Boj o dobré jméno firmy obchodující s chudobou

Předseda představenstva Home Credit Šmejc píše akademikům bránícím Sinopsis

5. 12. 2019

čas čtení 3 minuty
Obracím se na Vás jménem svým i společnosti Home Credit, protože bych chtěl reagovat na Vaše znepokojení ohledně našich kroků ve vztahu k projektu Sinopsis. Rád bych polemizoval s výzvou, v níž představitelé akademické obce varují před nebezpečím ovlivňování, či přímo umlčování, publikační činnosti autorů projektu Sinopsis z naší strany.

Znění dopisu získala redakce Britských listů od oslovených akademiků.

Já osobně, stejně jako celá společnost Home Credit, si Vás i ostatních signatářů velice vážíme, avšak z textu Vašeho prohlášení usuzujeme, že jste dosud neměli příležitost seznámit se s kroky, které společnost Home Credit podnikla, v nezkreslené podobě. Proto bych si v tomto textu dovolil shrnout základní skutečnosti.

Autoři projektu Sinopsis se ve svých publicistických článcích opakovaně dopouštěli nepravdivých tvrzení a dezinterpretací, které zásadním způsobem poškozovaly dobré jméno naší společnosti. Vše vyvrcholilo článkem „Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu“, který přetiskl server Hlídací pes pod názvem: „Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni.“ Tento článek (jehož text i následná reakce společnosti Home Credit jsou k nalezení na internetových stránkách www.homecredit.cz) už obsahoval tolik objektivně nepravdivých údajů, že se naše společnost rozhodla bránit.

Poslali jsme proto společnosti AcaMedia, z.ú., která je zřizovatelem projektu Sinopsis, výzvu k omluvě a stažení inkriminovaného textu ze serveru www.sinopsis.cz s tím, že v případě nevyhovění se budeme bránit soudní cestou. Současně jsme o svém kroku informovali vedení Univerzity Karlovy a její filosofické fakulty. Přitom jsme výslovně uvedli, že nežádáme, aby projekt zastavil svou publikační činnost, ale pouze to, aby nám bylo umožněno reagovat na jeho nepravdivé a zkreslující texty přímo na webových stránkách univerzity.

Poté, co společnost AcaMedia, z.ú. na naši výzvu nijak nereagovala, byl jediným dalším krokem, který jsme učinili, dotaz na vedení univerzity a fakulty, zda skutečně projekt Sinopsis spoluzaštiťují (jak to tehdy projekt Sinopsis uváděl) s tím, že pokud ano, dovolili bychom si trvat na svém právu reagovat na jeho nepravdivé a poškozující texty přímo na stránkách Katedry sinologie UK.

Domníváme se, že v kontextu toho, jak velice poškozující a nepravdivé informace projekt Sinopsis o naší společnosti šířil, to byly velmi liberální kroky, které byly v naprostém souladu s řádným fungováním pluralitní společnosti a s jejími demokratickými principy. Současně s tím bych rád nastolil otázku, jak jinak by se mohl libovolný subjekt v právním státě bránit před nepravdivými nařčeními, která jej zásadním způsobem poškozují.

Společnost Home Credit si nepřeje vstupovat do žádných odborných, filosofických ani politologických diskusí. To jediné, o co nám jako podnikatelskému subjektu jde, je ochrana našeho dobrého jména a zamezení situacím, kdy jsou nepravdivé informace o naší společnosti, které jsme ponechali bez reakce, znovu a znovu přebírány dalšími médii … až je nakonec většina společnosti začne akceptovat jako pravdivé fakty.

Současně bych Vás rád ujistil, že pokud o to bude v akademické obci zájem, jsem připraven přijít mezi její představitele a vysvětlit jim svůj pohled na celou záležitost osobně.

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Jiří Šmejc

Předseda představenstva skupiny Home Credit

0
Vytisknout
4299

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2019