Rozhovor Britských listů 172. Karlovy Vary: Obhajoba lidskosti

6. 7. 2018
Dokumentaristka Dominika Švecová a Jan Čulík hovoří o nejzajímavějších filmech z letošního filmového festivalu v Karlových Varech. Pozoruhodné je, že letošní filmy byly ve znamení humanismu a velmi mnoho z nich dávalo prostor názorům a právům žen. Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 6. července 2018.

30010

Snad se čeští populisté bojí...

Jak rychle se podaří české vládě zařadit se po bok Maďarska a Polska?

6. 7. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Eskalující ústavní krize v Polsku nabízí Čechům varování: rozmyslete se, kterou cestou se chcete vydat. Chcete se zařadit po bok Polska a Maďarska, států, v nichž selhává demokracie a které se dostávají stále více na hodnotovou periferii Evropy? Nebo si chcete udržet šanci na to být považováni nadále za plně civilizovanou zemi, kde je demokracie ve svých základních principech nedotknutelná? Stojíme na rozcestí a bude hodně záležet na tom, jestli převáží populistická idiocie, nebo pud sebezáchovy. Česká politická reprezentace si zatím pořád ještě neuvědomila, jak obrovské riziko je spojené s tím, když začne být ČR zmiňována v jedné řadě s Maďarskem a Polskem.

Rodinné krize českého a španělsko-íránského stylu, Jiří Menzel a nuda v pražských redakcích

6. 7. 2018 / Jan ČulíkDalší českotelevizní film, tentokrát velmi dobrý, byl snímek Jakuba Šmída Na krátko (2018). Opět, jako by čeští filmoví tvůrci nedokázali překročit svůj stín, skoro jediné téma, které je dnes u většiny z nich nosné, jsou (rozvrácené) rodinné vztahy. Jedenáctiletý Jakub (nomen omen, byla to snad dětská zkušenost režiséra?) žije se svou šestnáctiletou nevlastní sestrou a jejich společnou matkou v panelákovém bytě kdesi v Děčíně. Nevlastní sestra má otce v Americe, odkud od něho dostává balíky s konzumním zbožím. Citlivý Jakub nevychází ani se sestrou, ani s matkou, ani s děsivou, vlezlou a autoritativní babičkou – opět, jako ve filmu Chata na prodej, je babička naprosto hádavá a nesnesitelná. Že by to mělo něco společného se známým motivem českého postkomunistického filmu, že ženy, pokud jsou mladé, jsou jen atraktivní “mladé maso”, sexuální materiál do postele, nad čtyřicet pak už jen “hrůzy” a “semetriky”, zosobnění blbosti, hysterie a zla.

Jiří Menzel hraje německy

6. 7. 2018 / Jan Čulík


Slovenský režisér Martin Šulík natočil pěkný, jemně šulíkovský, lidský tolerantní film Tlumočník. Většina dialogů je v němčině, jedním z dvou hlavních hrdinů je v něm Jiří Menzel, který vypadá strašně a hraje osmdesátiletého bratislavského žida, léta pracujícího jako tlumočník. Mluví německy plynně, ale, jak poznamená jeho vídeňský partner, učitel jazyků v penzi, s legračním přízvukem.

Trump o NATO: "Evropa nás prostřednictvím NATO zabíjí"

6. 7. 2018To řekl Trump o svých demokratických spojencích týden před summitem NATO a před setkáním s Putinem, diktátorem, kterého Trump chválí a který jako Trump podporuje autoritářské strany v Evropě proti zvoleným vládám:


Ve čtvrtek řekl toto Trump v Great Falls v Montaně:

Trump: "Platíme jim 70-90 procent nákladů na ochranu Evropy. A to je v pořádku. Samořejmě, v obchodě, oni nás zabíjejí. Zabíjejí nás i jinými věcmi.

Znemožňují nám podnikat v Evropě, přesto sem přijíždějí a prodávají nám tu své mercedesy a BMW. Takže my máme obchodní deficity s EU ve výši 151 miliard dolarů a kromě toho nás zabíjejí prostřednictvím NATO. Zabíjejí nás. A tak my platíme 4 procenta ze svého obrovského HDP - které se ještě mocně zvětšilo od doby, kdy jsem se stal vaším prezidentem.

Německo je největší země v EU, v Evropské unii. Německo platí 1 procento. 1 procento. A já řekl, víte, Angelo, já to nemohu zaručit, ale my vás ochraňujeme  a to pro vás znamená daleko víc než ochraňováním nás, protože opravdu nevím, kolik ochrany my získáváme tím, že chráníme vás. A oni pak uzavírají dohody o plynu a ropě z Ruska, a platí miliardy, miliardy dolarů Rusku. Víte?

