Exekutorská komora nemá pravdu

29. 7. 2019

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Institutu prevence a řešení předlužení

K tomu: Rozhovor Britských listů 197. Osvobodí politikové skoro milion občanů z pekla exekucí?

Exekutorská komora uvádí, že data poskytnutá novinářům dne 23. 7. neodpovídají skutečnosti. Ačkoli toto standardně neděláme (a už vůbec ne rádi), v tomto případě máme potřebu narovnat některé nepřesnosti, které se tímto nešťastným krokem v mediálním prostoru objevily.

V první řadě bychom rádi uvedli, že námi prezentované údaje vycházejí z oficiálních statistik Ministerstva spravedlnosti ČR, které ručí za jejich správnost. Statistiky jsou veřejně dostupné a rezortem na měsíční bázi pravidelně aktualizovány. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html 

 

Správnost údajů potvrdila i mluvčí rezortu Lucie Machálková: “Údaje opravdu vychází z dat Ministerstva spravedlnosti, která jsou publikovaná na webu InfoData, a to jak z výkazů, tak z přehledu „S_AS_108 Přehled o vyřizování agendy EXE - nařízení exekuce u OS“.

Exekutorská komora následně zmírnila své vyjádření poukázáním na rozdílnost využívaných metodik sběru dat, resp. v Centrální evidenci exekucí se data objeví až ve chvíli jejich pravomocnosti.

Podle Radka Hábla, ředitele IPŘP na až téměř desetitisícový rozdíl v počtu nově zahájených exekucí mezi MsP a EK ČR v 2. čtvrtletí 2019 má zcela minimální vliv, jak ukazuje přiložená tabulka. Rozdíly by se totiž podle Hábla projevovaly každé čtvrtletí, k čemuž ovšem nedošlo. 

Podle mého buď udělali chybu, nebo někteří exekutoři nenahráli do Centrální evidence exekucí data. Směrodatná jsou každopádně data soudů,” dodává Hábl.

 O tom, že pravděpodobně došlo na straně komory k chybě při práci s daty, svědčí i odlišné statistiky jedny zveřejněné na webových stránkách komory (https://statistiky.ekcr.cz/docs/statisticky-list-IX.pdf) a druhé poskytnuté minulý týden médiím, konkrétně serveru penize.cz (https://www.penize.cz/exekuce/408666-novych-exekuci-v-prvnim-pololeti-pribylo-veritele-spechali). Komora se ve svých vlastních datech rozchází až o 10 tisíc exekucí - jde o údaje za 1. čtvrtletí 2019.

 “Osobně věřím oficiálním statistikám soudů než číslům Exekutorské komory ČR. Každá zahájená exekuce musí totiž projít soudem a je tak okamžitě zaznamenána. Naopak Centrální evidence exekucí, kterou spravuje komora, je závislá na tom, zda tam údaje jednotliví exekutoři nahrají nebo ne, přestože je to jejich zákonná povinnost. Výsledek je tak výrazně ovlivněn lidským faktorem,” reaguje Hábl na vyjádření prezidenta komory poskytnuté ČTK.

 Nemyslíme si, že jde o záměrný krok ze strany komory, ale spíše o uspěchané vyjádření pro média bez předchozí verifikace skutečnosti. Doporučením Institutu, aby se do budoucnu těmto nedorozuměním předcházelo, je plné zpřístupnění Centrální evidence exekucí (CEE) rezortu spravedlnosti za účelem kontrolní a analytické činnosti, nebo přímá správa CEE ministerstvem.

Výkazy ministerstva spravedlnosti za Q2 2019 a Q2 2018, které EK ČR rozporuje, i další kvartály je možné případně stáhnout přímo z otevřených dat ministerstva spravedlnosti na https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html. V okně „Sumáře výkazů“ vybrat „Výkaz“ V(MS) – 163 – Výkaz o pohybu agendy rejstříku EXE. Dále vyplnit datum a kliknout na „Vyhledat“.

 

0
Vytisknout
5818

Diskuse

Obsah vydání | 31. 7. 2019