Moc korporací změnila Británii ve zkorumpovaný stát

5. 6. 2013

Pokud čelíte útoku, vyrobte diverzi. David Cameron a Nick Clegg se vykrucovali, zatímco se kolem opakovaně vynořovalo strašidlo westminsterské špíny. Čtyři roky poté, co britskou politiku zasáhl skandál kolem výdajů poslanců, byl odhalen zase další údajný podvod. Nejprve konzervativní poslanci a pak pár chamtivých šlechticů ze Sněmovny lordů bylo zachyceno kamerou přitom, jak údajně souhlasí s převzetím peněz od novinářů vydávajících se za zástupce zahraničních společností. Bývalý vymahač Tonyho Blaira Jack Cunningham si řekl o 12 000 liber měsíčně, píše v deníku Guardian Seumas Milne.

Cameron a Clegg slíbili, že si s ovlivňováním členů parlamentu poradí - a neudělali s tím nic. Takže v pondělí přišli s jiným plánem: Zničit odbory. Do panikářského zákona o registraci lobbistů byly zařazeny pravomoci k policejnímu sledování seznamu členů odborových organizací a omezení odborářských výdajů na volební kampaň. To první ještě dále zkomplikuje už tak obtížné hlasování o vyhlášení stávky. To druhé představuje veřejný útok na financování Labouristické strany.

Dřímající šedá síla

5. 6. 2013 / Ivan David

Podíl obyvatel ČR ve věku nad 60 let pomalu roste. Jejich vliv na veřejné dění tomu neodpovídá. Většinou se příliš neidentifikují se svojí věkovou kategorií, se kterou sdílejí mnohé společné zájmy. Ještě méně se připomíná, že s ní sdílejí také společné zkušenosti a z nich plynoucí nadhled. Sdílejí ovšem také například menší pružnost při uplatňování nových technologií nebo zdravotní a sociální zranitelnost.

Restituce komu?

5. 6. 2013

Odkud měla katolická církev tak velký majetek ? Proč není restituován těm, kterým byl zabrán předtím, tj. českým a moravským rodinám a pánum, kteří byli donuceni emigrovat?, ptá se Věra Cerrutiová.

Církev nebyla tím, kdo po Bílé hoře získal majetek protestantů

5. 6. 2013

Rád bych uvedl na pravou míru názor paní Věry Cerrutiové, která ve svém článku uvádí, že katolická církev získala současný majetek hlavně zabráním majetku protestantů po nešťastné bitvě na Bílé hoře, píše Ivo Naiman.

Bohužel jde o často rozšířený mýtus, který nemá s realitou mnoho společného. V 15. století, v době husitských válek přišla církev v Čechách o velké množství dřívějších majetků. V Čechách bylo vypáleno, rozbořeno nebo alespoň vyloupeno několik stovek klášterů, biskupských sídel a většina majetku přešla pod husitská města a místní husitskou šlechtu. Na Moravě byla většina církevního majetku a církevní hierarchie uchována.

Syrská armáda obsadila strategicky důležité město Kusajr

5. 6. 2013

Syrské vládní síly získaly plnou kontrolu nad strategickým městem Kusajr. Tvrdí to shodně státní televize i povstalci. Město nedaleko libanonských hranic bylo místem těžkých bojů více jak dva týdny. Na straně vládních sil bojují libanonské šíitské milice Hizballáh. Podle státní televize mnoho povstalců padlo a další se vzdali rychle postupujícím jednotkám. Povstalci tvrdí, že se stáhli přes noc, aby se vyhnuli masivnímu útoku.

Maliská armáda navzdory francouzskému nátlaku útočí na Tuaregy

5. 6. 2013

Maliská armáda ve středu ráno zaútočila na tuarežské povstalce a obsadila vesnici Anefis. Šlo o první úspěšnou samostatnou operaci maliských ozbrojených sil od počátku francouzské intervence zaměřené proti jiné skupině povstalců napojené na al-Kajdu. K akci došlo i přesto, že Paříž vyvíjí nátlak na Bamako, aby s Tuaregy nebojovalo a dosáhlo politické dohody. Francouzi se obávají, že boj s Tuaregy zemi znovu destabilizuje a stane se záminkou k odložení voleb, jež by měly ukončit politické provizorium po loňském vojenském převratu. Při dnešních bojích zemřely přinejmenším dvě osoby.

