Analýza Českých elfů

Míra tematické a postojové blízkosti mezi českým zdrojem dezinformací Parlamentními listy a ruským propagandistickým zdrojem Sputnik

27. 5. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 7 minut

Čeští elfové zpracovali analýzu tematické a postojové shody mezi Parlamentními listy a Sputnikem. Jako vstupní data posloužily články z období mezi 3. lednem 2020 a 31. prosincem téhož roku. Celkem 547 textů bylo strojově identifikováno jako možný duplikát nebo převzatý text. Po ručním protřídění dat bylo 87 možných shod vyřazeno jako falešně pozitivní.

To, že texty vystupují v následujících seznamech nutně nemusí znamenat, že se jedná o duplikát, či převzatý článek, což se dá ilustrovat na 92 textech věnujících se tematicky pandemii. Jak Parlamentní Listy (dále jen „PL“), tak Sputnik (dále jen „SP“) v průběhu roku informovaly o situaci, počtech nakažených, nových nařízeních, citovaly tiskové konference vládních představitelů. Strojová analýza tak správně identifikuje shodu, která však vzniká čistě na základě stejného zdroje informací, nikoli na základě cílené duplikace z jednoho, či druhého webu.

Tato systematická chyba analýzy se objevuje méně často i u jiných témat. Typicky ještě u textů informujících o diskusních pořadech (Otázky Václava Moravce, Partie, XTV…).

Témata:

Do analýzy tedy dále postoupilo 460 článků, z nichž se 92 věnovalo pandemii. Na základě výše zmíněného je potřeba hodnotu u tématu „Covid“ brát s rezervou. (Plot je omezen na alespoň tři výstupy na stejné téma).

Další silně zastoupenou kategorií je téma obecně politické. Často se jedná o obecné rozhovory obsahující širší záběr témat, kdy je výrazně silněji zastoupen směr přebírání PL -> SP. Tedy, velké množství textů uveřejněných na PL v kategorii Rozhovor, je po úpravě publikováno na SP (více o směru přebírání níže). Rozhovory, které se rozhodl SP převzít, či použít jako základ vlastních článků, jsou jasně disproporčně nakloněny SPD, Trikolóře a KSČM, případně k nim názorově blízkým mluvčím. Téměř všemi rozhovory se line otevřená podpora východu (hlavně Ruské federace, i na úkor České republiky) za soustavné kritiky EU a USA. Pokud je v textu zmiňována nějaká negativní skutečnost o RF, je železným pravidlem, že k tomu bylo Rusko dotlačeno Západem. Kauza „Ricin“, odstranění sochy maršála Koněva nebo přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova. Tam všude je Rusko obětí západních provokací. Dá se říct, že ve všech loňských kauzách se vztahem k Ruské federaci, probíhala velmi podobná argumentace, kterou nyní sledujeme v kauze Vrbětice. 

Co se týče konkrétních politiků a odborníků, se kterými byly rozhovory převzaty, jedná se o uniformní seznam jmen, kde mírně vyčnívá snad jen Václav Klaus ml. (3 převzaté rozhovory za rok). 

Na následujícím grafu je jasně vidět politická nevyváženost při přebírání rozhovorů, pod grafem následují konkrétní případy převzatých rozhovorů.

Příklady:

Jiří Kobza (SPD):

PL: Odstranění Koněva. Poslanec Kobza je ve varu: Dělá se mi z nich na nic. Hyenismus. Zbabělec Kolář! (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Odstraneni-Koneva-Poslanec-Kobza-je-ve-varu-Dela-se-mi-z-nich-na-nic-Hyenismus-Zbabelec-Kolar-619405)

SP: Poslanec Kobza: Odstranění sochy Koněva je součást plánu likvidace korektních vztahů mezi ČR a velmocemi (https://cz.sputniknews.com/20200404/poslanec-kobza-odstraneni-sochy-koneva-je-soucast-planu-likvidace-korektnich-vztahu-mezi-cr-a-11756153.html)

Radovan Vích (SPD):

