Deník N řízl do živého

22. 7. 2020 / Zdeňka Petáková

čas čtení 3 minuty

V pátek 17. července 2020 byl celý výtisk Deníku N věnován tématu sexuálního obtěžování a dalšímu genderově podmíněnému útisku. A to jejich kritice a hledáním východisek. Pod názvem „Promluvily jsme“ bylo zveřejněno 35 osobních výpovědí českých žen, které se přestaly bát veřejně sdílet své negativní životní zážitky. Výpovědi jsou dostupné i online (https://denikn.cz/399571/promluvily-jsme-petatricet-zen-popisuje-svou-zkusenost-se-sexualnim-obtezovanim/?ref=tit). Jde o publikační čin v naší společnosti průlomový. Jinými slovy, to tady ještě nebylo.


Tedy nikoli že by tu nebylo sexuální obtěžování a genderově podmíněné zneužívání moci, ale ještě nikdy jim nebylo věnováno tolik inteligentní pozornosti v důstojné tiskovině, navíc podané edukačním způsobem Tedy od zvědomění, uvědomění si toho, co se děje, k jasně formulované obraně.

Ženy z různých společenských vrstev, různého věku a z různých míst České republiky ve svých vzpomínkách stručně, jasně a popisně vylíčily, co v průběhu svých životů negativního zažily a za jakých okolností. K tomu přidaly srozumitelný popis svých vlastních pocitů. Jejich texty nejsou koncipovány jako nějaké přípravy na soudní líčení – spíše jde o apel na všechny čtenářky a čtenáře. Bez zbytečných generalizací a úvah sdělují, že je tu velký segment společenské interakce bez jasných pravidel, nebo spíše s často a opakovaně porušovanými pravidly.

Četba mě velice zasáhla, jako bych před ní a potom už nebyla ten samý člověk. Výborně zvolena byla forma – výpovědi o konkrétnu, bez sklouznutí k „coby kdyby“, k různorodým generalizacím a úvahám. Tato novinářská forma se k osvětě hodí naprosto nejlépe. Obdivuji všechny za nápad a statečnost s realizací. Je jisté, že celý text je tak významný, že by si zasloužil knižní vydání.

Upřímně řečeno, tato četba o narušování osobní integrity žen působí jako popis soustavného pronásledování celé skupiny obyvatel, a její existence je v mé mysli podobně závažná jako Norimberské procesy nebo výpovědi tribunálu v Haagu. Ano, ženy jsou v průměru slabší fyzicky. Avšak mocensky jsme slabší všechny. Vstupem každého člověka na svět a do lidské společnosti je zahájen dialog mezi ním a ostatními lidmi. Dialog vedený slovy, avšak i činy. Naše slova i činy se v průběhu dětství, mládí i dospělosti učíme kultivovat, proces je nikdy nekončící a býváme v něm někdy úspěšní, někdy skvělí a někdy méně úspěšní. Připomenu jen obyčejné zásady stolování nebo odívání. Avšak kultivace, zlidštění, zjemnění vzájemného vztahu mužů a žen a tedy i kultivace sexuálního chování probíhá v průběhu lidských dějin značně vlažným tempem a navíc je nyní nepochybně erodována souběhem řady soudobých negativních kulturních změn. Také díky textům „Promluvily jsme“ letos možná konečně nastal čas se začít soustředit na zlidštění vzájemného přístupu mužů a žen i u nás.


1
Vytisknout
6164

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2020