu provozu. Nikoho z lidí, kteří se účastnili korupčních kauz na MZV, Karel Schwarzenberg neodvolal. Ekonomické machinace na MZV nabyly za jeho vlády obrovských rozměrů a dějí se stále, přestože jsem na to pana ministra osobně upozornil.

Když zvolíte knížete, situace se v této zemi nezlepší. Oblast korupce je nejpalčivějším problémem této země a Karel Schwarzenberg jej neřeší a řešit nebude.

V současnosti připravuji trestní oznámení na Karla Schwarzenberga a jeho spolupracovníky a na další osoby podílející se na ekonomických machinacích v IT zakázkách na ministerstvu zahraničních věcí.

Pan Schwarzenberg mi vzkázal, že se mi nemá za co omlouvat.

Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, napište mi na Jakub-Klouzal@seznam.cz"

Zdroj: ZDE

Studentka důrazně varuje před Schwarzenbergem: Je to jedna velká manipulace

22. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Ta kampaň je dokonalá, spolupodílel se na ní výrazně marketingový génius David Černý. Je zajímavé, když rozebíráme třeba klipy, které TOP 09 použila před dvěma lety i celou vizuální část prezidentské kampaně, tak společným rysem je to, že jde o různé odkazy a reference na již existující propagandu či historické motivy, ve kterých se Karel Schwarzenberg do někoho stylizuje. A nehledí na to, zda jde o populárního zpěváka nebo masového vraha. Jde o vykrádačky, jež jsou sice povrchní, ale dokonale účinné.

Třeba volební klip TOP09, kde je Schwarzenberg kormidelníkem, který volá "jdeme do toho, je nás víc, než si myslíte", tak to je převzetí motivu ze slavného stalinského plakátu, na němž je Stalin vyobrazen jako kormidelník, který vede stranu sovětů od vítězství k vítězství (viz obrázek níže). Ve stejném videu je použitý i bolševický motiv vymetání nekalých živlů (kapitalistů, bankéřů, kněží) koštětem. Na sovětských plakátech vždy zametá Lenin, ve volebním klipu TOP09 vymetají námořníci admirála Schwarzenberga rudé a oranžové krysy z podpalubí. Fungovalo to skvěle tehdy i nyní.

V případě Karla pankáče jde o stylizaci do frontmana z kapely Sex Pistols, v jednom z předvolebních videí prezidentské kampaně je zase Karel stylizován do Reagana... Nekonečné převleky věčného politického turisty. Celkově jde o sofistikovanou manipulaci osvědčenými propagandistickými nástroji. David Černý je ovšem cynik, který se tím netají. Už v roce 1986 napsal vtipný umělecký Manifest Úchvatných, kde vyhlašuje konec umění a tvrdí: "Náš program je prostý: chceme prosperovat. Už jsme unaveni sklepními byty se studenou vodou. Teď chceme zasloužené bohatství, vily, auta a bazény." Cílem umění podle Černého není nic jiného, než "vydělávat prachy", což se mu po celé porevoluční období daří. Těžko mu tedy formu kampaně vytýkat, dělá dobře svoji práci.

Celý článek ZDE

Levice je názorově diferencovaná, proto si ale hned nemusíme jít po krku

22. 1. 2013 / Michael Kroh

čas čtení 5 minut

(Polemika se stanoviskem ProAltu)

Vrcholící prezidentská kampaň ukázala, že jednota levice v odporu vůči Nečasově vládě není tak absolutní a skálopevná, jak se ještě před několika týdny zdálo. Menší část levice se rozhodla druhé kolo ignorovat či dokonce hlasovat pro pravicového kandidáta, kterého až dosud pro jeho účast ve vládě a vedoucí funkci ve straně TOP 09 nemohla ani cítit. Je to její právo, úsudek nechť si čtenář udělá sám.

Prezidentská volba jako válka symbolů

23. 1. 2013 / Milan Valach

čas čtení 10 minut

Málokdo skutečně hodnotí roli jednotlivých kandidátů na prezidenta v dosavadním politickém vývoji České republiky. V mediálně vytvářených obrazech nejsou fakta důležitá. Obraz nese emocionální náboj, oslovující podvědomé postoje příjemců. Takže ani oni sami často nevědí, proč se rozhodují tak či onak a zdůvodnění hledají pro svá rozhodnutí až dodatečně. Ovšem ani toho si nejsou a ani nechtějí být vědomi. Otřáslo by to jistotou, s níž přijímají svá rozhodnutí, museli by si přiznat to, co chtějí zatajit i sami před sebou. Totiž to, že od volby prezidenta očekávají volbu spasitele, dobrotivého krále, který nás všechny zachrání.

