Pět věcí, které byste měli vědět o masových střelbách ve Spojených státech

4. 10. 2017

čas čtení 3 minuty

Jako kriminolog jsem se zabýval nedávno zveřejněnými výzkumy, abych se pokusil vyvrátit některé běžně se vyskytující omyly, které se vkrádají do diskuse o masových střelbách ve Spojených státech, píše Frederick Lemieux na webu The Conversation. Zveřejňuji několik poznatků, které by vám mohly pomoci vyvarovat se omylů, jež tak často slýcháváte.

1.       Více zbraní vám bezpečnost nezaručí

Masové střelby se neodehrávají pouze na území Spojených států, ale i v dalších 25 bohatých zemích. Mezi lety 1983 až 2013 došlo v USA k 78 masovým střelbám. Na druhém místě, daleko za Spojenými státy, je Německo, kde v tomto období došlo k 7 velkým střelbám. V dalších 24 vyspělých zemích se odehrálo celkem 41 masových střeleb.

Jinými slovy: Ve Spojených státech se za sledované období odehrálo téměř dvakrát více masových střeleb než v těchto 24 státech.

Dalším závažným zjištěním je, že masové střelby a vlastnictví zbraní spolu úzce souvisí. Větší počet vlastníků zbraní v té které zemi koreluje s větším počtem takových incidentů.

2.       K přestřelkám dochází čím dál častěji

Studie Harvard Injury Control Research Center ukazuje, že frekvence masových přestřelek má stoupající tendenci. Podle výzkumníků v průběhu let 1983 až 2011 k těmto tragický incidentům docházelo v průměru jednou za 200 dní, zatímco od roku 2011 k nim docházelo jednou za 64 dní.

3.       Restrikce týkající se prodeje zbraní

USA mají díky druhému dodatku americké Ústavy shovívavé zákony ohledně držení zbraní. To je v ostrém kontrastu s restriktivními zákony, které platí ve většině evropských zemí. Kriminologové George Newton a Franklin Zimring tvrdí, že shovívavé zákony týkající se držení zbraní platí ve společnosti, kde si všichni, až na zakázaná uskupení, mohou koupit střelnou zbraň. Kupující nemusí zdůvodňovat, proč si chce zbraň pořídit. Restriktivní zákony naopak vyžadují, aby osoby, které si chtějí koupit střelnou zbraň, licenčním orgánům uvedly pádné důvody k pořízení zbraně.

V zemích, kde platí restriktivnější zákony o držení zbraní a kde je méně vlastníků zbraní, je rovněž menší šance, že zemřete v důsledku střelného poranění.

4.       Kontrola držitelů zbraní

V zemích s restriktivnějšími zákony o držení zbraní musí zájemci o střelnou zbraň absolvovat výcvik, jak se zbraní zacházet, musí získat povolení k lovu, nebo předložit dokumenty, že patří k nějaké střelecké asociaci. Tito lidé musí dokázat, že nepatří k žádné „zakázané skupině“, tedy, že nejsou duševně nemocní, že nemají kriminální minulost apod.

Kdyby tyto zákony platily v USA, většina aktivních amerických střelců by si nikdy střelnou zbraň koupit nemohla.

5.       Nelze všechny masové přestřelky považovat za terorismus

Není pochyb o tom, že masové střelby jsou děsivé a že terorizují komunity, v nichž k takovým incidentům dochází. Nicméně ne všichni aktivní střelci, kteří se takových zločinů dopustí, tlumočí nějaký politický vzkaz či politické přesvědčení. Většina těchto střelců trpí psychickými problémy, jsou šikanováni nebo naštvaní. Tito lidé mohou být motivováni celou škálou osobních nebo politických pohnutek a zpravidla nechtějí oslabit legitimitu vlády. Častou motivací bývá pomsta a touha po moci.

 

 

0
Vytisknout
8122

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2017