Jak český stát likviduje občany II.

9. 2. 2014

čas čtení 4 minuty

Je to zavedený likvidační kolotoč, viz níže. Totéž se stalo paní Džbánkové, pozn. red.

Dobrý den Vážená redakce,

velice Vám děkuji za Vaši práci. Při čtení Vašich článků mám pocit, že žijete v tomto státě a vidíte realitu, kterou hodně našich zákonodárců nevidí, nebo nechce vidět,píše čtenářka, která nechce, abychom zveřejnili její jméno Opakovaně se zabýváte exekucemi, což je můj případ. Bohužel patřím mezi ty, kteří mají nařízenou exekuci pro směnečný peníz jako ručení za úvěr. Ten jsem si se společníkem vzala v době, kdy se firmě dařilo a nepočítali jsme s tím, že budeme muset uzavřít prodejnu. Tím se můj kruh uzavřel. Neměli jsme prostory a finance na splácení úvěrů také ne. Banka nám zesplatnila úvěry a uplatnila vůči mně směnečný peníz. Nyní mám vydán exekuční příkaz na prodej nemovitosti, ve které bydlím. Dále uplatnila exekutorka všechna svá práva t.j. exekuci na účet, exekuci na důchod. Z důchodu je mi a společníkovi sráženo celkem 4.200 a navíc jsem se dohodla, že na účet exekutora skládáme celkem další 4.000 Kč. t. j. měsíčně na účet exekutora odchází asi 8.200, - Kč. Exekutorka nechala nemovitost ocenit soudním znalcem. Dnes mi přišlo ocenění nemovitosti ve výši 850.000, - Kč, kdy původní hodnota 1.700 tis. byla snížena na 850 tis, za kterou chce exekutorka nemovitost prodat.

(Ke snížení došlo dle stanoviska exekutorky z důvodu vad, t. j. nájemní smlouvy na dobu určitou, která prodejem nezanikne.) Na nemovitosti mám zástavní právo ČMSS ve výši 1.000.000, - Kč jako první v pořadí, jako druhé zástavní právo za půjčku ve výši 500.0000, - Kč na opravu RD a jako třetí je banka se svým exekučním titulem nyní ve výši 250.000, - Kč. (původně tato částka byla 400.000,- Kč.) Exekutorka chce nemovitost přesto prodat. Požádala jsem exekutorku o zastavení exekuce, ale banka jí nedala souhlas. Žádala jsem banku o odložení či zastavení exekuce, ale banka mé žádosti nevyhověla.

Pokud by prodej nemovitosti vyřešil problém dluhu, pak bych to považovala za správné.

V mém případě však k uspokojení pohledávky banky nedojde, jelikož se jedná o nepřednostní pohledávku uspokojovanou ve třetí skupině dle pořadí zástav a její exekutorská zástava je třetí v pořadí. To, že by se některý do dražby nepřihlásil, se nedá předpokládat.

Takže výtěžek z prodeje půjde na úhradu poplatků exekutora a dluhu u ČMSS. Za vyšší cenu než 850 tis. se určitě nemovitost neprodá a může být nabízena ještě za nižší cenu, pokud se napoprvé neprodá.

  • prodejem nemovitosti se žádného z dluhů nezbavím, jediný kdo na tom vydělá je exekutor. A to nevím, kam půjdu bydlet.
  • Zástavy při vydražení zaniknou a závazky se stanou splatné. To znamená, že i syn, který je jako přístupitel k smlouvě s ČMSS, se stane dlužníkem, jelikož dluh bude banka požadovat i po něm.

Já si plně uvědomuji, že musím své závazky plnit. Snažím se komunikovat, splácím dle možností a přece není z tohoto kruhu cesta ven. Asi pouze na ulici. Kde bych se ještě mohla obrátit nebo najít oporu v zákoně a celou záležitost bance vysvětlit. Na právní zastoupení bohužel peníze nemám. Nabízejí se mi různé firmy, že vyřeší moji exekuci, ale v tom vidím další problém, nikoliv řešení.

Obrátila jsem se i na:

  • bezplatné poradny, tady mi odpověděli, že jsem vyčerpala vše co umožňuje zákon.
  • Exekutorskou komoru, zde mi citovali zákon, že je vše v pořádku - Exekutor činí vše pro vymožení dluhu.
  • Na předsedu představenstva GE MONEY a.s. -- ten předal moji žádost o zastavení exekuce na Ombudsmana GE Money a.s., ale zde konstatovali pouze situaci, ve které se nacházím aa odmítají jakoukoliv dohodu.

0
Vytisknout
16137

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2014