Otevřený dopis občanů České republiky předsedovi kanadské vlády Stephenu J. Harperovi, generálnímu guvernérovi Kanady Davidu L. Johnstonovi a všem členům kanadského parlamentu

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

V Praze 21. ledna 2013

Vážený pane premiére Harpere, vážený pane generální guvernére Johnstone a vážení členové kanadského parlamentu,

my níže podepsaní občané České republiky se zájmem sledujeme současné dění ve Vaší zemi, které v nás vyvolává znepokojení a zároveň naději. Považujeme toto dění za součást společenské a občanské emancipace, k níž dochází na mnoha místech světa a která nastoluje univerzální otázky zodpovědnosti za tuto planetu, budoucnosti našich dětí a podílu na správě věcí veřejných. Proto jsme se v souladu s právy garantovanými naší i Vaší ústavou rozhodli tímto způsobem vyjádřit svůj občanský postoj. Rádi bychom Vás informovali, že se připojujeme k podpoře hnutí Idle No More.

Jeho požadavky na respektování práv Prvních národů, Inuitů a Métisů a obavy z legislativních změn, které Vaše vláda prosazuje, považujeme za oprávněné. Máme na mysli především tzv. Jobs and Growth Act (Bill C-45) z roku 2012. Tyto legislativní úpravy jsou předmětem suverenního rozhodnutí občanů Kanady, nicméně vyvolávají pozornost po celém světě a nastolují důležité, všeobecně platné otázky: Jakou míru respektu k hodnotám a právům menšin a jejich odlišným kulturám projevuje většinová společnost a politická reprezentace dané země? Posiluje či oslabuje politická reprezentace samosprávu, účast občanů na správě státu a jejich zodpovědnost za věci veřejné? Směřuje politická reprezentace k udržitelnému životu a uchování fungujících ekosystémů pro budoucí generace, nebo prosazuje projekty, které ekosystémy poškozují? Svůj zájem a vyjádření občanského postoje nepokládáme za vměšování do vnitřních záležitostí Kanady.

Zvažte, prosím, vstřícnější postoj k příslušníkům Prvních národů, Inuitů a Métisů a jejich názorům. Jsme přesvědčeni, že hodnoty a respekt k přírodnímu prostředí udržované těmito skupinami nejsou překážkou rozvoje Kanady, ale jsou naopak schopny kanadskou společnost obohatit a oživit společenskou diskusi o jejím směřování. Mnozí z občanů Vaší země si to uvědomují a aktivity domorodých obyvatel podporují. K nim se s plným vědomím širších souvislostí připojujeme také my.

V období celosvětové ekonomické recese mnohé vlády prosazují projekty, které mají přinést rychlý zisk, pracovní místa apod., ale zároveň vážně ohrožují životní prostředí a často také práva původních obyvatel. V souvislosti s Kanadou se často mluví o těžbě ropných písků (např. Athabasca Tar Sands Project) a výstavbě ropovodu k Tichému oceánu (Enbridge Northern Gateway Pipelines Project). Podobné plány rozdělují občany v mnoha zemích světa, včetně naší. Položte si prosím otázku, zda krátkodobý zisk nebude znamenat dlouhodobou ztrátu pro celou společnost. Vaše postoje a rozhodnutí veřejnost v Kanadě i za jejími hranicemi bedlivě sleduje. Všechny vás prosíme o jediné: Nerozhodujte se chytře, ale moudře!

(Podpisy)

0
Vytisknout
4021

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2013