Takže oni chtějí ochranu proti Rusku, ale při tom platí miliardy dolarů Rusku a my jsme ti idioti, co platíme za celé NATO, Takže já musím říct tohle. Od té doby, co jsem přišel, což je půldruhého roku, ty státy NATO zaplatím o téměř 33 miliard dolarů více. Ale ono to nestačí. Řekli vám to někdy? Ne. Ne.
 11553

Theresa Mayová konfiskuje ministrům telefony

6. 7. 2018

Dnes v pátek se koná na letním sídle britských premiérů v Chequers jednání těžce rozhádaného britského kabinetu o tom, jak dál se slepou uličkou jménem brexit. Jak napsal v Guardianu komentátor Gary Younge, rozhádaní ministři konzervativní vlády se budou dlouhé hodiny dohadovat o nerealistických řešeních, jedno z nichž pak navrhnou Bruselu, který je jako naprosto nepraktické a nepřijatelné odmítne. Mayová natolik nedůvěřuje svým ministrům, že jim při příjezdu do Chequers budou odebrány jejich mobilní telefony a digitální hodinky Apple, aby nemohli z jednání, které má pokračovat až do cca 23 hodin, posílat žádné zprávy.

Skotský ministr dopravy Humza Yousaf: No teda. Neuvěřitelné. Představte si, jak silně musíte nedůvěřovat svým kolegům ve vládě, že jste nuceni jim odebrat mobilní telefony...


  7071

Věrozvěstové a Hus jako symboly prostupnosti

5. 7. 2018 / Boris Cvek

Jsou lidé, kteří vidí svátek věrozvěstů a svátek Jana Husa, jak tak následují hned po sobě, jako vyjádření dvou neslučitelných národních tradic: té katolické a té protestantské. Nic proti jejich neslučitelnosti, obě ty tradice ve své neslučitelnosti jsou obohacující. Jejich neslučitelnost je jedním z projevu neredukovatelnosti národa na nějaké homogenní „tradiční hodnoty“. Pokud o minulosti českého národa ovšem ještě vůbec někdo z těch, kdo se k ní hlásí, něco ví.
 2059

K státnímu svátku: Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

6. 7. 2019 / Petr z Mladoňovic

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.'' I řekl král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského, který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské] jablko s křížem: ,,Jdi, přijmi jej.'' A onen syn Klemův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům a vedl na smrt.

Dramatickým předchůdcem moderních novinářů se stal při kostnickém procesu s Mistrem Janem Husem Petr z Mladoňovic [nar. kolem 1390], který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesátistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a v latině. Přinášíme poslední část závěrečné, velmi dramatické kapitoly v moderním překladu. Svou živostí a věcností připomíná současnou televizní reportáž. Až do Bílé hory se tato kapitola četla v českých protestantských kostelích na svátek Jana Husa namísto evangelia. V Husovi se střetl ve své rané formě moderní, pluralistický relativismus a právo na individuální úsudek a názor s monolitní hegemonií středověké, totalitní praxe.

 11697

K STÁTNÍM SVÁTKŮM:

Proglas

5. 7. 2018


Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih,
nehovořící řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všechny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.

Veršovaná předmluva k evangeliu, autorství je přisuzováno svatému Konstantinovi (826 nebo 827 až 869). 5. 7. slavíme svátek svatých věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje, kteří v druhé polovině devátého století přinesli na Velkou Moravu staroslověnskou vzdělanost. Vytvořili slovanské písmo a do "staroslověnštiny" (makedonského nářečí starobulharštiny;před více než tisíci lety si byly slovanské jazyky bližší, takže lidé na Moravě rozuměli) přeložili části bohoslužebných knih. Zachovaly se také originální, ve staroslověnštině psané legendy "Život Konstantinův" a "Život Metodějův", které zajímavým způsobem mísí propagandu s dodnes živými a zajímavými fakty.

Proglas definuje lidskou bytost jako bytost vzdělanou, která se odlišuje od zvířete právě schopností komunikovat a jásá nad tím, že Slovanům bylo poskytnuto písmo, nástroj ke komunikaci, asi tak, jak mnozí v současnosti jásají nad vznikem internetu - obojí je ve své době nástroj k osvobození lidí.

Trumpův strašný ministr životního prostředí odstoupil

6. 7. 2018Scott Pruit, Trumpův děsivý šéf Úřadu pro ochranu životního prostředí rezignoval uprostřed skandálu.
Všechno není ztraceno: Scott Pruit byl donucen odstoupit kvůli svým děsivým skandálům, které odhalili investigativní novináři. Ti způsobili, že už byli donuceni odstoupit Scott Pruitt, dále Trumpův poradce pro národní bezpečnost, ministr zdravotnitví a tajemník jeho štábu:

 


Rozhovor Britských listů 171.

