V Česku se už odborník musí bát vypracovat i odborný posudek!

16. 8. 2012 / Jiří Baťa

Holešovská Strategická průmyslová zóna (SPZ) byla původně vytipována pro možnost investičního záměru výstavby automobilového závodu HYUNDAI. Protože však záměr je jedna věc a realizace druhá, holešovská SPZ vybrána nebyla a začaly problémy. Vykoupení plochy stávající SPZ, dříve letiště Holešov, stálo Zlínský kraj cca 600 milionů Kč. Ještě něco samozřejmě stály investice do vybudování potřebné infrastruktury, nicméně v případě dobrého, nebo ještě lepšího investora (investorů), byla očekávána mimořádně výhodná návratnost, a tedy i nemalé zisky pro zainteresované. Osud jim však nepřál a SPZ zůstává, až nepatrné výjimky, prázdná, pustá. Zde je jeden za sporných důvodů.

Jedním ze zajímavých a lukrativních investorů byla gumárenská firma MITAS, firma, zabývající se výrobou průmyslových, především zemědělských a speciálních pneu. Jenže do možnosti MITASU zainvestovat a realizovat výstavbu svého závodu, vstoupili místní ekologičtí a jiní aktivisté s poukazem na nevhodnost výstavby takového závodu, protože ten by mohl ohrozit zdroje zásobárny pitné vody, které se nacházejí pod SPZ. Není podstatné, co se jistou dobu kolem tohoto problému dělo, fakt je, že to bylo nechutné dohadování a trumfování, kdo a jakou velkou má pravdu, nebo naopak lže.

Jedním z rozhodujících momentů pak bylo před dvěma léty, na objednávku města Holešov, vypracování posudku hydrogeologa Zdeňka Vacka, který ve svém posudku uvádí že umístěná gumáren MITAS není pro oblast holešovské zóny vůbec vhodná, a odkazoval na fakt, že plocha SPZ se nachází, jak výše uvedeno, na jímacím území pitné vody pro Holešov a okolí. To aktivitu Zlínského kraje zabrzdilo natolik, že i jiní zájemci o zainvestování v holešovské SPZ začali váhat a investice do SPZ byly de facto zastaveny. Výjimku tvoří několik malých firem, vesměs s lehkou výrobou, nezatěžující okolí a hlavně půdu SPZ.

Jak se dalo očekávat, několik do SPZ zainteresovaných lidí ze ZK se nemůže smířit s tím, že se SPZ v Holešově nedaří zainvestovat, resp. že je tomu bráněno právě zmíněnými skutečnostmi. To vedlo ZK k rozhodnutí, podat žalobu na již jmenovaného hydrogeologa Zdeňka Vacka. Není divu, nejen vysoká cena odkupu pozemku SPZ, ale především očekávaný a nerealizovaný zisk nenechává ZK v klidu a tak na adresu Z. Vacka jdou žalovatelné výtky, že "prý" posudek nebyl odborný, má špatnou úroveň, a drtivá většina tvrzení je založena "pouze" na spekulacích a není kvalifikovaně zdůvodněna.

Nemluvě o tom, že nelze prý vyloučit podjatost autora, protože je členem občanského sdružení Egeria. Proto "prý" mohl být posudek vypracován s určitým záměrem. K tomu jen malá poznámka a sice, že stejně tak mohla podat žalobu firma MITAS z možné ztráty zisku, kupodivu se však této aktivity pánů ze ZK nezúčastňuje.

Nyní bych chtěl upozornit na velmi pokrytecké vyjádření statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, který k tomu říká:

"Nikomu nebereme právo na jeho názor, ctíme principy občanské společnosti" (jak pozoruhodné - pozn. autora). "Na druhou stranu však každý, kdo svým počínáním poškozuje druhého, musí za své jednání nést plnou zodpovědnost!".

Nemohu než s tímto jeho výrokem souhlasit. Jenže -- je si pan statutární náměstek vědom, že se to vztahuje i na něj?

Notabene na ostatní, kteří svým počínáním poškodili a trvale poškozují druhé? Viz koaliční vláda, ODS, TOP 09 a Starostové a jejich pomahačské pidi strany? Je velmi snadné konstatovat potřebu spravedlnosti, když se jí sám domáhám, aniž bych si uvědomil, že i na mé straně leží stejné břímě možnosti jiného poškodit. Což se v nemalé míře stalo a děje i nadále! Zdeněk Vacek žalobu považuje za nesmyslnou a sám k tomu mj. říká:

" Udělal jsem posudek za pět tisíc korun a někdo vyrobil oponenturu za čtvrt milionu. Zóna byla prezentovaná jako příležitosti pro nová pracovní místa. MITAS však chtěl do Holešova pouze přemístit výrobu, nová místa by tedy nevznikla".

K možnosti podjatosti pak Z. Vacek podotýká, že zatímco jeho posudková studie k Mitasu vznikla v prosinci 2010, o.s. Eferia až v dubnu 2011. Z. Vacek má však i oporu v občanském sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko. Předseda tohoto sdružení Zdeněk Krajcar k tomu říká:

" Považujeme žalobu na odborníka na hydrogeologii Zdeňka Vacka za nedůstojnou snahu vedení Zlínského kraje vyvinit se z odpovědnosti za svůj strategický omyl, tedy za SPZ Holešov". Dodal, že odpovědnost ze tento strategický omyl, umístění průmyslové zóny nad vodním zdrojem, nese především představitel současného vedení kraje, bývalý hejtman Libor Lukáš. Svůj díl viny podle Z. Krajcara nese rovněž stávající hejtman ZK Stanislav Mišák. "Prvotní příčinou, kterou dala vzniknout černé díře krajských financí a jež umožňuje její trvání, je osm let trvající velká koalice ČSSD a ODS", tvrdí Krejcar.

K samotnému jádru pudla, tedy pitné vodě pod SPZ, je třeba dodat, že společnost Geotest vydala na konci června 2012 odborné stanovisko ke kvalitě pitné vody v prameništi Holešov (rozuměj pod SPZ). Voda podle stanoviska odpovídá nejvyšší kvalitě. Otázka je, zda si to vedení ZK a její představitelé vůbec uvědomují.

Z uvedeného, resp. z žaloby, kterou na Z. Vacka podává, to nevyplývá ani náhodou.

Protože jak známe politiky, je nezajímají osudy lidí, kteří by mohli značně doplatit na případné znečištění zdroje pitné vody, ale je zajímá zisk, který se nedostavuje, resp. se vzdaluje, ne-li již úplně zanikl.

Možná i obavy, že jim může být tato hazardní strategie se strategickou průmyslovou zónou takříkajíc, hozena na hlavu. Nemyslím, že by si z toho zrovna dělali těžkou hlavu, ale jeden neví. Volby jsou za dveřmi a jisté tělesné partie se jim více zřejmě než kdy jindy stahují. Není divu, jejich pokrytectví a honba za penězi je bezpříkladná a ostudná. Bohužel, není to jen záležitost Zlínského kraje, jsou to praktiky nosného programu současné vlády. Ale abych byl spravedlivý, i vlád předešlých a je jedno, jestli u toho byli modří, oranžoví, nebo jiní. Jakkoliv ve spravedlnost naší justice příliš nevěřím doufám, že žaloba na pana Vacka bude stažena a bude od těchto pomluv očištěn.

(Zdroj: Kroměřížsko 5+2, 16.8.2012)

0
Vytisknout
6806

Diskuse

Obsah vydání | 17. 8. 2012