Kohout zase blázní v Lidových novinách

17. 8. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V České pozici LN lze dnes najít dlouhý článek Pavla Kohouta o liberalismu a socialismu... je tam spousta jmen různých filozofů a politologů a v zásadě se jedná o pláč nad pádem starého liberalismu, který podle Kohouta předpokládal, že stát je jakýsi nájemní dům, který vlastní občané. Ať už si to skutečně nějaký filozof klasického liberalismu myslel, nebo ne, v 19. století se ukázalo, že obrovské masy občanů nejen že nejsou žádnými spouvlastníky státu, ale jsou vykořisťovány a zatlačeny do naprosté bídy. Kohout 19. století a všechny jeho důsledky ignoruje. Stejně jako ignoruje, že nikdy liberálové, ani ti klasičtí, neměli za to, že právo bude vytvářet nějaký sbor vlastníků státu, nějaký sbor občanů. Taková představa je mnohem blíže Rousseaovi a jeho idealistickému socialismu a všem těm mýtickým představám, že lid vládne sám sobě nebo je zdrojem moci. Kohout nadává na práva, jako je právo na vzdělání, sociální práva, zákoníky práce, a všechno to mele v mlýnku ekonomických výdajů a pohádce o tom, že zlý stát nás nutí utrácet, více než můžeme, protože to není stát vlastníků státu, ale stát, který vládne. Ale stát musí vládnout, pokud má vládnout právo. A součástí práva jsou i takové věci, jako je právo na stávku, právo na vzdělání atd. právě proto, že máme za sebou zkušenost 19. století.


Např. nemůže být větší, propastnější rozdíl mezi pojetím práva a státu u Kohouta a Hayeka... u Hayeka je stát garantem abstraktních pravidel, která nejsou občanům intuitivně úplně srozumitelná, ale vyvinula se evolučně navzdory osobním vazbám ve tzv. velké společnosti jako způsob, jak zajistit efektivitu trhu a obecného soužití lidí, kteří se navzájem neznají, zatímco u Kohouta jsou občané jacísi sousedé, kteří rozhodují o fungování státu a jeho zákonech. U Kohouta je popřeno to, čemu Hayek říká "velká společnost" nebo Popper "otevřená společnost", tedy společnost abstraktních pravidel, která mají tím, že jsou neosobní a umožňují konkurenci a rozvoj poznání a technologií, umožňovat blahobyt a svobodu. Kohout myslí v logice středověkých cechů, v atavismech panujících před vznikem kapitalismu i liberalismu.

Jan Čulík: Kohout je neuvěřitelný blb a je politováníhodným svědectvím o drasticky nízké úrovni českého tzv. intelektuálního diskursu, že ho někdo vůbec publikuje.

0
Vytisknout
8266

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2019