Z Evropského setkání mládeže ve Štrasburku

29. 6. 2018Letos v červnu se v Evropském parlamentě ve Štrasburku konalo, jako každé dva roky, "Evropské setkání mladých",  EYE 2018. Dominika Švecová natočila reakce českých účastníků tohoto setkání. Mladým lidem z ČR se líbily sebevědomí a schopnost vystupovat, které projevovalo tolik účastníků tohoto mezinárodního fóra, ocenili diskusi o nejpalčivějších otázkách dneška i skutečnost, že evropští politikové na tomto setkání s mladými občany z mnoha evropských zemí skutečně mluvili. Zdrojem hrdosti byla i aktivní účast Čechů na tomto mezinárodním fóru. Je typické, že česká média tuto významnou mezinárodní akci vůbec nezaznamenala. Reportáž se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 29. června 2018.

K tomu:  EU: Ján Kuciak a Daphne Caruana Galizia jsou vzorem Evropě

Téma BL: 
EYE 2018: Evropské setkání mladých

Mafiánský režim v Doněcku, korupce v Rusku a hádky na české chatě

4. 7. 2018 / Jan Čulík


Běloruský režisér Sergej Loznica je znám svými observačními dokumenty, jako byl loňský film Jedeme se pobavit do koncentráku, o tom, jak hrozně se chovají hordy mezinárodních turistů při návštěvě nacistických koncentračních táborů, anebo letošní Den vítězství, o tom, jak ruští fundamentalističtí nacionalisté a populisté v Berlíně oslavují konec druhé světové války, jako by skončila teprve před týdnem.

Velmi podobnou “observační” charakteristiku má Loznicův druhý film, promítaný na letošním karlovarském filmovém festivalu, Donbas, zaznamenávající chaos, brutalitiu, vydírání a vraždění v tzv. “Doněcké lidové republice”, kterou za podpory Ruska vytvořili na východní Ukrajině tamější povstalci.

Karlovy Vary: Další dva filmy o vzdorných a bezradných ženách

4. 7. 2018 / Jan Čulík


Už jsme tu upozorňovali, že jedním z hlavních témat letošního karlovarského filmového festivalu jsou portréty schopných, energických a aktivních žen, které řeší často jen těžko řešitelné problémy, ať je to otec ztraumatizovaný vietnamskou válkou, nebo je to rozpad rodiny, nebo nacionalistická a populistická posedlost, které zkresluje historii a potlačuje vinu.

V úterý pokračoval filmový festival v Karlových Varech dvěma dalšími filmy, které zůstaly věrny tomuto důležitému tématu.

Prvním z nich byl snímek polského režiséra Pawla Pawlikowského. Pawlikowski dlouhá léta pracoval v Británii jako filmový dokumentarista a natáčel záslužné filmy, jak je tento dokument televize BBC z roku 1990 o české filmové vlně šedesátých let, Kids from FAMU,  který pravidelně používám ve svých filmových kurzech na Glasgow University. Do centra světové pozornosti se ovšem dostal až jako režisér hraných filmů, když jeho film Ida získal nedávno amerického Oscara. 

 12949

Dva britští občané v hrabství Wiltshire byli otráveni novičokem

4. 7. 2018

Do nemocnice v jihoanglickém městě Salisbury byli odvezeni dva britští občané ve vážném zdravotním stavu. Původně se úřady domnívaly, že mohlo jít o stav způsobený drogami. Ve středu večer oznámil Scotland Yard, že byli otráveni novičokem. Bydleli asi 15 km od místa, kde se stali terčem útoku novičokem bývalý špion Sergej Skripal a jeho dcera Julia. Oba britští občané. Dawn Sturgess, 44, ze Salisbury, a Charlie Rowley, 45, z  Amesbury jsou v kritickém stavu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 
 12095

Malá, aneb Pan Eichmann má třídu stále rád

4. 7. 2018 / Karel Dolejší

Ministryně spravedlnosti vlády bez důvěry trestně stíhaného premiéra Taťána Malá prokazatelně opisovala obě své diplomové práce - a zřejmě také podváděla jako advokátní koncipientka. Nic z toho ovšem nemůže přimět Andreje Babiše, aby tuto osobu z vlády včas odvolal. Stává se zřejmým, že hlavní devízou Malé je ničím neomezená loajalita vůči Babišovi, a že tento faktor hravě dokáže převážit všechny ostatní.
 12132

Malá domů

4. 7. 2018 / Boris Cvek

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Andrej Babiš neustále dokola opakoval, že chce řídit stát jako firmu. Pomiňme, že je to zcela absurdní, že přece stát není firma, že občané nejsou zaměstnanci atd. Nicméně jsou případy, kdy metafora státu jako firmy dává dobrý smysl. Např. tehdy, když jde o kvalitu pracovníků. Stát jistě musí zaměstnávat schopné lidi, zejména na vedoucích pozicích, stejně jako firmy.
 5925

Český ekologický Kocourkov (1. 1. 1.)