Česi si vybrali tú najhoršiu možnú kombináciu

23. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

V atmosfére výberu českého prezidenta si dovolím len malú poznámku. Tesne pred prvým kolom volieb českého prezidenta bežala medzi mojimi priateľmi na Facebooku debata o tom, koho ľudia v ČR zvolia za prezidenta. Navrhol som teda mojim priateľom, aby si na Britských listoch prečítali rozhovory s kandidátmi na prezidenta ČR a potom vybrali podľa nich najhoršieho. Asi si začnem privyrábať jasnovidectvom, kedže ľudia v Česku si skutočne vybrali tú najhoršiu možnú kombináciu. Zdá sa, že v ČR nie ste o nič pozadu za ľudmi na Slovensku v schopnosti vybrať si tých správnych predstaviteľov na klamanie a okrádanie vlastných občanov, píše Tomáš Linsel.

O postojích české moderní levice

23. 1. 2013 / Martin Škabraha

čas čtení 5 minut

Vážený pane Krohu,

především díky za reakci na stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby. Odpovídám jako mluvčí ProAltu, současně chci ale připojit některé své soukromé názory. Za prvé se každopádně musím ohradit proti některým Vašim tvrzením nebo tomu, co implikují. Opakovaně jsme veřejně jasně řekli, že Karla Schwarzenberga za prezidenta nechceme a já osobně nevím o nikom z ProAltu, kdo by se pro něj chystal hlasovat. Ale i kdyby někdo takový byl - proč prostě takovou volbu nerespektujete, a místo toho mluvíte o podléhání intelektuálskému elitářství, apod.? Vidím rozpor mezi Vaší výzvou, abychom si nešli po krku, a tónem většiny článku, z něhož může čtenář nabýt dojmu, že kdo nevolí Zemana, zrazuje levici.

SUBJEKTIVNÍ VYSVĚTLIVKY PRO MNOHÉ NOVÝCH POJMŮ

Archetypální mýty: Levice "progresivní moderní" a levice "tradiční"

23. 1. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

Levice "moderní" je levice kavárenská, progresivně zelená (tmavě). Levice "moderní" se vyznačuje vyšším příjmem nebo nízkými nároky, převážně duševní (a mnohdy zbytečnou) prací, kolektivními žádostmi o grant a vzýváním potřebnosti občanské společnosti. Volí Jirku, Karla nebo Táňu, hovoří o morálce, pije pouze zelený čaj (fair trade), nekouří (max. rekreačně trávu), nemluví sprostě a odebírá Nový prostor, Literární noviny a A2. Pravidelně (či nepravidelně) přispívá do Deníku referendum (či do BL) hlubokomyslnými statěmi. Pohrdá nákupními centry a chléb peče doma, v rámci praktických cvičení z permakultury. Pro vajíčka jezdí na ves k babičce, kde obdivuje nosnice... Ráda by také byla tak plodná...

Konstatovat, že někdo nečelí současnému světu, není "archetypální mýtus"

23. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení < 1 minuta

Nepovažuji za potřebné zbytečně opakovat, co už podrobně rozvedl Boris Cvek - že totiž oba zbylí starci v roli prezidentských kandidátů myšlenkově žijí v hluboké minulosti a ke stavu současného světa nemají absolutně co říci. Svědčí o tom ostatně i skutečnost, že se předvolební debata upnula k tématům minimálně šedesát let starým a naopak zcela ignoruje otázky, které budoucí český prezident bude muset skutečně řešit.

Pouze připojuji poznámku, že na konstatování, že nežijeme v roce 1960 a v prostředí ekonomicky samostatných národních států, ale v roce 2013, v globalizovaném světě, který čelí globální ekonomické a také ekologické krizi, není absolutně nic "archetypálního". Je to otázka úrovně poznání, nikoliv nějakých "archetypů".

Tam venku, za vatovanou zdí českého politického blázince, by ovšem nikdy nevznikla potřeba takové věci šířeji rozvádět a komentovat.

