Případová studie ČSSD, v níž se najde jakákoliv další česká politická strana

Stav české politiky zásadně ohrožuje budoucnost ČR

10. 9. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty
Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Kam až to česká politika dopracovala ve své “upřímné” snaze udělat Českou republiku lepší. Když dnes chcete říct lidem, že chcete bojovat proti obchodu s chudobou (jako třeba ČSSD), dáte si na billboard protimigrační výkřik. Když jim chcete dát najevo, jak dobrý jste hospodář, jak moc vám jde o budoucnost a jak chcete zlepšovat to, co je třeba zlepšovat (jako třeba Ano), postavíte vládní program na prohlubování bezpečnosti. V 7. nejbezpečnější zemi světa. Když chcete ukázat, jak skvělá jste politická alternativa (jako třeba ODS), necháte se reprezentovat politováníhodnými populisty (aby ani "křesťané" nezůtali nedotčeni, byť některé to mrzí) a politickými turisty (jako TOP09). Když chcete přesvědčovat voliče, ochotně půjdete dělat užitečné idioty do mediální kanalizace (jako Piráti). Zbytek už vůbec nestojí za řeč. Vítej, budoucnosti...

Bez ohledu na to, jaké problémy řeší lidé v Havířově a jak ignorantsky, povýšeně, hloupě se k nim staví elity v Praze, billboard “Havířov bez migrantů”  prodává populistický buzz word. Pod slovem migrant si dnes průměrný český volič představí někoho z blízkého východu nebo Afriky. Tak to je v Praze i v Havířově.

Nejde ostatně jen o Havířov. ČSSD, jako každá zoufalá a vnitřně svými vlastními politiky zničená strana, dělá zoufalé věci i v Praze. Na “berouscích”, reklamách na sloupech pouličního osvětlení, populisticky slibuje zdarma veřejnou dopravu, o deset procent levnější měsíční výdaje a kdoví co ještě. ČSSD v Praze může slíbit v podstatě cokoliv, protože nikdy nebude mít příležitost a odpovědnost své sliby naplnit.

Tady skutečně nejde o nějaký hloupý billboard. Tady jde o kolosální bídu české politiky, přičemž ČSSD slouží jako exemplář úpadku. Mohu věřit tomu, že chce havířovská ČSSD zabránit dalšímu obchodu s chudobou, vytváření ghett a snižování životní úrovně v již tak dost problematickém Havířově. Slibem “Havířov bez migrantů” ale neslibuje v tomto smyslu vůbec nic, nic nelze vymáhat. Populisticky blábolí. Ať už bude její výsledek jakýkoliv, na tradičně starolevicový kraj to bude bídný výsledek. Někdejší hlasy ČSSD požerou ještě větší populisté a lokální politické projekty.

Skutečně žádná strana na české politické scéně současnosti se seriózně nechce zabývat skutečnými problémy jednotlivců, rodin, komunit, obcí, regionů společnosti. Zkuste si vzít obsah politických programů a porovnat jej se seznamem těžko zpochybnitelných, palčivých problémů české společnosti ….

Pokud najdete nějakou shodu, bude povrchní, stejně jako česká politika a její deklarované cíle. Co ovšem zaujme nejvíc, to je ta okázalá manipulace, která pozornost od skutečných problémů naopak odvrací. Idioti české politiky přesvědčují společnost, že je potřeba v 7. nejbezpečnější zemi světa v prvé řadě posilovat bezpečnost. A česká společnost je ve svém celku tak bezbranná a politicky naivní, že to trpí. Ponejvíce vlastní pasivitou a neschopností sledovat skutečné veřejné zájmy. Proto se stále daří hochštaplerům. Pochopili, že k trvalému vykrádání veřejného zájmu pro zájmy vlastní, což je destruktivní princip erodující společnost z éry, kdy byl veřejný zájem komunistickou utopií zdiskreditován a následně predátorským kapitalismem vytěžen, stačí společnost vyděsit. Společnost vnitřně nejistá, inkoherentní, občansky a politicky nedostatečně aktivní a gramotná, zatížená historicky syndromem oběti mileráda přijímá mýtus o veřejném nepříteli číslo 1 v podobě migrace a při své dočasné relativní spokojenosti nechává hoštaplery za ustavičného remcání okrádat tuto zemi o budoucnost.

Obávám se, že pokud nedojde k výrazné renesanci politiky v ČR, není možné očekávat změnu. Je tu výrazný potenciál nespokojených, je ale nutné jim trochu více otevřít oči. Paradoxně by tomu mohla pomoci další bastardizace vyjádřená třeba billboardy o migraci.

0
Vytisknout
9019

Diskuse

Obsah vydání | 13. 9. 2018