Jaroslav Zavadil: "Oceňujeme vysokou profesionalitu českých hasičů, kterým tato vláda snížila platy i jejich počty"

5. 6. 2013

tisková informace

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS:

Přes velké fyzické a psychické zatížení příslušníků hasičského záchranného sboru při současných povodních zvládají čeští hasiči svou práci víc než profesionálně. Často i na úkor vlastních osobních problémů, kdy v mnoha případech mají sami zatopené obydlí a pomáhají jiným.

ČMKOS, jejíž členskou organizací je Odborový svaz hasičů, vždy odmítala, aby vláda úspory ve státním rozpočtu dělala na úkor snižování platů těchto zaměstnanců a jejich počtů. Od roku 2010 se počty hasičů snížily o 400 příslušníků HZS a jejich plat v průměru o 3 500 korun.

Je ostuda, že základní plat řadového hasiče, který zachraňuje život a majetky lidí, sotva dosahuje průměrné mzdy v ČR. ČMKOS děkuje a vysoce si váží práce hasičů, kteří nasazují svůj život, a přitom pracují za nedůstojných platových podmínek. Přírodním katastrofám a živelním pohromám se nevyhneme. ČMKOS opět apeluje na vládu ČR, aby si uvědomila, jak podhodnoceno je odměňování hasičů a platové podmínky vrátila na důstojnou úroveň.

V Praze 5. 6. 2013

Kdo to vlastně byl, ten geniální podnikatel Tomáš Baťa?

5. 6. 2013

Snad každý Čech ví, že kdysi za 1. republiky existoval ve Zlíně slavný a často připomínaný podnikatel toho jména, píše Stanislav Vrbík.

Ale o skutečné tvůrčí síle, jíž proměnil vesnici s 2 600 obyvateli v proslulé světové hlavní město obuvi a sociálního podnikání, ví u nás snad jen pár desítek lidí.

ZmapujTo.cz pomůže při úklidu po povodních - zapojit se může každý

5. 6. 2013

Tisková zpráva ZmapujTo.cz

ZmapujTo.cz je primárně zaměřeno na mapování rozšířeného nešvaru - černých skládek v našich městech i přírodě. V reakci na současnou povodňovou situaci se však autoři projektu rozhodli aplikaci rozšířit tak, aby pomohla s likvidací následků povodní. Konkrétně s hlášením a následným úklidem povodňových odpadů. Ne každému totiž velká voda něco vzala, mnohým take přinesla nechtěný "dárek" v podobě naplaveného odpadu, který bude třeba urychleně odstranit. Pokud se to týká I Vás, stačí vzít chytrý mobilní telefon, naplavený odpad zdokumentovat a obratem nahrát na web ZmapujTo.cz.

Obyvatelé Dobré Vody slavili posedmé Evropský svátek sousedů

5. 6. 2013

Přes tři desítky obyvatel Dobré Vody u Toužimi slavilo v pátek 31. května Evropský svátek sousedů, jehož oslavu již posedmé v obci organizovalo místní občanské sdružení Český západ. Cílem svátku je budování a zlepšování sousedských vztahů. O to se snaží právě i Český západ, organizace, pomáhající lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou.

Jan Musil: Nesouhlasím s rozhodnutím Ústavního soudu o církevních restitucích

4. 6. 2013

Upozorňuji na toto odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Jana Musila, CSc. ve věci návrhu na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, píše Aleš Uhlíř.

Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jana Musila

Nesouhlasím s výrokem III a s odůvodněním nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/13, ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zaujímám k nálezu odlišné stanovisko.

Jsem toho názoru, že podaným návrhům mělo být vyhověno a že celý zákon měl být zrušen.