Několik řádků k poválečnému odsunu německého obyvatelstva

23. 1. 2013 / Tomáš Šalomoun

čas čtení 5 minut

V souvislosti s propíráním tzv. Benešových dekretů kandidáty na prezidenta republiky a také stávajícím prezidentem bych se chtěl se čtenáři Britských listů jako nynější obyvatel jihomoravské pohraniční obce s dříve většinovým německým obyvatelstvem podělit o několik autentických příběhů a dojmů z poválečného odsunu Němců. Mým cílem není hodnotit dekrety jako takové, spíše bych chtěl informovat vážené čtenáře o tom, co se také v pohraničí dělo a o čem se příliš nemluví.

Město Benešov je v exekuci kvůli neposkytnutí informací žadateli

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva advokáta Roberta Cholenského

Okresní soud v Benešově nařídil exekuci na město Benešov za to, že jeho městský úřad odmítl poskytnout informace o výši platu a mimořádných odměn tří svých zaměstnanců. Těch se už více než roky marně domáhá Petr Pohůnek z Divišova. Město až do skončení exekuce nesmí nakládat se svým majetkem a pokud úřad neposkytne informace ani nyní, je exekutor oprávněn přinutit ho k tomu ukládáním pokut v rostoucí výši. Kromě toho bude Benešov muset zaplatit žadateli nemalé náklady řízení a exekutorovi náklady exekuce.

Otevřený dopis občanů České republiky předsedovi kanadské vlády Stephenu J. Harperovi, generálnímu guvernérovi Kanady Davidu L. Johnstonovi a všem členům kanadského parlamentu

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

V Praze 21. ledna 2013

Vážený pane premiére Harpere, vážený pane generální guvernére Johnstone a vážení členové kanadského parlamentu,

my níže podepsaní občané České republiky se zájmem sledujeme současné dění ve Vaší zemi, které v nás vyvolává znepokojení a zároveň naději. Považujeme toto dění za součást společenské a občanské emancipace, k níž dochází na mnoha místech světa a která nastoluje univerzální otázky zodpovědnosti za tuto planetu, budoucnosti našich dětí a podílu na správě věcí veřejných. Proto jsme se v souladu s právy garantovanými naší i Vaší ústavou rozhodli tímto způsobem vyjádřit svůj občanský postoj. Rádi bychom Vás informovali, že se připojujeme k podpoře hnutí Idle No More.

Umění prohrávat

22. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Navzdory dobovému kultu vítězů a pozitivní psychologie k dospělosti nadále patří také schopnost vyrovnat se s porážkou. Unést prohru, přiznat si ji a nezalhávat, žít s vědomím, že ji nelze smazat, ale přesto se snažit o věci, které mohou mít i poté smysl. To je dospělé; dětinské je neúspěch zapřít a zcenzurovat, předstírat, že se nestal, případně jej dokonce vydávat za úspěch.

Schyluje se ke "kulturní" revoluci?

22. 1. 2013 / Jan Sláma

čas čtení 5 minut

V Číně ji na popud shora prováděla mládež. Kdo stojí v pozadí té naší odrůdy je otázka. V zásadě je to ale vcelku jasné. Od dob převratu a zejména od doby soustavného rozkrádání všeho co se v našem státě rozkrást dalo a dá je veřejnost pečlivě a systematicky vedena všemi možnými cestami k nenávisti ke všemu z období mezi rokem 1948 a 1989. Toto období je nazýváno dobou zločinnosti, vše co se v této době událo byl zločin za zločinem, vše co se postavilo,vyrobilo, napsalo, zfilmovalo bylo hanebné a špatné. Prostě éra zla.

"Zeman lže, kdežto kníže se mýlí"

22. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Současná fáze předvolební kampaně mi čím dál tím víc připomíná povídku Jaroslava Haška "Stavovské rozdíly". V ní byl po návštěvě knajpy "Šafář Nykles vožralej jak prase a pan správce trochu veselej."

Dnes se v novinách můžu dočíst, že Zeman lže a manipuluje, kdežto kníže se mýlí, nepamatuje se, spal.

Zeman je vulgární, kdežto kníže noblesní...

Zeman zodpovídá za Grosse, Špidlu.. Kníže jména jako Drábek, Kalousek nezná a nevybavuje si, že by si dotyčné měl vůbec odněkud pamatovat.

Zeman je osobně zodpovědný za MUS, Topolánka s Dalíkem, masakr v Najafu a zřejmě i vyvraždění Slavníkovců.

Kníže je poslední 2 roky jenom 1. místopředseda vlády a předseda TOP09, tudíž vůbec neví a ani nemůže vědět, co se v exekutivě děje.