5. 7. 2018 / Beno Trávníček

Proč? Protože v Kocourkově by se místní chovali líp. Je těžké bez pedagogických vloh zkoušet oslovit veřejnost tak, aby to vůbec mělo smysl. Proto tady nehodlám psát encyklopedii jak a proč chránit životní prostředí... V sobotu jsme jeli za Perknov (část Havlíčkova Brodu) směr Veselý Žďár - lesem. Když se u nás na Vysočině řekne les, vybaví se člověku většinou smrky a pančáky (hřib, který roste v panském lese, jak říkával děda). Tady v tomhle lese za Perknovem je dneska hodně smutný pohled na odcházející nebo už odešlé smrky. V nadmořské výšce, kde v pamatovatelné době smrky neměly kritický problém (snad krom stoletých polomů na Nasavrcích v osmdesátých letech). Je to nepochybně díky sázení monokultur v kombinaci s apokalyptickým atakem biosféry člověkem s následkem sucha a oslabení stromů, které pak neodolají škůdcům nebo dokonce (a to je v podstatě novinka) jen prostě uschnou.

29766

Bodláky Václava Duška

Nehas, co tě nepálí

5. 7. 2018 / Václav Dušek

Doporučení vyhýbat se nepříjemným rozhodnutím platí v celém širém světě. A není místa, kde se neproducíruje Malvolio, kterého rozkošně hrával pan Křivánek v ústeckém divadle; intriky dosahují mistrovství pokřivených osob. Návnadou jsou pochybnosti. Tiše, tiše, tiše, blíží se konec – které říše?  Dramata dosahující shakespearské velikosti zaplavují denně televizní kanály. Nápad prokřížit národy zasahuje doposud poklidná místa, prověřená časem i historickými chybami; sociální inženýrství ustupuje ideologickým tlakům, vytvářeným mimo jiné hlásáním konce světa za pomoci jaderných vymožeností. Děkujeme nastokrát vědátorům i jejich neúnavné činnosti, kterou ohrozili křehkou planetu. Vyvolat chaos je prověřeným účinkem, zaručujícím ovládání veřejného mínění. Navíc sejeme beztrestně jedovatá doporučení: krást a nebát se, vypínat se k nebesům, vraždit a štítit se mírem; holota uzrála, máme před žněmi. Mít styky nevadí, nemít styky, to vadí. 

 12932

Ve Středozemí se za pouhé tři dny utopilo více než 200 lidí

4. 7. 2018Počet utopených osob ve Středozemí už v roce 2018 dosáhl více než 1000. Lidé umírají v důsledku brutálních zásahů proti uprchlíkům v Libyi a v Itálii.


Za poslední tři dny se ve Středozemním moři utopilo více než 200 uprchlíků, čímž počet mrtvých ve Středozemním moři letos přesáhl 1000 osob. Vyvolává to obavy, že pašeráci lidí více riskují životy lidí v důsledku razantních akcí libyjské a italské vlády

Počet 1000 mrtvých ve Středozemním moři byl překročen dne 1. července. Jde už o čtvrtý rok, kdy při pokusech dostat se do Evropy přes Středozemní moře zemřelo více než 1000 lidí.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 
29544

Paranoidní, sadistický a neschopný empatie

Trumpova psychopatologie se viditelně zhoršuje

5. 7. 2018

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Donald Trump je na základě svého veřejného vystupování a známých fakt o jeho životě považován za psychopaticky smýšlejícího a jednajícího jedince. Shoduje se na tom řada amerických odborníků zabývajících se mentálním zdravím. Identifikovány jsou tři výrazně patologické charakteristiky Trumpova chování: paranoia, absence empatie a sadismus. Toto chování se projevuje ve vztahu k dlouhodobým spojencům USA, v bezcitných zásazích proti slabýma ohroženým, jako např. politikou odebírání dětí imigrantům, chorobným, nepřetržitým řetězcem lží a manipulací. Trumpovo chování se v tomto smyslu v poslední době viditelně zhoršuje, evidentně není nikdo, kdo by byl schopen jeho patologické tendence tlumit. Trump by měl podstoupit nezávislé psychiatrické vyšetření, elikož představuje reálné riziko pro celý svět, požadují ve svém společném článku pro Project Syndicate Jeffrey D. Sachs, profesor udržitelného rozvoje a zdravotní politiky na Columbia University a Brandy X. Lee, forenzní psychiatrička na Yale Scool of Medicine.
 12947

