O nutnosti jednoty elit

Jsme odsouzeni ke spolupráci

20. 11. 2017 / Bohumil Kartous, Marek Beneš

čas čtení 4 minuty

John Naughton poukázal ve svém ostře kritickém textu v Guardianu na to, že svět ovládají technologové, kterým chybí společenskovědní poznání, často i základní gramotnost, která by jim umožňovala chápat společenské principy. Kontroverzní téma vyvolalo diskusi dvou přátel, z nichž jeden je technicky a druhý společenskovědně vzdělán...

Marek Beneš: Zajímavé, Bobe. Britské listy publikovaly článek z Guardianu o tom, jak techničtí pologramoti rozvracejí společnost. Takže už tu máme nové původce zla: ty, co studovali matematiku. Zajímavé je sdělení o té pologramotnosti. Takže vedle těchto fachidiotů jsou tu ještě plně gramotní. Pravděpodobně redaktoři Guardianu a vybraní absolventi sociálních oborů, kteří vědí, jak společnost řídit.. Považuji tento článeček za jeden z nejdrsnějších útoků na přírodní vědy a technickou elitu posledních let. Jelikož je Guardian globální deník a vytváří informační pole, jsem zvědavý, kam tento útok dále povede. Elita ma tři vrstvy: názorovou, finanční a technickou. Vidím, že názorová elita chce řešit krizi společnosti rozkolem s technickou elitou. Hodně štěstí...

Bob Kartous: Marku, moje vlastní zkušenost potvrzuje, že technici řídí společnost, aniž by - často - měli ponětí o společenských principech. V mocenských vrstvách, mezi decision makery, nejčastěji prolíná právě finanční a technická elita, v ČR výrazně. Mně osobně se to potvrzuje v diskusích o vzdělávání s lidmi ze Svazu průmyslu, kteří nechápou mnoharozměrnost dopadů vzdělávání. Potvrzuje se mi to, když sleduju společensky naivního miliardáře, který se snaží zlepšovat společnost, přesvědčen o tom, že mu matematická gramotnost stačí k pochopení složitých společenských procesů. Když mluvím s technology, kteří si nekladou ani elementární otázky po dopadu rozvoje technologií na společnost. Jsi v tomto docela výjimka. Představ si, že by za tebou přišel nějaký politolog a začal tě s nadřazeností poučovat o tom, jak stavět továrnu. Hodně by se s nasmál. Já se nesměju, protože tohle zažívám takřka denně...

Marek Beneš: Problem je ale přece v tom, že tímto Guardian na technickou elitu zaútočil a co to bude dále znamenat. Tyto články nejsou náhodné. Společenská krize je dost hluboká a nerad to sděluji, ale my potřebujeme i zásadní technologické změny, abychom aspoň přežili. V odpadech, v energetice, technologie reagující na změny klimatu, technologie pro zvládnutí umělé inteligenci atd. K čemu povede toto prohlubování rozkolu? K rozvratu. Musí docházet aspoň k elementární komunikaci. Ta se neuskutečňuje tím, že sdělím těm, které k řešen problému budu potřebovat, že jsou pologramotní.  Zábavné na tom je i to, že důsledky sociálních sítí neznal na začátku nikdo a nadšení bylo velké, a to i u názorové elity. Naším cílem totiž musí být společné hledání řešení v komplikovaném světě, které nevyřeší vzájemné obviňování mezi elitami. Protože jsme odsouzeni ke spolupráci.

Bob Kartous: Ano, článek je provokativní, jeho záměrem je dle mého upozornit na tu očividnou asymetrii v podílu vlivu, který jednotlivé skupiny elit mají, přistoupíme-li na tvé rozdělení. Faktem je, že technologie a technologové drtivě vládnou, aniž by - poněkud arogantně - připustili, že jejich pohled na svět, jejich chápání skutečnosti a jejich usilování mohou vytvářet těžko řešitelné problémy, za něž však oni nenesou žádnou odpovědnost. Guardian není určitě první, kdo tento diskurs otevřel. Kritiků je dost, namátkou kniha Throwing Rocks at the Google Bus, která , jak vidíš podle názvu, také relativně silně útočí z pozice někoho, kdo je v bezvýchodné pozici. Ale naprosto souhlasí, jsme odsouzeni ke spolupráci. Pokud bych chtěl zhodnotit, jak ji navázat a jak se snažit tebou uvedené problémy, které naprosto uznávám a obávám se jich, řešit, pak je nutné přimět zejména technology a jimi koncentrovanou moc k tomu, aby poslouchali ty ostatní. Je možné, že k tomu ale budeme muset dospět jinou cestou...

0
Vytisknout
7465

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2017