Fakta o zdravotním pojištění

15. 3. 2018 / Jaroslav Polák

čas čtení 2 minuty

Nedávno jsem na Britských listech publikoval zamyšlení nad systémem placení zdravotního pojištění v ČR. Po dlouhé době se mi podařilo získat data z Ministerstva zdravotnictví (MZ) ohledně toho, kolik zaplatili OSVČ a podnikatelé na zdravotním pojištění. Na stránce jsou uvedena data o celkové vybrané sumě – příjmy ze zdravotního POJIŠTĚNÍ. Celkově bylo od všech pojistníků včetně státních pojištěnců vybráno 265 miliard Kč. Většinu příjmů tvořily příjmy od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků, a to konkrétně téměř 200 miliard Kč. Zajímavá je ale suma vybraná pouze od OSVČ – ta činila v roce 2016 dle údajů zaslaných z MZ = 16 miliard tj. tedy „neskutečných“ 6% příjmů z celkově vybraného zahrnujíc i platbu za státní pojištěnce (65 miliard Kč).

Poznámka: za rok 2017 je to 16,8 miliardy! Tj. minimální nárůst. Pokud vezme v potaz, že podnikatelů je cca 1 milion a zaměstnanců cca 4,2 miliony, tak jasně vidíme zřejmý nepoměr. Podnikatelů je cca jedna čtvrtina počtu vzhledem k počtu zaměstnanců, ale vybere se od nich jen cca nikoliv jedna čtvrtina, ale jedna dvanáctina (200:16 = 12,5).

Jistě, OSVČ nedostávají žádný příjem v době nemoci – ale že by jinak čerpali ze systému 3x méně než zaměstnanci? To se mi dost nezdá. Dále je tu problém, kdo financuje platby za státní pojištěnce. No samozřejmě je financují převážně zaměstnanci a potažmo zaměstnavatelé, neboť inkaso daně z příjmu z nezávislé činnosti bylo v roce 2016 6,85 miliardy, tj. jen něco málo přes desetinu platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce (v roce 2017 inkaso „závratně“ stouplo na 7,6 miliardy Kč).

Je otázkou, zda má vůbec smysl při tak nízkém výnosu vybírat u této skupiny obyvatel daň z příjmu? Nepřevýší náklady na administraci samotný výběr? No a co se týče zdravotního pojištění, tak částka 16 miliard mi přijde zcela zbytná. Nejlepší by bylo tuto privilegovanou vrstvu zcela vydělit ze systému veřejného zdravotního pojištění, ať si zdravotní péči financují dle svého oblíbeného hesla (populárního mezi některými poněkud prostšími živnostníky) „Každej za svý“.

Zbylí pojištěnci na tom rozhodně neprodělají a naši spoluobčané s 80,60 a 40% procentními odečitatelnými výdajovými paušály již nebudou subjekty „závistivých“ útoků a nebudou již „trestáni za úspěch“; tj. nebude jim zdaňován příjem. Jistě na tom budou daleko lépe než nyní a budiž jim to přáno.

0
Vytisknout
9519

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2018