Gang prospěchářů nám pořád věší s vytrubovanou změnou klimatu bulíky na nos?

7. 2. 2014 / Miloš Dokulil

čas čtení 8 minut

ÚVODEM: Nikdo z těch, kteří pracují v rámci IPCC (tj. v Mezinárodním panelu o klimatických změnách), nedostává za svou činnost žádnou odměnu.

Výchozí výsledky obšírné 5. zprávy IPCC o klimatu naší Země přednesené 27/10/2013 ve Stockholmu: 2216 stran, redigovaných 259 vědci, čtených a komentovaných dalšími snad celkem 1089 vědci. Zpráva byla schválena zástupci 110 zemí.

1) Je celá oficiální věda (tzv. "mainstream") jen bandou zaprodanců? Má jen pár škarohlídů z jistých proslulých webových stránek vždycky pravdu, když podezírá vyhlašované výsledky IPCC jen za uplacený komplot? I kdyby někdy stála a padala ta kritika třeba s jediným grafem nebo článkem, který náhodou byl opravdu "vedle"?

Skeptikové opět po říjnu 2013 halasně hlásí: V IPCC museli přiznat, že se mýlili ("!"). Kdy a v čem? Přece dokumenty neuvádějí žádnou stagnaci klimatu. Že by nebylo propojení emisí CO2 se zvýšenou mírou oteplování prokázáno?!

Je účelné hned upozornit na jeden velmi závažný moment. Jedno jsou fakta a jejich míra relevance, a v odlišném poli mohou být jejich případné interpretace (a kritéria, na jejichž základě k těm interpretacím došlo)!

2) FAKTA: Aspoň některá fakta, která bychom měli brát současně a průběžně v úvahu dřív, než začneme dělat závěry: a) především koncentrace CO2 v ovzduší (v jednotkách "ppm"), b) míra tání ledovců (v miliardách tun), c) stoupání úrovně hladin moří (v mm/10 let), d) registrace stoupání teplot ovzduší (v °C; v desetiletých obdobích, zprůměrováno na celou zeměkouli). (Ne že by to bylo všechno. Ale aby tu byl aspoň začátek pro širší spektrum údajů před vlastními závěry.)

3) Před obšírnou zprávou z konce října 2013 (která bude mít ještě v tomto roce dvě další pokračování) naposledy vyšla obdobná zpráva ke klimatu roku 2007 (4. zpráva). Stalo se tak na základě analýzy a syntézy 9 200 prací.

Připomeňme aspoň něco (s malým průhledem do dneška). Psalo se tam, že teď nastává zvyšování teploty, k jakému předtím nedocházelo po 800 000 let. (Skeptikové poznamenávají, že IPCC musel teď údajně přiznat, že najednou nastala jakási "pauza".)

V oné starší zprávě se mj. konstatovalo, že perioda posledních 30 let vykazuje změny, jakým nic podobného nebylo zaznamenáno za předchozích 1400 let. Např. vzduch byl teplejší o 0,85 °C než roku 1880. A teď jen za poslední desetiletí úroveň hladiny moří stoupala o 3,2 mm/rok! (s čímž ještě 4. zpráva tak dramaticky nepočítala!). Zčásti za to může viditelně nyní zrychlené tání ledovců: jen v Grónsku v současnosti roztaje 215 miliard tun ledu za rok! (Umí si to vůbec někdo představit?) Je to sedmkrát víc, než kolik tálo ještě v 90. letech 20. století!

4) Pár dalších fakt zde uvedu proto, aby bylo patrno, že skoro nic v oblasti klimatu neprobíhá nějak pouze "lineárně" (jaksi postupně, a s předem dohledatelnými parametry!). Počítačové modelace mohou být sice velmi užitečné, ale nesmírně záleží nejen na tom, s čím jejich autor počítá, ale také na tom, kolik předem nezakalkulovatelných vlivů ovlivnilo navíc zkoumaný výsek reality. (Samozřejmě asi tu není nutné příliš zdůrazňovat optimalizaci sítě stanovišť, citlivost registrujících aparatur, případně napojení na další doprovodné údaje, o spolehlivosti naměřených veličin nemluvě.)

Malý příklad: Teplota zemského povrchu za10 let od roku 1998 se zvyšovala o 0,05 °C. Předtím, po roce 1951 to bylo 2 a ½ krát tolik: + 0,12 °C za stejné sledované období. Vzhledem k celkovému stavu registrovaného oteplování zemského povrchu po roce 2000 se pro poslední dekádu prorokovalo dokonce zvýšení teplot o + 0,21 °C! A ta registrovaná teplota se sice nadále zvyšovala, ale jen o čtvrtinu předpovídané hodnoty. (Oč tu konkrétně běží? Děje se něco zvláštního? Neznamená to automaticky, že se oteplování zastavilo!)

