Změna klimatu změní mořské vlny podél poloviny světového pobřeží

28. 8. 2019

čas čtení 2 minuty
Nový výzkum ukázal, že oteplující se planeta změní také průběh vlnění mořské hladiny podél více jak poloviny mořského pobřeží. Tento výzkum má významné implikace pro záplavy a erozi v pobřežních oblastech.


Nový výzkum ukázal, že oteplující se planeta zaznamená změnu vlnění mořské hladiny podél více jak 50 % světového pobřeží. Výzkum publikovaný v časopise Nature Climate Change má významné implikace pro záplavy a erozi v pobřežních oblastech.

V rámci Coordinated Ocean Wave Climate Project se spojilo deset výzkumných organizací, včetně Národního oceánografického centra (NOC), aby prozkoumaly řadu různých modelů v řadě různých klimatických scénářů a určily, jak se vlnobití v budoucnosti může změnit.

Při zkoumání rozdílů mezi různými modely organizace zjistily, že při zachování klimatického cíle udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia v souladu s Pařížskou dohodou zůstane zřejmě vlnobití v rámci přirozené klimatické variability.

Nicméně pokud se udrží stávající trendy, modely se shodují, že planeta zřejmě zaznamená významné změny ve vlnobití podíl 50 % pobřeží, ačkoliv podmínky se podle lokality mohou lišit.

Například pokud se klima oteplí o více jak 2 stupně nad předprůmyslovou úroveň, jižní Austrálie patrně zaznamená delší vlny směřující více z jihu, což může ohrozit stabilitu pobřeží. Pro britské pobřeží to znamená, že výška vlny v nejextrémnějším klimatickém scénáři na konci století poklesne asi o 10 %.

V některých oblastech zůstane výška vlny nezměněna, ale délka nebo frekvence se změní. To může mít za následek změny v síle vyvíjené na pobřeží a infrastrukturu na něm umístěnou. V určitých případech to může vést k zesíleným záplavám způsobeným vlnami.

Podobně změna směru vln vyvolaná změnou klimatu může změnit množství písku pohybujícího se podél pobřeží. Infrastruktura vybudovaná na pobřeží nebo u něj je citlivá na tyto různé charakteristiky.

Robustní změny v průměrné výšce vlny jsou již v některých oblastech pozorovány, přičemž dochází ke zvyšování vln na jihu v tropickém východním Pacifiku, zatímco Severní Atlantik a část severního Pacifiku zaznamenává poklesy. Tyto předpovídané změny jsou konzistentní s relativně uniformním poklesem předpovídaných rychlostí větru na netropické části severní polokoule, částečně vyvolaným polární amplifikací změny klimatu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5740

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2019