Političtí inbredi

21. 8. 2012 / Michal Giboda

čas čtení 4 minuty

Slovem inbred označujeme potomky vzešlé ze vztahu příbuzných jedinců kteří mají společného předka, maximálně na úrovni prarodičů. U potomků vzešlých z takového sňatku se ve zvýšené míře objevuji geneticky podmíněné vrozené defekty, jejichž frekvence a závažnost se s následným incestním sňatkem dramaticky zvyšuje a populace postupně degeneruje. Chceme li u zvířat získat geneticky uniformní populaci, která reaguje stejně k určitému podnětu, například k infekcím, páříme mezi sebou sourozence (bratra se sestrou). Získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generací. U lidí místo inbredního páření se raději mluví o incestu, přičemž jde ponejvíce o sňatky mezi sourozenci druhého "kolena", bratrance a sestřenice. Degenerační důsledky potomků vzešlých z takových sňatků jsou rovněž devastující.

Osobnost daného jedince ale neformují jen geny, jsou to i memy (mem), což je termín pro kulturní obdobu genu -- replikující se jednotku kulturní informace. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimema -- napodobovat. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Jak je vidět, evoluce nemusí být nutně postavena jen na replikaci DNA, ale i memů, jejichž funkcí je šíření jakékoli informace, která podléhá změnám (mutacím) a selekčnímu tlaku. Memy se rozšiřují jak z generace na generaci, tak i komunikací s nepříbuzným okolím, například ve stranických klubech. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je odrazem vítězné skupiny memů, které nás momentálně ovládají (Wikipedie).

Podívejme se, jak se zákony inbredního přenosu genů a memů podílejí na formování osobnosti politiků a na jejich postojích ke společnosti, voličům, kultuře, morálce, a tak dále. Hned z kraje si položme otázku, kdo je "předurčen" stát se úspěšným politikem. Jsou to ponejvíce přirození vůdci školních tříd, kluků a holek z ulice či vesnice, obdaření darem zaujmout ponejvíce smyšlenými dramatickými příběhy, svými neexistujícími hrdinskými činy.

Jejích rétorika je plná zvratů, tajemností a napětí. Dokážou udržet posluchačskou pozornost, aby neočekávaně svoje vystoupení ukončili a svoje publikum zanechali v úžasu.

Z nich se s největší pravděpodobností stávají předsedové politických stran, krajští, či místní lidři jenž tvoří programovou orientaci strany a její politickou kulturu.

Na scéně se objevuje fenomén inbredních memů formující jednotu morálního a kulturního profilu členů strany, poslance obou komor, zastupitelů krajů, obcí i Evropského parlamentu. Jejích ústa vypouštějí stejné formulky, slovní obraty, sloganovité vysvětlení bez argumentů.

Strana v celé své hierarchické struktuře dostává podobu incestní populace, kdy odklony od linie nejsou žádoucí.

Jenže povaha a kvalita memů podléhá selekčnímu tlaku a změnám (mutacím), které mohou v toku času měnit kvalitu šířených informací a oslabovat uniformitu členů strany.

Nosiči (členové strany) takto zmutovaných memů začínají měnit svoje chování, vyvazují se z brnění stranické disciplíny, hlasují podle svého svědomí, požadují po vedení strany více otevřenosti k občanům, transparentnost svého chování, dodržování morálky, etiky, souladu mezi slovy a činy, dokonce se můžou identifikovat i s některými body jiných stran.

Takové buřičské názory se netolerují a nastupuje "akutní fáze" obranné reakce: odvolání z dozorčích rad, z vedení podniků, z předsednictva výborů v obou komorách parlamentů.

Nastolení "dlouhodobé obranné rekce" vede ponejvíc k propadu na kandidátce pro nejbližší volby, z 2.-4. místa na 15. až 20. místo, což se rovná politické popravě -- nepřijde-li na pomoc osvobozující tužka voliče a dotyčného "zakroužkuje".

Proberme se jmény současných špičkových politiků a sečtěme, kolik takových "incestů" tam přežívá po dlouhá léta. Už jsem napsal, že získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generací, od roku 1989 bylo u nás téměř 30 různých voleb, ale incesty jsou stále na špici. Jejich memy "neoplodňované novými mutacemi" zákonitě degenerují a recyklace pozic, funkcí, neprodukuje nic objevného, jenom to vede k sebedestrukci. Kdyby jenom k jejich osobní sebedestrukci, ve hře je ale celá země. Obměna memetického fondu "těch nahoře" je vysoce aktuální!

0
Vytisknout
5713

Diskuse

Obsah vydání | 22. 8. 2012