Své odlišné stanovisko odůvodňuji takto:

Archivní marmeláda

4. 6. 2013 / Jan Sláma

Do práce jsem chodíval na šestou hodinu, stejně tak jako ostatní, kteří v této zemi vytvářeli hmotné statky. Na snídani nebylo mnoho času, a tak jsem snídal obvykle suchý chléb s medem. Nebyl to projev nedostatku, ale postoj ke zdravému stylu. Později jsem přešel na ovesné vločky zalité čajem a vylepšené jogurtem a marmeládou. Marmelády jsme si dělali sami a ve velkém množství, takže teď, kdy snídáme topinky, mažeme si marmeládu z roku 1990. Byl to rok, kdy v národu ještě žily naděje, že nastává lepší doba. Ve vzpomínkách mám pevně ukotvené nálady, které jsme sdíleli v dobách masových shromáždění na Václavském náměstí a na Letné, kde dnešní monsignor Malý vyvolával "podívej se Gusto jak je tady husto". Teď nám tento prelát vykládá o boží lásce a svých kulturních zážitcích, na které běžný občan nemá peníze.

Ortel v době velké vody

4. 6. 2013 / Marek Řezanka

A je to černé na bílém. Vláda Petra Nečase si prosadila svou podobu tzv. církevních restitucí bez ohledu na absenci jakéhokoli kompromisu se společností, jež jí k něčemu podobnému nedala mandát. "Rozhodnutím Ústavního soudu ve věci zákona o majetkovém vyrovnání se uzavírá jedna z neslavných kapitol naší minulosti, let 1948 až 1989," vyjádřil se kardinál Dominik Duka. "Naše společnost si může gratulovat, že se jí problém nápravy některých škod způsobených církvím v době komunismu podařilo vyřešit," neopomněl zdůraznit.

Pokud tzv. církevní restituce platí, je špatná Ústava

4. 6. 2013

Tisková zpráva Hnutí za přímou demokracii

Plzeň, 3. června 2013 - Hnutí za Přímou Demokracii vydalo alarmující stanovisko k rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. církevních restitucích. Pokud schválený zákon o vypořádání se s církvemi neodporuje naší Ústavě, potom samotná Ústava je špatná a neslouží občanům ČR.

"Znovu a znovu se utvrzujeme o tom, že demokracie v ČR je jen iluze. Příklad církevních restitucí je toho zářným příkladem. Drtivá většina občanů považuje církevní restituce za nemravné a nesouhlasí s nimi. Přesto byl tento zákon Parlamentem schválen a dnes Ústavním soudem posvěcen. Vyplývá nám z toho jediné. Věty obsažené v článku 2 Ústavy ČR jako: Lid je zdrojem veškeré státní moci ..... Státní moc slouží všem občanům...., nejsou v praxi naplňovány".

 9483

Ne déšť, ale ministr zemědělství Petr Bendl je hlavním viníkem letošních povodní

4. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

Asi vás u tohoto kategorického prohlášení napadne proč. Je to přitom tak prosté... Ministerstvo zemědělství, řízené dočasně bývalým hejtmanem ODS, je nadřízeným orgánem státního podniku Povodí Vltavy. A ministr schvaluje manipulační řád přehrad Vltavské kaskády. Na rozdíl od možné primární funkce přehrad - být zádržnou nádrží pro očekávané lijáky, manipulační řád určuje přehradám jiné funkce - slouží energetice, turistice i rybolovu. Sdělil to veřejnosti generální ředitel Povodí Vltavy - jen tak mezi řečí. Ten se brání, že jím řízený podnik nic nezanedbal. A má - paradoxně - de iure pravdu. Vodu dříve odpouštět nemohli proto, že by se dostali do rozporu s manipulačním řádem přehrad.