Pro stoupence czexitu: Výdaje na domácnost stoupnou po brexitu až o 57 000 Kč ročně

4. 7. 2018Výdaje každé britské domácnosti stoupnou minimálně o 7100 Kč a maximálně až o 57 000 Kč ročně. Zvlášť velký dopad to bude mít na chudé občany a na občany žijící mimo Londýn, zjistily dvě dnes publikované ekonomické studie. V důsledku nově uvalených cel na dovoz masa a mlékárenských výrobků z Evropské unie budou mít dodatečné výdaje zvlášť velký dopad na chudé domácnosti, v nichž se vydává větší část peněz na nákup potravin a na dopravu. Pokud bude Británie obchodovat s Evropskou unií jen podle zásad Světové obchodní organizace.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Stačilo by, kdyby z 218 000 unikátních čtenářů BL jich měsíčně 350 přispělo dvěma stovkami na provoz

12. 10. 2017

Milí čtenáři,

Je to nudné, pořád opakovat (a vůči některým čtenářům neférové, protože ti přispívají), avšak jsme na nikom nezávislý, nemanipulující zpravodajský a analytický server, který nestraší veřejnost nesmysly, nevyvolává v ní rasistickou ani xenofobní hysterii a snaží se - neúplatně, padni komu padni - přinášet nezávislé informace z domova i ze zahraničí a otevírat tak dveře do světa.

K tomu potřebujeme minimální částku na provoz ve výši 60 - 70 000 Kč měsíčně. Stačilo by, kdyby z nynějších 218 000 unikátních čtenářů Britských listů za každý měsíc (Google Analytics) jich přispělo cca 350 každý měsíc částkou 200 Kč. Je to míň, než kolik dáte za noviny.

Můžete také příspěvek na Britské listy použít k své registraci na diskusní fórum.

Bez těchto příspěvků se server nedá provozovat, neboť naši reportéři a analytici nemohou pracovat úplně zadarmo.

Pokud si myslíte, že Britské listy hrají v českém prostředí nezastupitelnou roli, prosíme, zaveďte pravidelný příspěvek na náš provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Děkujeme

Jan Čulík
šéfredaktor
 12938

Jak Merkelová potlačila bavorskou rebelii

4. 7. 2018

Trhlina ve středopravé části německého politického spektra byla zalátána, ale konvenční pohled tvrdí, že kancléřka Angela Merkelová byla oslabena. Nevěřte tomu: Ačkoliv odvrácený konflikt v příštích týdnech vyvolá řadu debat, Merkelová pokus o populistickou rebelii potlačila, aniž by obětovala o mnoho více, než čas a nervové buňky. Skutečnými poraženými v této bitvě však jsou migranti, napsal Leonid Beršidskij.
 12946

Monitor Jana Paula : Není pravda, že nikdo neprotestuje proti antikoncepci

4. 7. 2018 / Jan Paul


Redakce opatřila můj článek (https://blisty.cz/art/91632-monitor-jana-paula-pri-interrupci-usmrceny-lidsky-plod-nevypada-lepe-nez-usmrcena-slepice.html) věnovaný tématu nadměrné konzumace masa a problému umělého přerušení těhotenství redakční poznámkou, v níž uvádí že, cituji : „Gynekolog (britský, pozn.autora) poukázal na to, že brojit proti potratům do 12 týdnů těhotenství je pokrytecké, protože při používání antikoncepce dochází u žen v obrovském měřítku k právě takovým potratům - a proti užívání antikoncepce nikdo neprotestuje“. Toto tvrzení, o které se opírá redakce, ale není pravda. Britský gynekolog by měl jistě vědět, že proti antikoncepci dlouhodobě protestuje církev, a nejen ona.

Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

Dámy a pánové. Toto je prezident USA. Opravdu!

4. 7. 2018

(Chukka Umuna je čelný britský labouristický poslanec)

Trump:
"Poté, co jsem napsal mnoho bestsellerových knih a hodně se pyšním tím, že umím psát, by si lidé měli povšimnout toho, že Fake News neustále upozorňují na mé tweety a hledají v nich gramatické chyby, Píšu určitá slova velkými písmeny, protože je chci zdůraznit, ne proto, že se píší s velkými písmeny."


 12918

Zpravodajský výbor amerického Senátu: Rusko se vměšovalo do voleb

4. 7. 2018


Zpravodajský výbor Senátu podpořil hodnocení zpravodajské komunity, podle nějž se Rusko v roce 2016 vměšovalo do prezidentských voleb, aby pomohlo Donaldu Trumpovi - a pokračuje ve svém úsilí podkopat americkou demokracii.

