Filozofická fakulta UK odmítá nátlak společnosti Home Credit

5. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Ve dvou reakcích na předžalobní výzvu a žádost o poskytnutí prostoru k vyjádření odmítá děkan FF UK Michal Pullmann požadavky právních zástupců společnosti Home Credit jako neodůvodněné.

V případě žádosti o poskytnutí prostoru k vyjádření společnosti Home Credit na webu Sinopsis a na webu Katedry sinologie FF UK Pullmann uvádí, že Sinopsis není organizační součástí fakulty a tedy není možné takové žádosti vyhovět, přičemž zároveň vyjadřuje podporu projektu, neboť dle jeho slov naplňuje "aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách". K vyjádření na stránkách katedry neshledává děkan FF UK důvod.

Oba dopisy děkana FF UK jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Vyjádření FF UK k žádosti o poskytnnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis.

Vyjádření k témuž další právní kanceláři, která zastupuje společnost Home Credit.

0
Vytisknout
5494

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2019