Je vážně škoda, že už Hašek nežije, píše Jiří Cee.

Ani Američané Schwarzenberga nebrali vážně

22. 1. 2013 / Milan Hlobil

čas čtení 3 minuty

◄ Riceová a Schwarzenberg podepisují smlouvu o radaru v Brdech

V rámci mohutné "prezidentské" kampaně, provázené nekritickou podporou Karla Schwarzenberga ze strany jeho příznivců, jaksi zaniká jeho trapné působení ve funkci ministra zahraničí při jednáních o umístění amerického radaru v Brdech.

Výsledkem trapné činnosti ministerstva zahraničí (pohrdajícího názory odborníků, občanské veřejnosti i zahraničních oponentů), vedeného panem Schwarzenbergem, byla nebetyčná ostuda pro Českou republiku.

Starost švýcarského prezidenta

22. 1. 2013 / Ivan Sommer

čas čtení 1 minuta

Současná diskuse o volbě presidenta mi připomněla starou historku z cest Radoslava Seluckého na Západě. Cestopisy bývají zajímavým svědectvím, také president Václav Klaus v nich našel zalíbení. Radoslav Selucký zaznamenal ve Švýcarsku zajímavou příhodu zahraničního diplomata, který potkal švýcarského presidenta, jak šel ráno do úřadu:

"President byl zasmušilý, a tak se ho velvyslanec zeptal, co ho trápí. Ale, povídá president, dostal jsem výpověď. Z úřadu? zajímal se diplomat. Kdepak z úřadu, odpověděla hlava státu. Od domácího. Vdává svoji dceru. No a? řekl diplomat. A, povzdechl president, hledám byt."

Bude naše demokracie po dalších prezidentských volbách jen řízená nebo rovnou dědičná?

22. 1. 2013 / Jaroslav Bašta

čas čtení 3 minuty

Při svých cestách do postsovětské Střední Asie nebo na Kavkaz jsem se zajímal o to, jak se tamní převážně muslimská klanová společnost dokáže adaptovat na demokracii západního typu, kterou přijali v období nadšení po pádu Sovětského Svazu. Záhy jsem zjistil, že přinejmenším stejně dobře jako na předchozí totalitní systém. Personální kontinuita (téměř ze všech komunistických tajemníků se stali nacionalističtí prezidenti) a staletá tradice přizpůsobování se formálním požadavkům doby sehrály klíčovou roli. Stále rozhodují titíž lidé (či jejich potomci) opření o pevnou klanovou strukturu. Rada starších se dohodne s politiky, co za své hlasy dostane, a ostatním řekne koho mají volit. Zvyk je železná košile, a tak se volební účast pohybuje kolem 99% a odevzdávají 97 -- 98% platných hlasů pro oficiálního kandidáta.

Prezidentské volby aneb Dobré zboží reklamu nepotřebuje

22. 1. 2013 / Jiří Bátěk

čas čtení 1 minuta

O víkendu jsem brouzdal s malým synkem v pražském lesoparku a zrak mi padl na polepenou lavičku s podobiznou Schwarzenberga. Nevěřícně jsem zakroutil hlavou. Po příchodu do našeho domu koukám na nástěnku a co nevidím -- plakát Schwarzenberga. Otevřu internetové noviny a už na mě dychtivě čeká zpráva, jaké že "osobnosti" budou volit Schwarzenberga.

Nesmyslný boj o prezidentský úřad

22. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Nemyslím si, že ten, kdo volí KS nebo MZ, dělá fatální chybu a že by se lidé kvůli své volbě měli navzájem nenávidět. Celá země vře tímto nesmyslným bojem, vyjadřují se odbory, takzvaní intelektuálové, "osobnosti", vytahuje se špína, tahá se za nacionalismus a vyvolávají se nejnižší pudy.

Takové národní vzepětí bych ocenil, kdyby šlo o rozhořčení nad strašnými nespravedlnostmi, které se v této zemi dějí. Co taková petice "osobností" za Romy z ostravského přednádraží? Co vystoupení odborů proti lichvářským společnostem?

Energie, která by mohla této zemi prospět, kdyby byla vynaložena na opravdový boj proti zlu, se vyčerpává na úrovni řevu chuligánů na fotbalovém hřišti.