Prostý výpočet množství vody, které - v čase - proteklo regulovaným tokem Vltavy od okamžiku, kdy bylo jasné dle radarových snímků a srážkoměrů, že se žene na celé Čechy vytrvalý hustý déšť, který jen tak nepřestane, nám dá odpověď, že k žádné "tisícileté", "pětisetleté" nebo "stoleté" vodě nemuselo (alespoň na Vltavě) dojít. Ano, Vltava by byla plná vody "až po okraj" o několik dní déle. Ano, ČEZ by vydělal včasným řízeným odpuštěním všech nádrží o maximálním nepoplachovém průtoku o několik desítek milionů méně. Ano, byl by čas zadržet vodu i ve chvíli, kdy se na Prahu řítila nijak neregulovaná Berounka a Sázava, případně rozvodněné horské potoky a říčky. Ale to by musel pravicový politik Bendl myslet v prvé řadě na lidi, a ne na zisky ČEZu.

Jaroslav Zavadil: "Další doklad mizérie hospodářské politiky české vlády"

4. 6. 2013

Tisková informace

Dnes (4. 6. 2013) zveřejněné, upřesněné údaje o vývoji HDP v prvním čtvrtletí letošního roku -- pokles HDP o 2,2% - jsou jen dalším dokladem mizérie a naprosté bezradnosti hospodářské politiky současné vlády, i když nás její představitelé denně ujišťují o její úspěšnosti. Politika tupých rozpočtových škrtů prosazená touto vládou se odrazila v hluboké krizi české ekonomiky. Nejhorší mezi našimi sousedy a jedna z nejhlubších v EU.

28884

Předpověď

4. 6. 2013

Aktuální předpověď na nejbližší hodiny od 03:00

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o hydrometeorologické situaci dne 4. 6. 2013 k 03:00 hod.

Meteorologická situace:

Počasí u nás ovlivňuje tlaková níže nad východní Evropou.

Počasí dnes večer a v noci:

Bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Na severovýchodě zpočátku ojediněle bouřky, v Jeseníkách a Beskydech srážky i vydatnější. Na severozápadě, jihu a jihozápadě očekáváme srážkové úhrny do 20 mm srážek na Moravě a ve Slezsku 2 až 10 mm srážek, na horách na severovýchodě 5 až 25 mm, v Jeseníkách a Beskydech až 30 mm, v bouřkách na severovýchodě dalších 40 mm. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C.

Povodně, krajina a lidé

4. 6. 2013

K diskuzi o povodních a přehradách si vás dovoluji upozornit na 10 let starý, přesto však nadčasový text o příčinách katastrofálních následků povodní a možnostech, jak jim zabránit. Autor je pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze., píše Martin Pětvalský a dodává: Smutné je, jak málo se za těch 10 let změnilo veřejné uvědomení a přístup; protipovodňové postupy a politiky.

Když povodeň dorazí do hustě osídlených údolí, pro vodu je tu připraven jen úzký, zdmi ohraničený prostor. I když je koryto třeba pět metrů hluboké, voda se z něj přesto může vylít. Falešný pocit bezpečí, nesprávná práce stavebních úřadů a obyčejná lidská hloupost postupně zaplnily prostor až k řece stovkami staveb. A že by stavební úřad nařídil likvidaci lehkých chat, hal, nádrží a skladišť v dosahu stoleté povodně? Mnohde dokonce povolil v záplavovém území novou výstavbu!

Kompletní článek ZDE

Nešpiňte mrtvého, hlasatelko morálky Procházková

4. 6. 2013 / Štefan Švec

V pátek 31. 5. vyzvala Lenka Procházková poslance Marka Bendu, aby neuváděl lži o mrtvém Pavlu Dostálovi. To je dobře. Sama Procházková ale uvádí lži o mrtvých taky. V diskusi z 29. 2. 2012 na Aktuálně.cz a na jiných místech uvádí: "Začátkem devadesátých let, když stát daroval církvi asi 160 velkých nemovitostí, aby řády mohly pokračovat v přerušené činnosti, prohlásil tehdejší kardinál Tomášek, že stát je velkorysý, poděkoval za darování a slíbil, že víc už církev žádat nebude."