Nález, že Rusko zasahovalo do voleb mnohem obsáhleji, než bylo dosud známo, znamená další důrazné odmítnutí Trumpa a jeho spojenců, kteří stále zpochybňují nálezy zpravodajské komunity. Podle nich Moskva provedla operaci na pomoc Trumpově kandidatuře a s cílem poškodit Hillary Clintonovou.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Přečetli jsme:

Na diplomce o králících jsem dřela, hájí se Malá. Opisování je zřejmé, připustila rektorka

4. 7. 2018

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá stojí i za svojí starší diplomovou prací, kterou obhájila na Mendelově univerzitě a v níž se věnuje chovu králíků. Malá v úterním prohlášení přiznává, že možná nebyla vždy "bezchybná studentka", ale trvá na tom, že na diplomové práci "tvrdě dřela a strávila na ní mnoho času". Premiér Andrej Babiš se v úterý za Malou opět postavil. "Myslím, že 13 let stará diplomka z králíků rozhodně neovlivní práci paní Malé na ministerstvu," citovala Babiše Česká televize.

Celý text: ZDE

Přečetli jsme:

Fila ve Varech: Mimořádná zpráva ukazuje, že média nemají na piklení proti Zemanovi čas

4. 7. 2018

Dokumentární film Tomáše Bojara Mimořádná zpráva vznikal v den, kdy měl Miloš Zeman oznámit, zda bude obhajovat prezidentský post. Snímek ukazuje práci redakcí České televize a Hospodářských novin. Pro mnohé může být překvapivé, do jaké míry to není chaotické a ani to není připravené, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Pro lidi čekající na konspiraci to může být zklamání.

Celý text: ZDE

Terry Gilliam o pomíjivosti, odpovědnosti a životní zkušenosti

3. 7. 2018 / Jan Čulík, Dominika ŠvecováJednou z největších událostí letošních Karlových Varů bylo bezpochyby promítání filmu Terryho Gilliama, animátora, grafika, filmového tvůrce a režiséra Muž, který zabil Dona Quijota. Šokujícím obviněním poměrů v západním anglosaském filmovém průmyslu je skutečnost, že Terry Gilliam se snažil najít pro výrobu tohoto filmu financování a realizovat ho celých 29 let!   Je pravda, že výroba filmu byla postižena mnohonásobnou smůlou, Gilliam se ho pokoušel natáčet osmkrát, avšak hlavním problémem bylo vždycky financování - Gilliam, původem Američan, se nikdy netajil s tím, že hollywoodští producenti jsou blbci. Hovoří o tom i v interview, které poskytl před čtrnácti lety Janu Čulíkovi na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.
30009

Obsah sdělení na internetu je druhořadý, důležitá je interpretace

Sice fašista, ale slušný!

3. 7. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Je to poměrně jednoduché. Představte si, že jste v pozici ministra zahraničí země, které vládne jedna tvrdě nacionální strana společně se stranou otevřeně fašistickou. Tato vláda velmi tvrdě potírá základní lidská práva, a aby nebylo možné to kritizovat zevnitř, potírá také svobodu slova tím, že znásilní veřejnoprávní média a ta svobodná se snaží systematicky vytlačovat z veřejného prostoru. Tato vláda pěstuje vnitřní propagandu vůči vnějšímu nepříteli, kterým jsou lidé z jiných kultur, neziskové organizace a Evropská unie. 

No a vy jako ministr zahraničí absolvujete rozhovor v britské BBC, kde se vás na to všechno budou ptát. Co uděláte? Inu, stačí, když zachováte klid, budete dokola opakovat svoji mantru, hezky se oblečete. Když jste ještě ke všemu obdařeni takovým tím mírumilovným vzhledem člověka, který by mouše neublížil, máte u svých bigotních vyhráno. Není nad to bránit fašismus s noblesou. Vždyť i Zeman kdesi četl, že Hitler byl gentleman...

Jan Švankmajer a jeho výhost světu

2. 7. 2018 / Jan Čulík


Nejnovější a podle Jaromíra Kallisty prý už určitě poslední celovečerní film Jana Švankmajera Hmyz (2018) je originální, inovativní a pozoruhodnou poctou  dramatu bratří Čapků Ze života hmyzu. Film zaznamenává divadelní zkoušku skupiny ochotníků, kteří se snaží hru uvést na jeviště: hrají dřevěně, neprofesionálně a šlendriánsky a někteří z nich se na zkoušku sobecky vůbec nedostaví. Autoritativní režisér hry (Jaromír Dulava) zkouší scénu s manžely chrobáky, kdy samec chrobák uvádí svou těhotnou samičku do nového bytu a nad ním jásá, jásá i nad tím, že se byt uvolnil, protože předchozího držitele bytu napíchl na trn útočný pták. Druhá zkoušená scéna je scénou s larvou, kterou ovšem jiná postava hry s chutí sežere a zkonzumuje.
 12944

Další humanistický film o díle energické a schopné mladé ženy: Rumunsko jako Česko?

