Obezita zkracuje život ve Velké Británii i ČR, velkou část života prožijí lidé ve špatném zdravotním stavu

Předpoklad dožití žen v ČR jeden z nejnižších v Evropě

13. 9. 2018

čas čtení 2 minuty

Deník The Guardian přinesl závěry výroční zprávy Public Health England. Zpráva, jež se opírá o statistiky Eurostatu, ukazuje, že ženy ve Velké Británii jsou z hlediska délky dožití až 17. v Evropě. Česká republika je ovšem z hlediska tohoto parametru ještě tři příčky za Velkou Británií a za ní už jsou pouze postkomunistické země. Přitom ženy ve Slovinsku mají výrazně vyšší průměrný věk dožití a patří v tomto ohledu k nadprůměru. Před ČR je ještě Estonsko. Ve srovnání s evropským průměrem není zaostávání ČR výrazné, nicméně oproti středomořským zemím (Španělsko, Itálie, Francie) a Lucembursku je to o několik let života méně.

Zpráva také ukazuje, že ženy ve Velké Británii stráví takřka čtvrtinu života ve špatném zdravotním stavu. Lze předpokládat, že ani v tomto ohledu se nebudou statistiky v ČR lišit.

Článek zmiňuje jeden zásadní faktor, který má zásadní vliv na délku i kvalitu života, a to je obezita. Ta stojí za obrovským nárůstem diabetu druhého typu. Vedle alkoholu je obezita jednou z příčinou rakoviny prsu.

V souvislosti s obezitou je možné najít další významnou souvislost mezi Velkou Británií a ČR. Dle údajů Světové zdravotnické organizace jsou obě země premianty v obezitě v rámci Evropy.
Informaci o délce dožití přinesl také český tabloid Blesk. Dle jeho "analýzy", která se údajně opírá o zprávu Světové zdravotnické organizace, je ovšem délka dožití v ČR celkově nad průměrem Evropy (pravděpodobně brán v úvahu celkový souhrn všech obyvatel a z toho vypočtený průměr, nikoliv srovnání délky dožití v jednotlivých zemích). Blesk na zdroj neodkazuje, což je v českých médiích zcela běžná praktika (provozovatelé nechtějí, aby lidé odcházeli z jejich stránek jinam). Tak co si máme o jeho nepodložených tvrzeních myslet?

0
Vytisknout
7202

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2018