Fašismus, nacismus a putinismus

1. 6. 2022

čas čtení 3 minuty
Někteří na Západě nyní začínají říkat, že Putin a jeho okolí "kopírují nacisty". Ale ve skutečnosti, vzhledem k tomu, co říkají a dělají na Ukrajině, je dnes mnohem vhodnější, říci, že "nekopírují nacisty", ale že "jsou nacisté", napsal Alexandr Skobov.

Hrozba pro lidstvo ze strany Putina není o nic menší než od Hitlera. A stejně jako nebyl možný žádný kompromis s Hitlerem, není možný žádný kompromis s Putinem. On a jeho režim musí být zlikvidováni, svolán mezinárodní soud a musí proběhnout deputinizace, demilitarizace, de-nuklearizace a de-vertikalizace Ruska.

Po prosazení demokracie v letech 1989-1991 nikdo nečekal, že kompradorská, kleptokratická a periferní země se 2 % světového HDP zpochybní celý mezinárodní řád a bude aspirovat na světovládu, zvláště když elita tak zbohatla.

"Proč by se měli snažit vypálit tento dům?" Odpověď spočívá v základní povaze Putina a lidí kolem něj, v tom, v co věří a v co doufají, a zejména v tom, co nenávidí: liberální demokracii, svobodu, rovnost, právní stát a humanismus.

Pro ně nyní, stejně jako dříve pro nacisty, je svět místem věčného boje o nadvládu. Síla rozhoduje o všem. Ti, kteří mají moc, rozhodují o všem. Tento přirozený zákon práva silnějšího nemůže být omezen slabými. Osudem těch druhých je podřídit se vládcům ustanoveným silnými.

To nebyla ideologie. Byl to světonázor ruské vládnoucí třídy, která se považovala za kastu vyvolených a která byla připravena použít sílu k dosažení svých cílů. Hledala pro to teoretické zdůvodnění a našla jedno už hotové ve fašistické ideologii.

Poté, co s malými náklady porušili základní práva liberální civilizace ve své vlastní zemi, rozhodli se na tomto základě zaútočit na liberální civilizaci, protože ji považovali za svého vlastního existenčního nepřítele. A když to dělali, osvojili si a uplatňovali stále více rysů nacistického myšlení.

Zabudovali svůj systém do systému založeného na ultrakonzervativním myšlení s jeho pojetím výlučnosti, nadřazenosti a mesianismu ruského lidu, který se podle jejich názoru jedinečnou spiritualitou odlišoval od individualistického, konzumního a pragmatického Západu.

Putin jednoduše neporušil postupimský systém zákazu agrese a anexe, ale zaútočil na všechny jeho principy: Vládu práva, rovnost národů a kolektivní odpovědnost za udržování pravidel společných pro všechny. Není tedy náhodou, že rozpoutal válku v zahraničí, když doma již přešel k totalitě.

Putin ve všech zmíněných bodech jedná přesně jako Hitler ve 30. letech. Otřásá světovým řádem vytvořením řady precedentů pro brutální porušení mezinárodního práva. Vychází dokonce z Hitlerových propagandistických témat, jako je pojem "rozděleného národa".

Ale jeho konvergence s nacismem je ze všech nejzřetelnější v prohlášeních o Ukrajině. On a jeho akolyté mluví o nutnosti zničit Ukrajinu a Ukrajince, protože jsou proti Rusku, a jsou tedy "antinárodem", který musí být zlikvidován.

V Putinově i Hitlerově chápání síla a krutost fašismu nejsou jen nástroje k dosažení nějakých konkrétních cílů. Jsou to cíle samy o sobě. Realita je taková, Západ ji teprve začíná chápat. Západu trvalo dlouho, než přijal opatření vůči Hitlerovi; lze jen doufat, že rozpoznání hrozby, kterou Putin představuje, nebude trvat tak dlouho.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
4135

Diskuse

Obsah vydání | 3. 6. 2022