Tisková zpráva Rebelie proti vyhynutí - Extinction Rebellion

Tichý protest při zasedání uhelné komise: Jednejte hned, snižujte emise neprodleně, vzkazují občané i studenti

26. 8. 2019

čas čtení 3 minuty
V pondělí od 10:00 proběhl protest před budovou Úřadu vlády ČR. Přibližně stovka občanů zde upozornila na první zasedání Uhelné komise a její význam pro řešení globální klimatické krize. Za situace, kdy směřujeme ke katastrofickým hodnotám globálního oteplení, chtějí občané klidným protestem vyjádřit nedůvěru v to, že Uhelná komise dokáže navrhnout včasné řešení transformace naší energetiky. Složení komise budí obavy, že spíše než zájmy celé společnosti bude hájit zájmy uhelného byznysu (1). V komisi není zastoupen sektor obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, nejsou zde obce ohrožené těžbou a spalováním uhlí a z celkového počtu 19 míst byly ekologickým organizacím vyhrazena pouze dvě místa (2). 

V prosinci uplynou 4 roky od přijetí Pařížské dohody, ale emise skleníkových plynů stále rostou rekordním tempem (3). Požadavkem demonstrantů je neprodleně začít emise snižovat a dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2025. Dosažení uhlíkové neutrality v horizontu šesti let považují za nezbytné a aktuálně tak požadují zastavení nesmyslného vývozu elektrické energie (4) a neprodlené uzavírání všech uhelných elektráren. To zahrnuje mj. zastavení prodeje zastaralé uhelné elektrárny Počerady do soukromých rukou (5) a vypracování adekvátní strategie přechodu na obnovitelné zdroje energie (6).

Mluvčí hnutí Rebelie proti vyhynutí Sylvie Ledinská říká: „Jsme přesvědčeni, že udržení přijatelného životního prostředí pro budoucí generace a život podporujícího klimatu se musí stát hlavní prioritou vlády ČR, ze které nelze ustupovat ve prospěch krátkodobého ekonomického prospěchu.“

Pro nalezení shody v závažných otázkách způsobených klimatickou krizí a prosazování nepopulárních rozhodnutí požaduje Hnutí využít nástroj tzv. občanského shromáždění (Citizens‘ Assembly). Jedná se o sled intenzivních diskuzí náhodně vybraných občanů s odborníky relevantních oborů. Ve shromáždění jsou zastoupeni obyvatelé celého názorového spektra bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, příjmu, aj. (7,8) Taková shromáždění lze využít na lokální, regionální i celostátní úrovni při transformaci naší energetiky a infrastruktury a při prosazování nezbytných, dlouhodobých a strategických řešení, která přesahují časový rámec standardních volebních cyklů a politické soutěže.

(1) http://denikreferendum.cz/clanek/29938-uhelna-komise-jako-zhmotneni-vladniho-klimatickeho-pokrytectvi

(2) ttps://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nehws_20190730-uhelna-komise/$FILE/Statut_UK.pdf

(3) https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svet-je-podle-greenpeace-na-ceste-do-pekla.data-ropne-spolecnosti-totiz-ukazuji-ze-emise-sklenikovych-plynu-stale-rostou

(4) https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy

(5) https://www.respekt.cz/tydenik/2019/25/veteran-pro-tykace?issueId=100406

(6) https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-obnovitelnych-zdrojich-mame-na-vic-mini-odbornici/r~0835c5b69cdc11e993a6ac1f6b220ee8/

(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens%27_Assembly_(Ireland)

(8) https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/uk-citizens-assembly-on-climate-emergency-announced

0
Vytisknout
4845

Diskuse

Obsah vydání | 28. 8. 2019