Jak vyplývá z článku "Co kardinál Tomášek neřekl" od Josefa Nerušila, kardinál Tomášek nejspíš nikdy nic takového nevyslovil. Řídím se jen standardy Lenky Procházkové, když použiju její slova a napíšu: Z tohoto pátrání Josefa Nerušila jasně vyplývá, že spisovatelka a aktivistka Lenka Procházková ve veřejném projevu pošpinila čest mrtvého kardinála a mystifikovala laickou i odbornou veřejnost v době, kdy Ústavní soud projednává stížnost na podobu zákona o majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je škoda, že Britské listy dva totožné případy odhalení mystifikace v jediné kauze zveřejnily tak daleko od sebe -- oprávněnou stížnost Lenky Procházkové jako jeden z hlavních článků čísla, a stejně oprávněné, jen mnohem méně hysterické upozornění Josefa Nerušila na místě, kam už doroluje jen opravdový vytrvalec. Měřme prosím všem stranám sporu stejným metrem.

Cenzura výroků kardinála Tomáška?

4. 6. 2013 / Lenka Procházková

Pražské arcibiskupství údajně odmítá potvrdit výroky někdejšího kardinála Františka Tomáška k církevním restitucím. Na žádost Britských listů, abych se k tématu vyjádřila, uvádím stručnou chronologii kardinálových vystoupení od roku 1989.

Při děkovné mši za svatořečení Anežky Přemyslovny, která se za přítomnosti tisíců občanů konala v katedrále Sv. Víta 25. listopadu 1989, prohlásil kardinál Tomášek: "V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v našich zemích jsem já i katolická církev na straně národa." O měsíc později (23.12.) se vyjádřil v souvislosti s případnými majetkovými požadavky ŘKC takto: "O tom se zatím nejedná a ani se to neplánuje. Doufáme však, že ze strany státní správy bude větší otevřenost a že pro církevní činnost poskytne stát větší možnosti."

Ústavu České republiky si musí hlídat občané sami

4. 6. 2013

Tisková zpráva Ne základnám

Společně se spisovatelkou Lenkou Procházkovou, HzPD a dalšími organizacemi iniciovala Ne základnám protest k tzv. církevním restitucím před Ústavním soudem. Policie ČR shromáždění v Brně před Ústavním soudem neumožnila s tvrzením, že je nezákonné. Pro případné petiční stánky stanovila režim odchodů a příchodů občanů podepisujících petice. Z čeho vycházel zákaz policie u řádně ohlášeného a nezakázaného shromáždění občanů?

PŘEČETLI JSME:

Společnost rozežírá úpadek lidskosti

4. 6. 2013

 • Napsal jste, že Slovákům -- a toto platí v nemenší míře i pro Čechy -- nepomůže žádný systém, protože jakýkoli systém si tak zabydlí, zateplí vlastním smrádkem, znefunkční a přizpůsobí vlastnímu prospěchu, že jim je demokracie platná jako bezzubému párátko. Kde je podle vás ten zoufalý zakopaný pes?
 • Nejvíce mě tíží a naši společnost rozežírá zevnitř úpadek morální, úpadek lidskosti. To odvrhování jakýchkoli základů morálky. Slovákům se třeba líbí, když někdo ve velkém krade a podaří se mu to. Místo, aby ho odsoudili, ještě ho obdivují. Tímto zlem je nakažená celá politika, veškeré iluze jsme ztratili i ohledně soudnictví, ta morální prázdnota a kulturní vyprázdněnost se šíří všude.

