NASA studuje dopady požárů v Arktidě

16. 8. 2019

čas čtení 2 minuty
Požáry v Arktidě často hoří daleko od obydlených oblastí, ale jejich dopady jsou pociťovány po celé planetě. Od terénního výzkumu přes letecký průzkum až po satelitní snímky, NASA studuje, proč požáry severských lesů a tundry jsou častější a silnější a co to znamená pro předvídání vývoje klimatu, ekosystémy a lidské zdraví, napsala Maria-José Viñasová.


"Požáry jsou přirozenou součástí ekosystému, ale to co vidíme je akcelerovaný ohňový cyklus: Setkáváme se s častějšími a vážnějšími požáry a většími vypálenými oblastmi," říká Liz Hoyová, výzkumnice požárů boreálních lesů při Goddard Space Flight Center v marylandském Greenbeltu.

V boreálních lesích a v tundře požáry nejčastěji nezpůsobuje člověk, ale blesky a obyčejně hoří do té doby, než ohrozí důležitou infrastrukturu lidských sídel. V důsledku toho se často rozhoří ve velkém měřítku a spálí stovky tisíc akrů vegetace.

Na rozdíl od požárů v nižších zeměpisných šířkách většina uhlíkových emisí z požárů v Arktidě pochází ze spálené organické půdy spíše než ze stromů a křovin. Silná svrchní vrstva půdy s pomalu se rozkládajícími organickými zbytky funguje jako izolace permafrostu, věčně zmrzlé vrstvy půdy.

Když tato izolace shoří, tání permafrostu se výrazně zrychluje. Kromě toho v půdě prohřáté požárem dochází k rychlejšímu rozkladu zbytků a uhlíkové emise se také uvolňují rychleji.

Nedávný výzkum ukázal, že za jedinou sezónu požárů v Kanadě se do atmosféry uvolní tolik uhlíku, že to vyrovná polovinu uhlíku odstraněného z atmosféry celoročním růstem všech kanadských lesů. Takže nejen že jsou požáry v Arktidě ovlivněny globálním oteplováním, které vede k teplejším a sušším létům - také v důsledku samy přispívají k posílení klimatické změny.

Požáry narušují a mění celé ekosystémy, druhové složení i půdní podmínky. Dva hlavní druhy lovné zvěře na Aljašce, sob karibú a los, reagují na spálenou krajinu velmi odlišně. Během prvních dekád se do oblasti přesouvají losi a hledají mladou vegetaci. Ale karibú, jehož obživa velmi závisí na pomalu rostoucích stromových lišejnících, jejichž obnova trvá velmi dlouho, požáry poškozují.

Požáry také uvolňují velké množství pevných prachových částic, které škodí respiračnímu a kardiovaskulárnímu systému a mohou být hnány větrem na velké vzdálenosti.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5561

Diskuse

Obsah vydání | 19. 8. 2019