2. 7. 2018 / Jan Čulík

Foto: Rumunská divadelní režisérka s cenzorem

Aktualizace: Tento film získal v Karlových Varech letos hlavní cenu. Udělení hlavní ceny je naprosto zásadním potvrzením od karlovarského festivalu, že zásadně a důrazně protestuje proti nacionalismu, národovectví, fašismu, populismu a rasismu. Souhlasíme a výrazně podporujeme tento postoj.

Dalším vysoce aktuálním humanistickým filmem, jímž se dramaturgie letošního karlovarského filmového festivalu znovu vzdorně postavila proti ničivému rasismu, populismu a nacionalismu, byl vynikající  stočtyřicetiminutový pseudodokumentární film rumunského režiséra Radu Judeho s názvem Je mi jedno, jestli se zapíšeme do dějin jako barbaři.

Záchrana světa? Trumpův právník Michael Cohen zřejmě bude spolupracovat s americkými prokurátory proti Trumpovi

2. 7. 2018Michael Cohen, dlouholetý důvěrník Donalda Trumpa, který zná všechny jeho podvody a který je nyní trestně vyšetřován za své vlastní trestné činy, uvedl v rozhovoru pro televizi ABC, že je "ochoten" vypovídat před vyšetřovateli zkoumajícími zásahy Ruska do amerických prezidentských voleb ohledně údajného spiknutí Trumpovy kampaně  s Moskvou. Zdůraznil, že pro něho je důležitá jeho vlastní rodina, nikoliv Donald Trump.

 12938

Merkelová se zoufale snaží zabránit rozpadu své vládní koalice

2. 7. 2018V neděli večer se Angela Merkelová snažila uklidňovat napětí v konfliktu s fundamentalistickými konzervativci ve své koaliční vládě. Její ministr vnitra údajně odmítl migrační dohodu Merkelové z Bruselu jako "neúčinnou náhražku".

Poté, co se Evropské unii podařilo tento týden vypracovat mlhavou dohodu o migraci, slibující vytvoření bezpečných center na zpracovávání žádostí o azyl od lidí zachráněných ve Středozemním moři, Merkelová vypracovala vlastní soubor opatření jak zpřísnit vstup migrantů do Německa a prezentovala jej svým skeptickým koaličním partnerům, konzervativní bavorské straně CSU. 
 12943

Bude CSU ochotna riskovat ztrátu vlivu v Berlíně a volební konkurenci od CDU?

2. 7. 2018


https://www.politico.eu/article/horst-seehofer-takes-germany-to-the-brink-angela-merkel-migration-fight/
Strana CSU Horsta Seehofera, který má osobní konflikt s Angelou Merkelovou, funguje jen v Bavorsku a v důsledku koalice s CDU Angely Merkelové nemusí v Bavorsku čelit volební konkurenci od CDU. Z nedávnéhoi průzkumu volebních preferencí vyplynulo, že značná část občanů Bavorska by hlasovala pro CDU, kdyby měla možnost.

Bude zrušením sedmdesát let staré koalice CDU/CSU bavorská strana CSU ochotna riskovat ztrátu vlivu v Berlíně a možnost, že v Bavorsku volebně prohraje v konkurenci s CDU? 

Seehoferův postoj je pro stranu CSU nesmírně riskantní, upozorňuje server Politico.

Seehofer bude s Merkelovou ještě jednou jednat o možnosti dosáhnout kompromisu v pondělí. 

Podrobnosti v angličtině ZDE


 12945

Konflikt ohledně polského Nejvyššího soudu se blíží krizi

2. 7. 2018

 

Předsedkyně polského Nejvyššího  soudu se obává, že jí tento týden bude zabráněno ve vstupu do její kanceláře.