  Víte, ono to zlo brnká na cosi v nás. Každý z nás má ty strunky trochu jinak naladěné, a tak jinak rezonují i na popud různých signálů a frekvencí zla. Reálný socialismus dokázal svým specifickým zlem brnkat na četné naše zlé struny, no a režim, který přišel po něm, v tomto brnkání nepřestal, jak jsme naivně věřili, nýbrž toto brnkání zdokonalil. Takže zlo funguje v naší společnosti velice spolehlivě, ať žijeme v socialismu, v kapitalismu, nebo v čemkoli jiném. Samozřejmě, že bychom se měli občas zastavit, narovnat záda a nahlas říci: na tuhle strunu nám ale fakt nebrnkejte, nebo se se zlou potážete! Jenomže Slováci nejsou zas takoví geroji, aby se otevřeně proti zlu vzbouřili. Problém je, že k tomu, aby se společnost trochu zkulturnila a zkultivovala, by bylo třeba pár let, nebo desítek let klidu, uchovat tyto poměry tak, jak jsou. Jenomže tyto poměry jsou nastaveny tak nesmyslně a zrůdně, že pokud je zachováme, tak jak jsou, reálně nás stáhnou až ke dnu. Je to začarovaný kruh. To už se dostáváme do roviny nejen slovenské nebo středoevropské, ale globální. V krizi je přece celý, anebo přesněji západní svět.

  Rozhovor se slovenským spisovatelem Pavlem Vilikovským. Zdroj: ZDE

  Jakýsi Smradlavka, aneb Smrt bílého koně

  3. 6. 2013 / Lubomír Brožek

  "A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Peklo. "
  Sv. Jan (Zjevení)

  Smrt jedoucí na bílém koni, asi nejznámější obraz Janovy Apokalypsy, personifikuje zmar jako velkolepé nebeské zjevení. Smrt bílého koně zvaného Smradlavka je pozemská a tak zoufale ubohá, že kdyby řečený Smradlavka (vlastním jménem Václav Škroud) nebyl bílým koněm, nestál by našim novinářům ani za čmouhu tiskařskou černí. Byl by to pro ně prostě jeden z tisíců neviditelných, který pošel na ulici jako toulavý pes. Pomočený, ve vlastních výkalech -- pouze s tím rozdílem, že psi nebývají opilí. Neviditelný zaživa, neviditelný mrtvý.

  Čtěte Marxe!

  3. 6. 2013 / Václav Hořejší

  Před několika týdny vyšel český překlad zajímavé knihy autora proslulého jména (Marx) a stejně prosulého názvu (Das Kapital). Autor však není onen filosof a politický ekonom z 19. století, ale jeho jmenovec, kardinál Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský a freisingský. Český překlad Hanuše Karlacha vyšel v nakladatelství Academia pod názvem "Kapitál. Plaidoyer pro člověka".

  Kniha opravdu stojí za přečtení. S uspokojením jsem si ověřil, že v dnešní katolické církvi (alespoň v té německé) existují myslitelé, kterým není lhostejný osud evropského sociálního státu, že i dnes existují v církvi vlivní lidé, kterým leží na srdci sociální spravedlnost.

  K dalšímu z nápadů poslankyně Řápkové

  3. 6. 2013 / Petr Miller

  Poslankyně Řápková vyrábí jeden návrh za druhým. Z pohledu "jak koho" povedené, méně povedené nebo jak bychom lidově poznamenali "zcela mimo mísu". K těm posledním lze s určitostí zařadit návrh z její dílny, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Velkoryse přejděme, že se nemůže jednat o vydání zákona, ale pouze o novelu zákona, což může být zaviněno nepozorností při přednáškách na plzeňské Sorbonně -- a zkusme rozklíčovat, o co vlastně jde.

  28883

  Přehradami a valy proti zdravému rozumu i citu?!

  3. 6. 2013

  Motto: "Měli bychom si uvědomit, že podstata našeho současného i budoucího štěstí nespočívá v tom, že jsme při svém vývoji dokázali ze stromů slézt, ale v tom zda dokážeme žít trvale pod jejich korunami. Můžeme žít sebevědomě a hrdě - avšak musíme žít v pokoře a úctě před životem který zosobňují stromy. Neboť dávno před tím nežli se stal "pánem světa" člověk, byl tím skutečným vládcem naší planety strom. A musí tomu tak zůstat i pro budoucnost - tu jedinou společnou, kterou na této Zemi máme."

  Kolikrát je nutno vytopit jeden dům...