Podle mého názoru by vzdělaní lidé a "osobnosti" měli národ upozorňovat na to, že se zbláznil, nikoli dělat petice na podporu jednoho z kandidátů. Současná hysterie kolem prezidentské kampaně tak svědčí o tom, jakou "inteligenci" a jaké "osobnosti" tato země vlastně má. O vysokoškolském prostředí nemluvě.

Intervence v Mali a přízrak alžírské války

22. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Před několika dny začala narychlo improvizovaná francouzská intervence v Mali. Navzdory spekulacím o koloniálních úmyslech Paříže má tato vojenská akce celkem solidní logiku "hasičského zásahu" - tedy alespoň v danou chvíli. Centrální vláda v Bamaku je aktuálně příliš vojensky slabá (dohromady má tabulkově i se zálohami něco přes 12 000 mužů pro zemi o rozloze přes 1,2 milionu čtverečních kilometrů, tj. téměř dvakrát větší než Afghánistán), než aby dokázala sama odolat ofenzívě mobilních jednotek islamistických povstalců z hnutí Ansar Dine. Ti získali zbraně díky destabilizaci Libye a usilují o šíření militantního islámu do celé Afriky. Řadu měsíců plánovaná a OSN schválená intervence Ekonomického společenství západoafrických států (ECOWAS) se na podzim zasekla a logistická situace v Mali je taková, že po obsazení strategicky významného civilního a vojenského letiště Ambodedjo nedaleko města Sévaré v regionu Mopti povstalci by se operace stala prakticky nemožnou. Francouzi zasáhli doslova na poslední chvíli, aby zabránili obsazení letiště. Pokud zůstanou u takto omezeně definovaného cíle a co nejdříve předají práci Afričanům, může jít o úspěšnou akci. Jestliže se však do konfliktu v Mali zapletou, může se pro ně stát katastrofou a nepopulárnímu Hollandemu by mohl politicky zlomit vaz.

Předvolební vzpomínky starého zbrojnoše na válku proti radaru

21. 1. 2013 / Jan Neoral

čas čtení 10 minut

V dobách minulých staří zbrojnoši – když přišla léta a drátěná košile a helmice najednou ztěžkly, ruka neudržela štít před tělem a z ochablé dlaně meč vypadával stále častěji – pověsili obvykle zbroj na zeď a o bitvách, v nichž bojovali, už jen vzpomínali nad džbánkem. Dívali se, jak muži na koních občas odjížděli přes padací most, jak se vraceli zpět v houfci poněkud prořidlém a zkrvaveni, ale to už ty staré válečníky tak moc nevzrušovalo. Žili si svůj život, vděčni nebesům za to, že přežili. A podle možností a chuti – někdo v hradní kuchyni vdolky, jiní v podhradí holky.

Opusťme středověk. Radar padl, Topolánka vyvedli za kulisy. Schwarzenberga ještě stále ne.

Stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby

21. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

tisková zpráva

ProAlt v žádném případě nemůže podpořit Karla Schwarzenberga. Je to předseda vládní TOP09, strany, který svým programem ztělesňuje pravý opak snah ProAltu. Jeho volba, ať už z jakýchkoli důvodů, by byla popřením dvou a půl let práce v hnutí proti neoliberálním reformám.

Neděláme si iluze o Miloši Zemanovi. Jeho veřejná vystoupení plná rasismu, xenofobie a šovinismu všeho druhu jsou odpudivá. Musíme konstatovat, že v prezidentských volbách moderní, progresivní levice prohrála.

Naposledy na Britských listech - je to doména totálních hlupáků

21. 1. 2013 / Václav Novotný

čas čtení 3 minuty

Poprvé a naposled na "Britských listech". Neb je to doména totálních hlupáků, napsal mi čtenář Pavel Jun.

Proč vlastně píšu?

Mám strach. Z čeho? Z masáže diváků, posluchačů, zejména, kdy ČT vyvolává nenávisti mezi lidmi. Dobrý den pane June,

nevím, zda je to vzkaz určený pro mě. Nepovažuji se za žádného génia. Mimochodem, nečtu jen Britské listy.

Dovoluji si porovnávat argumentaci k danému tématu s jinými internetovými medii - Parlamentní listy, Deník referendum, Novinky, iDNES. Mám tak možnost sledovat masivnost zpráv a hledat protiváhu, jiný názor. Uvedl jsem některé osobní zkušenosti s Karlem Schwarzenbergem a to jsou fakta, se kterými se nedá nic dělat.