Před nedávnem schválil polský parlament, jemuž dominuje populistická strana Právo a spravedlnost, povinný odchod do důchodu pro všechny soudce Nejvyššího soudu, kteří dosáhli věku 65 let. Znamená to, že by mělo být okamžitě propuštěno 27 z nynějších 74 soudců polského Nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že podle nového zákona má být počet soudců o Nejvyššího soudu rozšířen na 120, to by znamenalo, že vláda bude mít právo pro Nejvyšší soud jmenovat téměř dvě třetiny úplně nových soudců.
 6180

Pro stoupence czexitu. Brusel: Britské vládní návrhy pro brexit jsou zcela nerealistické

2. 7. 2018

 

Návrhy Theresy Mayové pro brexit v pondělí odmítli vysocí bruselští činitelé jako nerealistické. Anglie hlasováním pro brexit zrušila kolo, avšak protože ho potřebuje k přežití, snaží se do svých příštích vztahů s Evropskou unii začlenit "kolovitost". To ovšem evropští činitelé odmítají jako tzv. "cakism", podle anglického rčení "Have you cake and eat it", česky "Vlk se nažere a koza zůstane celá".

Zásadní podmínkou, kterou požaduje Evropská unie, je že hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem musí být otevřená, jinak by totiž v Severním Irsku došlo k obnovení terorismu. K tomu, aby tato hranice zůstala otevřená, by ovšem Británie musela zůstat v jednotném evropském trhu a v evropském celním prostoru. Mayová to původně zcela odmítala, nyní to přijímá.

Jenže Mayová dosud odmítá zásadu volného pohybu obyvatelstva z EU do Evropské unie. Jenže žádná země nemůže mít přístup na jednotný evropský trh, pokud nebude dodržovat všechny čtyři evropské svobody, mezi něž patří i volný pohyb obyvatelstva.

Proto nyní bruselští činitelé podle očekávání odmítli návrh Theresy Mayové jako zcela nerealistický.

Pokud by Británie vypadla z jednotného evropského trhu bez dohody, bude to znamenat naprostou katastrofu pro její ekonomiku. Četné britské firmy varují, že ze země odejdou a budou zlikvidovány  statisíce pracovních míst.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

 6938

Čínský think tank "varuje před finanční panikou"

2. 7. 2018

Zpráva vládou podporovaného thinktanku varuje před potenciální "finanční panikou" v druhé největší světové ekonomice. Někteří příslušníci čínské elity jsou zjevně znepokojeni, když rostou turbulence na trhu a napětí v mezinárodním obchodě.
 12132

Přečetli jsme:

Babiš může přispět k politickému konci Angely Merkelové. Kvůli migraci

2. 7. 2018

Euforie ze závěrů bruselského unijního summitu ve věci dalšího postupu při řešení migrační krize nebyla delší, než několik desítek hodin. U bavorské CSU, která kvůli odlišnému postoji k migrační politice hrozí rozpadem německé velké koalice, se euforie možná ani nedostavila. Různě po Evropě taky taky panuje solidní zmatek ohledně toho, co kdo komu slíbil…

Celý text: ZDE

 12904

Evropská unie je dlouhá léta tvrdě antiimigrantská nehledě na irelevantní českou vládu

2. 7. 2018 / Daniel Veselý

Z článku Bohumila Kartouse explicitně vyplývá, že se přední evropští lídři, konkrétně německá kancléřka Angela Merkelová, na rozdíl od Babišovy vlády snaží konstruktivním způsobem vypořádat s následky takzvané uprchlické krize, třebaže prozatím neúspěšně. Jenže Evropská unie na summitu o migraci pouze potvrdila svou standardní politiku, spočívající v zastrašování migrantů a uprchlíků a jejich zadržování v bezpečné vzdálenosti od evropských břehů. Patrně by bylo nejlepší, kdyby se všichni ti nešťastníci utopili ve Středozemním moři. Teprve pak by Evropané konečně měli důvod k úsměvu.

 12492

Asad chystá znovuobsazení jihozápadní Sýrie. Izrael se bude muset rozhodnout, zda intervenuje

2. 7. 2018

Minulý týden režimní vrtulníky údajně zaútočily na zemědělské oblasti jihovýchodně od Dará a zasypaly povstalce barelovými bombami. Došlo i k pozemním bojům, když se režim snaží vrazit klín mezi dvě povstalecké oblasti. Izrael se zřejmě bude snažit spojit návrat režimu do svého pohraničí závislým na odstranění íránských jednotek a šíitských milic z oblasti, píše Amos Harel.

Izrael: Syrské uprchlíky k nám nepustíme!

2. 7. 2018

"Budeme dál hájit své hranice," říká Izrael o okupovaných Golanských výšinách, zatímco blokuje přístup pro 11 000 Syřanů, kteří se zoufale snaží uprchnout před ruskou a Asadovou ofenzívou.


PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL v květnu 2018

3. 6. 2018

V květnu 2018 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 71160,18 .    Výdaje na provoz Britských listů byly 83 047,50 Kč.   

Zůstatek byl koncem května 2018 347 685,03 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu. 

Potřebujeme měsíčně cca 70 000 Kč na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 350 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Filmový festival Karlovy Vary 2018 | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
147124