  Ptá se ve svém textu Štěpán Kotrba. "Politici jsou stále stejně tupí. Místo staveb chránících občany se diskutuje o globálním oteplování... Na infrastrukturní stavby - zpevnění koryt řek, vybudování povodňových valů a hrází okolo ohrožených obcí stále "nejsou peníze". Vybudování nových přehrad brání dogmatičtí Zelení i technologická neschopnost taková díla poctivě postavit. Aquaparky ani cyklostezky opravdu nejsou potřebné, hráze ano..." píše pak dále, píše Martin Míček.

  Nechci z jeho článku cíleně vytrhávat některé pasáže. S potěšením jsem kvitoval jeho názor na potřebu respektování a uvolnění záplavových zón.

  Jako jeden z oněch "nazelenalých dogmatiků" který bránil výstavbě některých nesmyslných přehrad či opevnění na tocích však cítím potřebu kratičce reagovat. Byl jsem po léta ve vedení jednoho maličkého regionálního občanského sdružení, které se poctivě snažilo pomoci při ochraně naši přírody, lesy, řeky a vodu obecně nevyjímaje.

  Obyvatelé této země nechtějí žádnou budoucnost pro svou krajinu. Proč bych jim pořád nějakou vnucoval?

  3. 6. 2013 / Karel Dolejší

  Martin Míček mě ve svém textu o povodních a krajině řadí po bok Štěpána Kotrby, s nímž se v otázkách týkajících se přírody a ekologie prakticky na ničem neshodnu.

  Češi si v první přímé prezidentské volbě zvolili toho nejméně ekologického kandidáta ze všech, který svůj zapšklý a zaťatý názor dává všude ostentativně najevo stejně, jako neomezenou podporu betonářské lobby. Zvítězil i v obci Horní Jiřetín, kterou hodlá předhodit velkorypadlům. Protiněmecká propaganda stavějící na obrazu nepřítele má tedy zjevně větší váhu než vlastní střecha nad hlavou. A povodně? Po prvních povodních v roce 1997 vláda Miloše Zemana řešila otázku, zda se nevrátit k osvědčené prvorepublikové praxi zákazu obytných staveb v tradičních záplavových zónách. Nakonec tehdejší premiér prognosticky vyhodnotil, že by to vyšlo draho a nemá to cenu, protože stoletá povodeň přece přichází jednou za sto let.

  Privatizace české diplomacie?

  3. 6. 2013 / Jaroslav Bašta

  Dlouhodobý spor dvou finalistů prezidentské volby o obsazení postů velvyslanců v Bratislavě a Moskvě nabral včerejším rozhodnutím ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga nečekaný rozměr. Reálně hrozí, že se z původně banálního sporu o kompetence mezi prezidentem a vládou stane závažná skvrna na pověsti České republiky a české diplomacie. Vzhledem k tomu, že při vysvětlování tohoto problému v médiích zazněla spousta nesmyslů, pokusím se celou záležitost osvětlit z pohledu diplomatické praxe, která se opírá o staleté tradice.

  Miloš Zeman představuje vrchol egoismu a zášti

  3. 6. 2013

  Rozhodně nejsem "Karlův" příznivec, ale bohužel proti němu Zeman představuje vrchol egoismu a zášti, píše Roman Rozumek. Alespoň jeden příklad za všechno - Neustále, a oprávněně, poukazujete na xenofobii a rasizmus české společnosti. To že tato společnost bohužel vygenerovala toho kdo jí názorově odpovídá už nejste schopni komentovat. Samozřejmě tím myslím např. Zemanovu nacionalistickou kampaň, ale o jeho vnitřním světě hrozivě svědčí další jeho výroky: "Pojmenováním nepřítele to přece začíná..."

