Tak jakou dohodu s EU uzavřel Johnson?

24. 12. 2020

čas čtení 2 minuty
Dojde k poklesu obchodu s EU o 30-40 procent. Katastrofa.

Několik prvních myšlenek k obchodní dohodě Británie-EU, než budeme moci studovat ten text, který má prý více než 2000 stránek, píše rektor Glasgow University Anton Muscatelli, profesí bankovní ekonom:   

Jak bylo řečeno opakovaně, tato dohoda byla na začátku tohoto procesu chararakterizována jako tvrdý brexit: Británie bude mimo jednotný evropský trh a mimo evropskou celní unii. Nebudou žádná cla, avšak celní kontroly vytvoří v obchodu s Evropskou unií podstatné obchodní bariéry.

V oblasti služeb (pozn. red.: britská ekonomika se z 80 procent skládá ze služeb) s výjimkou oblastí, kde EU poskytne jednostranně ekvivalenci. Evropská unie zaujímá v této věci opravdu tvrdý postoj, například koncem listopadu EU dala najevo, že evropský obchod s derivativy bude omezen na platformy na území EU anebo na třetí země s ekvivalencí.

 

Budou oblasti, kde některé výrobky budou z obchodní dohody vyloučeny. Už se hovoří o sadebních bramborách (pozn. red. na prodeji sadebních brambor do EU  závisí velká část zemědělství v severní Angli a ve Skotsku, tento ekonomický sektor zkolabuje) - zřejmě budou i další překvapení.

Kdo ustoupil? Zdá se, že Británie podstatnou měrou ustoupila ohledně rybolovu a EU ustoupila ze své původní pozice o rovných podmínkách pro obchod a o arbitrážním mechanismu. Původně chtěla EU něco, co by znamenalo automatické tresty - nyní je dohoda více jako standardní dohoda o volném obchodu mezi EU a neevropskými zeměmi.

Bude zajímavé, jakou roli bude hrát Evropský soudní dvůr v konfliktních oblastech. Zdá se, že to bude nepřímé, stejně jako je tomu v jiných dohodách mezi EU a třetími zeměmi.

Z ekonomického hlediska bude obchod EU- Británie v nadcházejících 5-10 letech menší, než by byl, kdyby Británie zůstala v jednotném evropském trhu a v celní unii. Možná o 30-40 procent. Dohoda nezabraňuje ekonomickým škodám.

Je na této dohodě něco pozitivního? No, je tomu poprvé, co evropská země mimo EEA uzavřela dohodu o volném obchodu s EU, která vypadá jako samostatná obchodní dohoda.

Zdá se, že dohoda Británie-EU se velmi odlišuje od složité dohody Švýcarsko-EU i od asymetrických dohod mezi EU a zeměmi na východ od EU. Dává Británii méně povinností.

Také tato dohoda vytváří možnost, aby budoucí britské vlády prohloubily vztah s EU, pokud si něco takového budou přát vyjednat. To nebude jednoduché, vzhledem k tomu, že EU trvá na čtyřech svobodách, ale tato dohoda se může stát vzorem pro jdalšá obchodní dohody s EU.https://twitter.com/UofGVC/status/1342049618364936193?s=20

0
Vytisknout
5445

Diskuse

Obsah vydání | 29. 12. 2020