PL: Ne všichni jedou na Tchaj-wan! Plukovník Vích řekl, jak to vidí lidé mimo Senát. A cenzura v ČT? Tvrdé prohlášení o Moravcově pořadu (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ne-vsichni-jedou-na-Tchaj-wan-Plukovnik-Vich-rekl-jak-to-vidi-lide-mimo-Senat-A-cenzura-v-CT-Tvrde-prohlaseni-o-Moravcove-poradu-627103)

SP: „Hospodářská orientace převážně na EU je chybná.“ Plukovník Vích o tom, k čemu nás může dovést naše zahraniční politika (https://cz.sputniknews.com/20200615/hospodarska-orientace-prevazne-na-eu-je-chybna-plukovnik-vich-o-tom-k-cemu-nas-muze-dovest-nase-12091808.html)

Miroslav Grebeníček (KSČM):

PL: O co reálně jde? Chtějí střet, za každou cenu. Grebeníček ke kauze jedu pro starosty. A také k Petříčkovi (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/O-co-realne-jde-Chteji-stret-za-kazdou-cenu-Grebenicek-ke-kauze-jedu-pro-starosty-A-take-k-Petrickovi-624114)

SP: „Jde o to vyvolat za každou cenu konfrontaci.“ Grebeníček promluvil o mocichtivosti a zkreslení dějin (https://cz.sputniknews.com/20200517/jde-o-to-vyvolat-za-kazdou-cenu-konfrontaci-grebenicek-promluvil-o-mocichtivosti-a-zkresleni-dejin-11956281.html)

V kategorii České televize se obecně přebírají články věnující se volbě členů Rady ČT, která proběhla asi před rokem, kde byli zvoleni mimo jiné Luboš X. Veselý a Hana Lipovská. Těmto dvěma je pak věnována nadstandartní pozornost. Texty k nim kritické téměř přebírány nejsou.

Za zmínku stojí ještě kategorie článků věnujících se české, evropské nebo světové ekonomice se silným důrazem na zkaženost západu a neschopnost Evropské unie. K tomuto tématu se přebírají výhradně texty Paní Šichtařové a Pana Pikory.

Lidé:

V následujícím grafu je znázorněna četnost, s jakou jsou prezentovány názory různých aktérů v převzatých textech. Opět omezeno alespoň na tři výskyty. Stejně jako v případě pandemie, je pravděpodobně nadhodnocena i četnost přebírání textů prezentujících názory premiéra Babiše. Hlavně kvůli časté citaci na jeho seriál „Čau lidi“. Překvapivě vysoko se v seznamu umístil bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta. To je zřejmě způsobeno jeho smířlivými názory na ruskou politiku.

Zastoupení Politických stran v přebíraných textech:

Výše zmíněné nadhodnocení Andreje Babiše se pochopitelně propisuje i do zastoupení politických stran. Nepoměrně silné zastoupení ale vykazuje SPD, nikoli však tak dominantní, jako u přebíraných rozhovorů. Překvapivě silné zastoupení se může zdát i u TOP 09, zde se ale více než 60 % textů věnuje Miroslavu Kalouskovi. Nadstandartní zastoupení jednoho politika v rámci strany je vidět i u ODS, kde jsou nejčastěji přebírány názory Jana Zahradila.

Směr přebírání článků:

Jak již bylo zmíněno, u přebírání rozhovorů převládá směr z PL na SP. To se potvrzuje v datasetu i globálně. Směr PL -> SP podstoupilo 375 textů, zatímco opačný jen 85. Směr přebírání je zhodnocen na základě času a data publikace. Budou tedy opět mírně nepřesné kvůli obdobným textům vzniklým nezávisle.

Obecně platí, že asi třičtvrtě duplikátů jsou od sebe časově vzdáleny méně než 12 hodin.

Závěr:

I když je těžké na základě této analýzy s jistotou zhodnotit nějaké komplexnější trendy v přebírání textů mezi PL a SP, dá se s velkou mírou jistoty konstatovat minimálně to, že jsou si tyto dva weby tematicky velmi blízko, když v průměru vzniká více než jeden text denně, který je následně převzat (nebo jeho část) druhým webem, nebo případně informuje o stejném fenoménu, cituje stejná vyjádření, nese stejné informace včetně zabarvení a podprahové zprávy čtenáři.


1
Vytisknout
4425

Diskuse

Obsah vydání | 1. 6. 2021