  Jak se Německo stalo hospodářským motorem Evropy

  3. 6. 2013

  Philip Schack, ředitel firmy Tital, špičkového podniku, umístěného v městečku Bestwig, nedaleko Dortmundu, který vyrábí z hliníku a z titania precizní součástky pro letadla a závodní automobily a zaměstnává 520 lidí, nakreslí na papír modrý trojúhelník a vysvětluje: "Podívejte se. Jestliže je tohle váš trh a vy se umístíte tady nahoře, na vrcholu kvality, plně vás to ochraňuje před globální konkurencí. Globalizace se pro vás stane hrozbou, pokud jste tady, dole," ukazuje na základnu trojúhelníku.

  Firma Tital zvýšila svůj vývoz do zahraničí za posledních deset let o padesát procent. Rostou jí příjmy. Najímá učně. Staví novou továrnu v Číně.

  Tital je podle deníku Guardian synekdochou Německa. Evropa trpí krizí a Německo si užívá mezinárodního úspěchu. Automobilka Volkswagen oznámila pro rok 2012 zisky ve výši 15 miliard dolarů. Stala se tak nejvýdělečnější automobilkou na světě.

  V této republice jsou i hodní a normální lidé

  3. 6. 2013

  Včera jsem si také přečetla na internetu zprávy o narozených paterčátkách a v duchu jsem se Vám omluvila, píše Eliška Houšková. Máte pravdu, žije v této zemi hodně rasistů. Vůbec nechápu, jak mohou být lidé tak zaslepení a hloupí.

  Mladí rodiče jsou opravdu krásný pár, oba jsou vyučení, tatínek pracuje. Nebudou to mít lehké, vychovat v této zemi tolik dětí, nejen po finanční stránce.

  A nejvíce mně to rasistické nadávání vadí ze strany žen. Přece jsou nebo budou taky matky. Ale jedno vím, pana Čulíku, že jsou v této republice i hodní a normální lidé, kteří se této rodince snaží pomoci, přejí malým novorozencům i jejich rodičům všechno nejlepší a jsou rádi, že i v této zemi máme první paterčata.

  Vždyť je to krása, jedné rodince přibylo pět dětí, které budou žít v normálním prostředí s láskou rodičů, kteří se jim snaží dát do života to nejlepší. Já sama držím této rodince palce a přeji jim do života to nejlepší.

  A ještě podotknu. Myslím, že ti, co píší do diskusí nadávky a urážky, měli by na chvíli ztichnout a chvíli se zaposlouchat do svého podvědomí. Možná, že jim na světě není nejlíp, možná, že také proto, že vyslovená zlá slova vůči komukoli, se jim vždycky vrátí zpět, na rozdíl od lidských a zvlášť těch našich, zákony vesmíru jsou spravedlivé.

  Británie po ztrátě hegemonie hledá svou identitu

  3. 6. 2013 / Immanuel Wallerstein

  Za onoho času nad Britským impériem nikdy nezapadalo slunce. To už ale neplatí. Roku 1945 pronesl Winston Churchill slavný výrok: "Nestal jsem se premiérem Jejího Veličenstva krále, abych předsedal likvidaci Britského impéria." Právě to ale ve skutečnosti udělal. Churchill věděl, jaký je rozdíl mezi bombastickými řečmi a mocí.

  Od roku 1945 se Velká Británie neustále snaží přizpůsobit roli bývalé hegemonické mocnosti a má s tím značné problémy. Je třeba uznat, že je to velmi obtížné, jak psychologicky, tak politicky. Dnes se zdá, jakoby se definitivně provalila dilemata její politické strategie: v rozhodnutích, která před ní stojí, má pouze špatné volby.

  PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

  Hospodaření OSBL za duben 2013

  25. 5. 2013

  V dubnu 2013 přispělo finančně na Britské listy 186 osob bankovním příkazem celkovou částkou 38 474,44 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v lednu 2013 částkou 5277.48 Kč.

  Zůstatek byl koncem dubna 2013 160 981.38 Kč, z toho má být částka v rezervě na exekutorský projekt 166 375,59 Kč, takže výdaje na provoz Britských listů do ní zasáhly a Britské listy dlužily exekutorskému projektu 5394.21 Kč.

  Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

  Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

  Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

  35379