ODS a bytová politika

24. 8. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty
Včera jsem slyšel na Českém rozhlase Plus v pořadu „Pro a proti“ diskusi o bydlení mezi ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou za ANO a panem poslancem Janem Skopečkem, ekonomickým expertem ODS. Diskuse se týkala podpory bydlení. Pan Skopeček mne naprosto šokoval tvrzením, že rozprodání bytového fondu v 90. letech byl správný postup, který umožnil lidem konečně něco vlastnit.

 

A vlastnit něco podle pana Skopečka lidi kultivuje. To by Donald Trump zřejmě musel být ultrakultivovaný kultivar. Nebo takový pan Pelta, který podle čerstvé zprávy přesunul svých 11 nemovitostí za 45 milionů na svoji ženu. Ten by měl být aspoň jedenáctkrát kultivovanější než běžný občan, který vlastní jenom jednu nemovitost. Nemluvě o nekultivovaných chudácích jako Ježíš Kristus nebo svatý František, kteří nevlastnili nic.

A co teprve ta naprosto nekultivovaná vdova z Evangelia podle Marka (12,41-44): „41. Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. 42. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). 43. Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. 44. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.“

A to prý podle ODS patříme na Západ, do Evropy, k tradičním hodnotám. To mne přivádí k tomu, co mne nazdvihlo naprosto nejvíce. Jan Skopeček útočil totiž především na to, že by stát neměl stavět nájemní bydlení. Bohužel paní ministryně mu nebyla schopna vůbec oponovat. Především měla říci, že občané si výraznou většinou přejí, aby obce zajistily lidem sociální bydlení. Kromě toho v západní Evropě, kam prý patříme, je naprosto normální, že lidé žijí v nájemních bytech, které jsou ve veřejném vlastnictví.

Představa, že stát ve věci bydlení má všechno nechat na trhu, jak se pan Skopeček také vyjádřil, je naprosto šílený postoj, který nepatří do kultivovaného světa. Zkusme si vzít jako příklad Vídeň, město, které vyhrává soutěže o nejvyšší kvalitu života na světě. Město proslulé mohutnou bytovou výstavbou ve veřejném vlastnictví. Podle zdrojů Huffington Postu 62% vídeňských občanů žije v sociálním bydlení s regulovanými nájmy. Co si s tím pan Skopeček počne?

Hned za hranicemi máme město s tradičně nejvyšší kvalitou života na světě, je to tradiční západní svět, dokonce nám nejbližší. Bude pro nás inspirací? Nebo to budou spíše americká města, která jsou na tom v kvalitě životě velmi špatně. Ale ani v USA nelze mezi slušnými lidmi jen tak říci, že bydlení má být ponecháno trhu. Např. v Bostonu mají oficiální stránky „Dostupné bydlení v Bostonu“ pod hlavičkou města. Úvodní slova zní takto: „Každý by měl mít možnost mít domov bez ohledu na své příjmy nebo původ. Informace o dosažitelných nájmech a bydlištích v tomto městě najdete níže.“ (https://www.boston.gov/affordable-housing-boston)

Problém ODS je, že ve skutečnosti nikdy nebyla a není žádnou prozápadní pravicovou stranou. Prosazuje a vždy prosazovala východní, postkomunistická řešení, která vytvářejí nelidský, mafiánský stát, nikoli stát západního typu, kde není problém pochopit, jaké jsou výhody demokracie: spravedlnost, lidskost, široce dostupný blahobyt. ODS i Česká republika byly křtěny oním výrokem „špinavé peníze neexistují“, a to je základ pro onu čipernou ideologii trhu, který je ve skutečnosti bezprávní džungle. Superkultivovaný superkultivar tohoto systému Pelta nám posílá hubičky.


Pelta převedl na manželku majetek za víc než 45 milionů. Až pak zasáhli žalobci

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pelta-prevedl-na-manzelku-majetek-za-vic-nez-45-milionu-az-pak-zasahli-zalobci-54563?dop-ab-variant=2&seq-no=1&source=hp

O bydlení pro lidi v nouzi se má postarat obec, myslí si 71 procent Čechů

https://www.lidovky.cz/prijeti-zakona-o-socialnim-bydleni-podporuje-71-cechu-rika-pruzkum-1cn-/zpravy-domov.aspx?c=A170108_160619_ln_domov_ele

Vienna’s Affordable Housing Paradise

https://www.huffingtonpost.com/entry/vienna-affordable-housing-paradise_us_5b4e0b12e4b0b15aba88c7b0?guccounter=1

1
Vytisknout
9786

Diskuse

Obsah vydání | 28. 8. 2018