Osm kritérií EU pro vývoz zbraní

23. 5. 2013

čas čtení 1 minuta


Shrnutí těchto osmi kritérií určujících vnitrostátní politiky vydávání licencí je ve společném postoji 2088/944/SZBP:

  1. Dodržování mezinárodních povinností a závazků členských států, zejména sankcí přijatých Radou bezpečnosti OSN nebo Evropskou unií, dohod o nešíření a jiných tématech, jakož i dalších mezinárodních závazků.
  2. Dodržování lidských práv v zemi konečného určení a dodržování mezinárodního humanitárního práva touto zemí.
  3. Vnitřní situace v zemi konečného určení jako výsledek napětí nebo ozbrojených konfliktů.
  4. Zachování regionálního míru, bezpečnosti a stability.
  5. Chování kupující země vůči mezinárodnímu společenství, zejména pokud jde o její přístup k terorismu, povahu jejích spojeneckých závazků a dodržování mezinárodního práva.
  6. Národní bezpečnost členských států a území, za které členské státy ve vnějších vztazích odpovídají, jakož i bezpečnost spřátelených a spojeneckých zemí.
  7. Existence rizika, že vojenské technologie nebo vojenský materiál budou v kupující zemi dodány jinému než deklarovanému odběrateli nebo znovu vyvezeny za nežádoucích podmínek.
  8. Slučitelnost vývozu vojenských technologií nebo vojenského materiálu s technickou a hospodářskou kapacitou přijímající země, přičemž je žádoucí, aby státy své legitimní potřeby v oblasti bezpečnosti a obrany naplňovaly s co nejmenším využitím lidských a hospodářských zdrojů pro potřeby zbrojení.

Zdroj: ZDE

Je jejich dodržováním vývoz zbraní do Konga, Libye, Jemenu a Somálska? (JČ)

0
4571

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2013