Postupné oteplování začalo být patrné po 1750, když se roztočila kola industrializace (a začalo se stále výrazněji uplatňovat uhlí). Již ale mezi lety 1943-1975 se další oteplování ovzduší přibrzdilo (dokonce s mírným ochlazením!). Případné simulace nemusí odhalit pravou příčinu! (Tehdy mj. také opět déle působila La Niňa; o ní viz ještě zde níže v textu.) Nelze přehlížet, že se nemálo urychlilo znečišťování ovzduší akumulacemi CO2, které již koncem loňského roku přesáhly "magickou" hranici 400 ppm.

5) Klima není tak jednoduchý a přímočarý proces, jak si mnozí lidé myslí! Je-li zjištěna nějaká tendence, neznamená to, že nebudou zaznamenány hned v příštím sledovaném období od ní nějaké závažné odchylky, či dokonce nečekané anomálie. Zde teď uvedu níže tři nepřehlédnutelné vlivy:

5a) Slunce: Po roce 2000 Slunce prokazovalo menší celkovou aktivitu, než by odpovídalo jeho pozorovaným 11-letým cyklům. Pokles iradiace ve wattech na m2: po roce 2000 z 136,7 W klesla do r. 2010 řádově skoro o 0,15W/m2. (Můžeme se ptát, zda to je jen 10 až 20 % deficitu dopadající energie na Zemi?)

5b) Sopečná činnost: Miliardami tun zplodin vrhaných na desítky kilometrů do ovzduší působí výbuchy sopek proti oteplování. Jimi je znemožňován průchod slunečních paprsků až na zemský povrch a od aerosolů se ty paprsky přímo odrážejí zpět do kosmického prostoru. Po roce 2005 došlo k sérii menších vulkanických erupcí; ovšem každá vychrlila mezi 1 až 1,5 miliardy tun dioxydu síry do stratosféry. (Je to dalších 10 až 30 % deficitu na očekávaném větším oteplování?)

5c) Oceány: Světová moře absorbují CO2; teplá mořská voda se ohřívá jak do větších hloubek (až několik set metrů), tak také se odpařuje; nad teplou mořskou hladinou se vytvářejí bouřkové mraky (v určitých pásech tornáda či hurikány). Až 90 % přebytečného horka se může uskladnit v mořské vodě, v jejích horních 700 m. (Zatím není tohle dost prozkoumáno! Je zde např. také další otázka: až do jakých hloubek se v důsledku příjmu tepla z ovzduší může projevit a jak přesně třeba dilatace.)

Možná sem dodejme jako další závažnou poznámku fakt, že v rovníkovém Pacifiku už 15 let trvá anomálie kolem absorpce tepla větry. Teď v jihoasijském Tichomoří (již od roku 1998!) dominuje La Niňa (ze španělštiny, tj. "Děvčátko"; název tajfunu, směřujícího z východu na západ). Každé 2 až 7 roků se běžně režim směru větrů zvracel v opačný (v El Niňo; tj. "Chlapeček"). Původ této fluktuace zatím prozkoumán přijatelně není; přitom stávající stav, s dominancí La Niňa, trvá -- jak již bylo zmíněno -- překvapivě již celých 15 let! (Pak dělejte spolehlivé modely!)

ZÁVĚREM: Samozřejmě že IPCC zohledňuje v mezích pozorovacích možností a zjištěných fyzikálních souvislostí vlivy jak kosmické, tak globální (suchozemské, mořské, tání ledovců nebo permafrostu). Lze spolu s tím zjištěnou a zaznamenanou tendenci o podílu lidského faktoru na zjištěných klimatických změnách opravdu zlehčovat?

Automaticky tohle všechno neznamená, že se během zjištěného celkového a trvajícího globálního oteplování počasí někde zrovna nezvrátí třeba do zjevného opaku, jako např. letos v lednu zvláště na východě USA; anebo koncem ledna toho půl metru sněhu třeba v Maroku nebo katastrofální záplavy v záp. Evropě. Přitom bychom neměli ignorovat, že v Austrálii v téže době zaznamenali historická maxima nad 40 °C; fandové tenisu si možná vzpomenou...

Další informace viz mj.: ZDE a ZDE

0
Vytisknout
5134

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2014