EYE 2018: Index štěstí: Co způsobuje lepší život?

8. 6. 2018 / Dominika Švecová

čas čtení 3 minuty

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 konal třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastnilo více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce bylo  předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi. 

Akce byla  zcela zdarma a byla  určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.

V Evropském parlamentu se  lidé účastnili  až 4 aktivit denně, které byly simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Je to i vaše Evropa. Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která  se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde:  https://www.europeanyouthideas.eu/questions

Dnešní, poslední, osmnácté téma k úvaze a diskusi je:

Index štěstí: Co způsobuje lepší život?

EYE 2018: HAPPINESS INDEX: WHAT MAKES FOR BETTER LIVES? - INDEX ŠTĚSTÍ: CO ZPŮSOBUJE LEPŠÍ ŽIVOT?

Žebříčky ukazující, v kterých zemích jsou lidé nejšťastnější a mají se nejlépe, nás zajímají - a informují strategii politiků.
Jak může Evropská unie přispět k rozdílům v míře spokojenosti občanů v jednotlivých svých členských státech?


https://www.europeanyouthideas.eu/happiness-index-what-makes-better-lives

Co si o tom myslíte vy?


Některé reakce mladých lidí:


Všeobecně vzato je štěstí otázkou perspektivy, ale v souvislosti s životní úrovní mají chudší obyvatelé pocit, že nemají tytéž příležitosti jako lidé bohatší, tak je potřeba jim poskytovat novou kvalifikaci.

Mělo by být více interakcí mezi lidmi nejrůznějších generací. Aby bylo míň deprese a sebevražd.

Důležitým faktorem jsou podmínky v zaměstnání. V bohatších zemích v silnějších ekonomikách mají lidi lepší kvalitu života, protože je jejich země schopna jim poskytnoutv práci lepší pracovní podmínky. EU by měla donutit všechny členské země, aby zlepšily své pracovní právo a upravily ho na úroveň bohatých zemí, jako jsou například Švédsko či Dánsko.

Minimální podmínky pro štěstí je mít kde bydlet, být milován (rodinou či jinými), být zdravý a mít peníze k uspokojení svých potřeb. Měla by existovat erasmovská výměna pro všechny generace, aby si lidé všech generací nalezli přátele. Nezaměstnaní by měli dostávat základní příjem a více by se mělo investovat do výzkumu boje proti nemocem.

0
Vytisknout
6537

Diskuse

Obsah vydání | 12. 6. 2018