Nátlak

21. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Členové mé rodiny hrají ve dvou divadlech v Praze. Vedení divadel (a prý nejenom těchto dvou) vyvíjí naprosto nedemokratický nátlak vzhledem k volbě prezidenta. Podmiňují setrvání v angažmá volbou Karla Schwarzenberga a také veřejným prohlášením, že dotyční herci stojí za Karlem.

Pokud bych to neslyšel od člověka důvěryhodného a naprosto pravdomluvného, tak bych tomu ani nevěřil, píše jeden kmenový autor Britských listů, který dodává:

Nejhorší situace je v divadle Na zábradlí, zatímco co Ypsilonka je naopak apolitická. Herci a nejen oni (nátlak se týká i ostatního personálu) se bojí ozvat. Je to pochopitelné. Na chléb se dnes vydělává jen velmi těžko a každá koruna je dobrá. Proto si spousta herců ráda střihne i nějakou tu hloupoučkou reklamu. A já jim to nezazlívám. Ale politická veřejná vystoupení a vyjádření je mohou jen poškodit. Myslím tedy vystoupení v zájmu jednoho kandidáta či politické strany.

P.S.: bojím se abych nezpůsobil ještě větší problémy svým příbuzným...

Pozn. red.: Tato informace je jen z jediného, i když spolehlivého, ale bohužel nutně anonymního zdroje. Pokud se cítí některý z herců v pražských divadlech vydírán nutností podporovat jednoho či druhého prezidentského kandidáta, rádi zveřejníme jejich svědectví, i anonymně, pokud se redakci identifikují. Adresa redakce je redakce@blisty.cz.

Agitátoři na Karlově univerzitě sbírají podpisy pro petici za zvolení Karla Schwarzenberga

21. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Na Karlově univerzitě pobíhají agitátoři a sbírají podpisy pod petici za zvolení Karla ze Schwarzenbergu. Podle přeposlaného mailu ji na lékařské fakultě UK Praha rozšiřuje doc. Jan Obdržálek, píše Vojtěch Merunka. Někteří kolegové si z toho dělají legraci, jiní se ale bojí a podepisují.

Jestli se nemýlím, tak první podobná agitka sbírající podpisy na pracovištích byly podpisové archy v prvních dnech heydrichiády, kdy byli lidé nuceni podepsat odsouzení atentátu na říšského protektora. Dále to byla praxe totalitního komunistického režimu, například na pracovištích organizované petice s žádostmi o trest smrti pro dr. Miladu Horákovou nebo odsouzení Charty 77 nebo souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy.

Pozn. JČ: Mobilizační petice se v politologické literatuře považují za charakteristický rys stalinismu.

(V neděli začali jiní vysokoškolští pracovníci organizovat petici za zvolení Miloše Zemana!)

Text petice je tento:

Prohlášení vědců, lékařů a VŠ učitelů k volbě prezidenta

My níže podepsaní vědci, lékaři a vysokoškolští učitelé chceme vyjádřit plnou podporu Karlu Schwarzenbergovi v druhém kole prezidentské volby.

Jsme přesvědčeni, že pan Schwarzenberg může prezidentskému úřadu vrátit důstojnost a hodnoty tolerance, spravedlnosti a velkorysosti, a přerušit tak linii politiky lži, manipulace a mnohostranné nevraživosti. Politiky, která je od 90. let zosobňována Milošem Zemanem a Václavem Klausem, která se pouze navenek tváří jako souboj pravice a levice a která se během přímé volby prezidenta České republiky vrátila v plné síle a ještě semknutější podobě. Její společnou a skutečnou snahou bylo a je minimalizovat vliv společnosti na politické dění, na omezení korupce ve státní správě, na účinné vyšetřování hospodářské kriminality a na neprůhledné financování veřejného prostoru.

Návrat Miloše Zemana do vysoké politiky a vystupňování prvků nenávisti a bezohledné touhy po moci, jehož jsme svědky v posledních dnech, nám připadá natolik závažný a nebezpečný, že jsme se rozhodli veřejně vyzvat spoluobčany k volbě Karla Schwarzenberga českým prezidentem. Jsme přesvědčeni, že v současné době je to jediný zodpovědný a rozumný krok.

...............................

Dodatek: Tato petice je určena pouze pro členy akademické, lékařské a univerzitní obce s vysokoškolským vzděláním. Signatáře prosíme o použití jejich pracovní emailové adresy pro snadné ověření jejich podpisu. Děkujeme vám za pochopení. Autoři petice.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

47341